Eric Leltz  RSS feed    

De druiven zijn zuur

Donderdag 27 maart 2014

eric leltz

In het Brabants Dagblad stond woensdag 26 maart een artikel over de besteding van de “Essent gelden”. Een artikel dat begint met het drieluik “de Hooiwagen” van Jeroen Bosch en waarbij het hooi staat voor bedrog, ijdelheid en materialisme, roept natuurlijk irritatie op. Ook is het artikel tendentieus met zinnen als “met het geld zouden de inwoners 20 jaar lang zijn gevrijwaard van gemeentelijke woonlasten“ en “de gemeenteraad laten kiezen tussen armoedebeleid en een nieuwe gymzaal”.  En de wat verhalende stijl van schrijven met “het leesbrilletje van een raadslid” en “een fulminerende inwoner” doet de aandacht afleiden van de feiten.

Maar als we door de stijl heenkijken en in zoemen op de genoemde feiten, blijft het volgende over:

 • Het Stadskantoor waar de eerste 110 miljoen gulden naar toe gingen die een nog geen 20 jaar oud gebouw moet vervangen,
 • De Parkeergarage aan de Wolvenhoek van €8 miljoen
 • De Muzerije van €8,3 miljoen met een uitloop naar €13 miljoen
 • Het Museumkwartier van €25 miljoen met een uitloop naar €52 miljoen
 • Een beveiligingssysteem en een klimaatbeheersingssysteem voor het Museumkwartier van €10 miljoen
 • Jeroen Bosch Jaar (JB500) met €6 miljoen
 • Theater aan de Parade voor €50 miljoen
 • Bibliotheek voor €33 miljoen

Hiervoor is voor een flink deel uit het structuurfonds (de Essent gelden) geput. Niets mis met een structuurfonds waar geld voor grote bouwprojecten uit wordt gehaald als dat maar vooraf zo in de gemeenteraad is afgesproken. Maar dat lees ik nergens. Meestal worden met dit soort incidenteel verkregen gelden reserveringen aangelegd om “mooie dingen voor de inwoners te doen die anders niet kunnen”. Maar dan wordt eerder gedacht aan bijvoorbeeld verlichting langs een fietspad of zonnepanelen op de kinderboerderij, dan aan grote bouwprojecten.

Nu blijft het beeld hangen van veel buitenkant, de mooie gebouwen, zonder dat goed is nagedacht over de structurele exploitatie. En het megalomane denken wordt versterkt als JB500 in een raadsvoorstel wordt vergeleken met de Olympische spelen (Barcelona, Sydney, Londen, Den Bosch).

Maar de druiven zijn zuur. Enkele raadsleden reageren nog voor dat B&W met een reactie komt, als door een wesp gestoken. En het wij/zij denken komt op: “de onderzoekers hebben het mis”, “onbegrijpelijk dat omroep Brabant hier een platform voor biedt” en “de inwoners die op het krantenartikel reageren begrijpen het niet”. Maar die inwoners vertegenwoordigen wel de “stem van de straat”. Interessant is dan om te onderzoeken hoe ver deze mening gedragen wordt in Den Bosch. Als dat breed is dan valt er nog heel wat uit te leggen. Als het al valt uit te leggen. De reactie van B&W was in ieder geval niet echt sterk. Veel zaken die op zich waar zijn "de onroerend zaak belasting (OZB) is de laatste jaren niet omhoog gegaan” maar die nu even minder ter zake doen of zaken als "ecologische verbindingszones, economisch fonds en onderwijshuisvesting" waar ook gelden naar toe zijn gegaan. Maar daar wordt toch al in geinvesteerd dus waar heeft het Essent geld uit het structuurfonds dan het verschil gemaakt?

Ik denk dat er nog veel mooi werk te doen is in Den Bosch.

Onzuiver

Woensdag 19 maart 2014

eric leltz

In november 2013 zag ik dat op de agenda van B&W de gunning van Telgen Consultancy stond. Op mijn vraag wat dit precies is, kreeg ik via de mail van de "Strategisch Inkoopcoördinator" bijgaand antwoord:

Telgen zal:

 1. zitting hebben in het Tenderboard (medeleden zijn Evert van Milligen, Richard Wielinga en Saskia Visser) als ondersteuning in de professionalisering van inkoop bij de gemeente Ede;
 2. advies geven op het gebied van de relatie tussen het Sociaal Domein en inkoop, met name in het licht van de huidige transitie van zorg van het Rijk naar de Gemeente.

De kosten voor het Tenderboard (1 x per maand in 2014) zijn 12 x € 1000,- = € 12.000,- excl. BTW in 2014. De kosten voor het advies zijn afhankelijk van de vragen die vanuit de gemeente Ede aan hem worden voorgelegd; voor een dagdeel zijn de kosten € 750,- excl. BTW.

De heer Telgen is in dit lopende jaar, 2013, ook lid van het Tenderboard. In 2014 wordt geëvalueerd of de inzet van Telgen in 2015 nog steeds van toegevoegde waarde kan zijn voor de gemeente Ede.

Met verbazing las ik op 15 maart in de Gelderlander dat deze zelfde Telgen, maar dan als voorzitter van het bestuur van Sportservice Ede, dat zwembad de Peppel onder haar hoede heeft, in gesprek is met de gemeente om het te verwachten tekort voor 2014 bij het zwembad op te vangen met nieuwe activiteiten in het sociaal domein.

De adviseur van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en inkoop, die als voorzitter van Sportservice Ede er voor gaat proberen te zorgen dat diezelfde gemeente bij zijn serviceclub gaat inkopen. Dat moet je niet willen.

Betaalbare huur

Dinsdag 11 maart 2014

eric leltz

Hier 9 punten waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan om te zorgen voor betaalbare huurwoningen. Het gemeentebestuur van Ede:

 1. Moet projectontwikkelaars veel krachtiger houden aan hun sociale woningbouwopdracht,
 2. Kan de grondprijs laten zakken zodat woningen met een maximale huur van €600 kunnen worden gebouwd,
 3. Moet haar eigen afspraken nakomen zoals op het kazerneterrein waar per jaar 75 sociale nieuwbouwwoningen waren beloofd,
 4. Kan binnen FoodValley nagaan of er een gezamenlijke investeringscapaciteit is te realiseren,
 5. Kan de mogelijkheid tot uitgestelde betaling introduceren,
 6. Kan eisen stellen bij bestemmingsplannen hoeveel nieuwbouw voor welke prijs voor sociale huur moet worden gerealiseerd,
 7. Kan grond verpachten aan iedereen die door slim te bouwen de (huur)prijs laag kan houden,
 8. Kan zorgen voor iets duurdere huur- en koopwoningen zodat mensen die graag willen doorstromen niet noodgedwongen in goedkope woningen blijven zitten,
 9. Kan voorwaarden creëren zodat woningbouwcorporaties gaan investeren in energiezuinigheid zodat de woonlasten omlaag gaan waarmee huurverhoging kunnen worden opgevangen.
Geplaatst in Woningmarkt | Er is 1 reactie

Pechtold heeft het moeilijk

Dinsdag 04 maart 2014

normaalcurve

"Pechtold heeft het moeilijk" kopte de krant van wakker Nederland, de Telegraaf, onlangs. Ik dacht dat het sloeg op zijn rol als lakei van het VVD/PvdA kabinet maar het bleek te gaan om een campagne bezoek aan Ede. Daar op het marktplein liep Pechtold met de plaatselijke D66 lijsttrekker toen ze nietsvermoedend een man tegen het lijf liepen waarmee geen land te bezeilen viel. Alle bekende clichés kwamen langs "zakkenvullers", "jullie luisteren niet" en natuurlijk "van onze centen". Pechtold probeerde de situatie nog te redden met "wat doet u nu vervelend" en "ik voel overal agressie". Ook de plaatselijke lijstrekker Salim probeerde het maar dat werd door de man opzij geschoven "met jou praat ik niet want jij vertelt toch alleen maar onzin". Overigens iets later zei dezelfde man dat hij Salim niet kende. Pechtold probeerde bewonderenswaardig lang toch nog in gesprek te komen en de lijsttrekker was niet te beroerd om zijn privé adres af te geven zodat de man daar naar toe kon om naar ik aanneem in alle rust te spreken.

Ik zou allang zijn afgehaakt maar Pechtold en Salim lieten zien over doorzettingsvermogen te beschikken. Maar ze lieten ook zien de "wet van weerstand" niet te hanteren. Die wet zegt dat wat je ook doet, 10% voor is, 10% tegen en 80% nog te beïnvloeden is. Die 10% voor zijn de mensen die zelfs om 12 uur 's-nachts voor de winkel staan om de nieuwe CD van bijvoorbeeld Marco Borsato te kopen terwijl diezelfde CD een paar uur later zo uit de schappen kan worden gekocht. Die mensen willen, al is het maar voor even, bij een selecte groep horen. Deze man hoorde duidelijk bij de 10% die niet willen. Daar hoef je dan ook geen energie in te stoppen. Deze groep gelooft alleen in het eigen gelijk en laat zich moeilijk overtuigen. En zeker niet door een, per definitie, niet onpartijdige lijsttrekker.

De energie en tijd die je uitspaart door deze groep links te laten liggen, kun je beter aan de 80% van de mensen besteden die nog wel te beïnvloeden zijn.

 

ArchiefRubrieken