Eric Leltz  RSS feed    

Onrust op vakantiepark de Zanding in Otterlo

Zaterdag 26 juli 2008

Vandaag zat bij de post een brief van een aantal verontruste bewoners van vakantiepark de Zanding in Otterlo gericht aan de fractievoorzitters. Het ging over de geplande wijzigingen op het park. Van een min of meer “low profile” park zal dit park transformeren naar een veel moderner park. Er is zelfs sprake dat er een hotel komt. Ik schreef hier eerder over op 12 juni naar aanleiding van een bijeenkomst waarin de raad werd geïnformeerd. Er werd in de brief ook geciteerd van mijn weblog en ik ben hier vorige week ook telefonisch over benaderd. Wat uit dit gesprek bleek en nu ook in de brief naar voren kwam, is dat er twee zaken door elkaar worden gehaald. Op mijn weblog geef ik een indruk van de bijeenkomst op 12 juni. Hier werden twee onderwerpen behandeld die niet zoveel met elkaar te maken hebben. Ten eerste de ontwikkelingen bij vakantiepark de Zanding, en ten tweede de ontwikkelingen op het voormalige ENKA terrein waar een woonwijk komt. Bij dit laatste punt was ook een datum genoemd waarop moet worden begonnen met het bouwrijp maken van de grond omdat anders allerlei deadlines niet worden gehaald. Juist deze datum wordt abusievelijk gekoppeld aan de ontwikkelingen bij de Zanding. En bij de bewoners is hierover enige commotie ontstaan omdat zij nu denken dat ze voor deze datum van het vakantiepark afmoeten. Dat er op het park iets gaat veranderen staat buiten kijf. En dat dit voor de bewoners gevolgen heeft ook. Maar vanaf wanneer dit geldt, is bij mij niet bekend. Wel kreeg ik op mijn vraag bij de bijeenkomst van 12 juni wat er met de huidige bewoners gaat gebeuren als antwoord dat het normaal is dat ze anderhalf jaar de tijd krijgen om ergens anders een nieuw onderkomen te zoeken. Zo zie je maar weer dat de oude journalistieke stelling “breng altijd slechts één nieuwsfeit tegelijk anders gaan de berichten door elkaar lopen” nog steeds van kracht is. Maar ik zie mijn weblog toch als een weerslag van wat ik meemaak in mijn politieke leven en ja, dan heb ik te maken met meer dan een onderwerp tegelijk. En dan schrijf ik daar ook over.

Circus in de stad

Vrijdag 25 juli 2008

circus

Woensdag las ik in de krant dat circus Malford twee optredens verzorgd op vakantiepark de Zanding. Het Nederlandse circus Malford viert haar 170 jarig bestaan en “dat feit zal niet ongemerkt voorbij gaan” zo stond te lezen. En natuurlijk is het niet voldoende om de feestvreugde aan te wakkeren met alleen maar clowns, jongleurs en acrobaten. Nee, we kunnen ook rekenen op “dierdressuren met paarden, wattasikoeien, kamelen, lama’s en geiten”. En zo ging het bericht verder “de vernieuwing is terug”. Vernieuwing? Het lijkt me eerder dat het circus mijlenver is teruggeslagen in de tijd. Omdat er vorig jaar ook al een optreden van een circus had plaatsgevonden waarvoor verzuimd was een vergunning aan te vragen heb ik toch maar even nagevraagd of er nu wel een vergunning is verstrekt voor al dit fraais. En wat blijkt? Geen vergunning dus. De beheerder van het vakantiepark zegt dat het circus niet op zijn terrein komt maar op een gemeentelijk terrein naast het park. Bovendien wil hij ook helemaal geen circus op zijn terrein. De exploitant van het circus heeft nog wel geprobeerd om snel een vergunning te regelen maar dit is door de gemeente geweigerd. Dit jaar dus geen circus. Toch wel opmerkelijk hoe rommelig de organisatie van de optredens verloopt. Een dergelijk circus, letterlijk en figuurlijk, dat trekt van stad tot stad vereist toch een gedegen voorbereiding met tourschema? Zoals een kok weet dat bij ieder kindermenuutje patat wordt geserveerd hoort een circusdirecteur te weten dat voor iedere voorstelling op openbaar terrein een vergunning moet worden aangevraagd. Als dit achterwege blijft zet ik vraagtekens bij de rest van de bedrijfsvoering.

Geplaatst in Circus | Er zijn geen reacties

Initiatiefvoorstel vraagt om meer transparantie

Maandag 14 juli 2008

Ik heb al een paar keer geschreven over de stichting “Idee in uitvoering”. Een in de kern goed initiatief waarbij met van oorsprong geld verdiend door het verkopen van de kabelmaatschappij, mensen gelukkig worden gemaakt. Of zoals de stichting zelf schrijft in het jubileumboekje “twaalf jaar idee in uitvoering” is het “een fonds dat werkt aan verbetering van de kwaliteit van WONEN en LEVEN in de Gemeente Ede, door ondersteuning van initiatieven van Edese burgers op dit gebied”. Een nobel streven dus. En het gaat dan om initiatieven als:

  • De sporthal in Lunteren: € 90.000,00
  • Een lift voor voetbalvereniging Lunteren: € 7.500,00
  • Bijdrage aan het gebouw De Kei waar de muziekvereniging en een dansschool zijn gevestigd: € 90.000,00
  • Jongerencentrum PepTalk: ca € 6.000,00 voor muziekapparatuur
  • De DVO – sporthal te Bennekom: € 90.000,00
  • Een eigen gebouw voor muziekvereniging OBK te Bennekom: € 45.000,00
  • Ons Eigen Honk, het buurthuis van de Bloemenbuurt: € 45.000,00
  • Het Dorpshuis te Ederveen: € 70.000,00
  • Het speelplein van de Calvijnschool: € 15.000,00

Verder ging een niet nader genoemd bedrag naar Huis Kernhem. Zij kreeg deze bijdrage “in eerste instantie voor aanschaf van materialen voor de inrichting van exposities en later voor de beveiliging van de kostbare kunstwerken die tentoongesteld worden”. In de eerste 12 jaar is door “Idee in Uitvoering” voor bijna 2 miljoen euro besteed aan "mooier leven en wonen in de gemeente Ede". Dit is dus een fors bedrag. Via raadsleden in het bestuur en een wethouder als voorzitter is er een rechtstreekse relatie tussen de stichting en de edese politiek. En hoewel de raadsleden door de raad worden benoemd zitten zij daar op persoonlijke titel. Maar dit is voor de samenleving niet altijd duidelijk. Het zicht op de verantwoordelijkheid van de stichting en de raad lopen daar nog weleens door elkaar. Ik heb dit gemerkt toen ik hier begin dit jaar vragen over kreeg. Ik moest me min of meer verantwoorden waarom de ene vereniging wel een tegemoetkoming kreeg en de andere niet. Ik kon dit eigenlijk niet aangeven maar vind dit ook in eerste instantie een afweging die bij het bestuur van de stichting thuishoort. Als zij hun argumenten maar duidelijk kunnen benoemen. Maar ik was wel nieuwsgierig geworden naar de besteding van het geld. Daarom heb ik maar eens inzage gevraagd in de boeken. Maar tot mijn niet geringe verbazing werd hier enorm moeilijk over gedaan. Omdat ik tot op heden nog geen inzicht heb in de financiële handel en wandel van de stichting heeft mijn fractie samen met de fractie van D66 een initiatiefvoorstel ingediend waarin de raad zich moet uitspreken over dit soort constructies waarbij de raad is betrokken. Jammer, dat via deze weg een stukje transparantie moeten worden afgedwongen.

Een prettige afsluiting van het raadsjaar

Vrijdag 11 juli 2008

Vandaag dan de officiële afsluiting van het raadsjaar 2007-2008. We begonnen in Buitenzorg met een lunch. Daarna zijn we naar Huize Kernhem gegaan. Via de kruidentuin zijn we naar de Kernhemlaan gelopen. Van oorsprong een ruim opgezette oprijlaan naar Huize Kernhem met een weerszijde hoge bomen. Het zag er prachtig en statig uit. De boswachters namen de kans te baat om de raadsleden duidelijk te maken dat de bomenrij weg zal moeten omdat ze aan het afsterven is. En aan het begin van de bomenrij was ook een groot hek geplaatst met het opschrift “verboden toegang wegens gevaar van vallende takken” erbij. En het moet gezegd her en daar lag ook een gevallen tak. Maar de bomenrij zag er toch ook nog wel gezond uit. Af en toe stond er een minder mooie boom tussen en ik zag ook een dode boom maar of dat meteen een reden is om de hele bomenrij aan beide kanten maar om te hakken en daarmee een karakteristieke laan voor tientallen jaren te veranderen? En hoe zit het dan met de vleermuizen die ook in het gebied leven? Ik had niet veel tijd om daar over na te denken want we gingen verder. Nu op de fiets naar zorgboerderij Makandra. Hier wordt van alles verbouwd op macro biologische grondslag. In een letterlijk en figuurlijke beschutte omgeving kunnen mensen daar tot rust komen. Het is mooi om te zien hoe met zorg voor mens en natuur wordt omgegaan. Via de Doesburgermolen zijn we naar de uitzichtkoepel in Lunteren gefietst. Daar heb ik genoten van het mooie uitzicht en een fraai klassiek concert. ‘s-Avonds was er nog een barbecue maar ik vond het prettiger om samen met mijn dochter te eten. Zodoende ben ik naar huis gegaan. Toen ik rond 17:30 weer langs de Kernhemlaan fietste was het hekwerk inclusief het opschrift over de vallende takken alweer weggehaald. Het was er dus alleen maar neergezet om indruk te maken en de besluitvorming te beïnvloeden. Voor mij reden genoeg om bij de uiteindelijke beoordeling of de bomenrij wel of niet moet worden gekapt niet alleen op de kennis van de boswachters af te gaan. Hun mening over de bomenrij is mij vanmiddag wel duidelijk geworden.

ArchiefRubrieken