Eric Leltz  RSS feed    

De minister van vervoer en administratie

Vrijdag 08 december 2017

Eric Leltz

In de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch kwamen de neventaken van de pas geïnstalleerde burgemeester aan de orde. Zo ook zijn lidmaatschap van de raad van toezicht van Kempenhaeghe, een zorginstelling. De burgemeester bleek hier 8 uur per jaar aan te besteden. Toen een attent raadslid dit aantal uren koppelde aan de vergoeding die tegenover de werkzaamheden staat, €11.000, en dus niet langer het aantal uren maar de bezoldiging centraal stond, wilde de burgemeester niet te boek staan als graaier. De 8 uur werden snel gecorrigeerd naar 40 uur. Uit het jaarverslag van de zorginstelling blijkt dat de raad van toezicht bestaat uit 6 leden. Als een gewoon lid al €11.000 opstrijkt zullen de leden met een specifieke functie minstens dat bedrag verdienen. En zo gaat er heel wat zorggeld naar bestuurders. Overigens, die gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch doet nu wel zo moeilijk over de bijverdienste van de nieuwe burgemeester maar bij de vorige burgemeester lieten ze toe dat deze jaarlijks €120.000 bij snabbelde. En dan maar roepen dat je dag en nacht burgemeester bent!

Wat dat betreft mogen deze bestuurders een voorbeeld nemen aan Fred Teeven. De eens zo trotse staatssecretaris van veiligheid en justitie die vanwege de bonnetjes affaire moest aftreden. Diezelfde Teeven wordt nu weer bestuurder ...... op de autobus! Eens bestuurder, altijd bestuurder. Teeven geeft zo een geheel eigen wending aan het begrip ‘baantjescarrousel’. Het komt goed uit dat de strippenkaart is afgeschaft. Dan geeft dat ook geen administratief gedoe. Zet die Teeven maar gerust op lijn zeven. Hij zal als crimefighter met kwajongens gedrag in de bus beslist beter omgaan dan die Belgische chauffeur die uit boosheid vanwege belletje trek 9 haltes voorbij reed en de passagiers liet uitstappen bij de eindhalte. Vast en zeker een miezerig pleintje waar het ook nog net begon te regenen.

Goede kans dat een van de eerste passagiers van Teeven GroenLinks voorman Klaver is. Groenlinks wil een brede volkspartij zijn. Het moet minder om ideologie gaan en meer over werk en inkomen. Klaver wil niet alleen met de hoogleraar maar ook met de buschauffeur spreken. Benieuwd naar wat Teeven dan te zeggen heeft. Want een rasopportunist als Teeven ziet na een carrière bij Leefbaar Nederland en de VVD wellicht nu kansen bij GroenLinks en is dan gewoon aan het voorsorteren voor een nieuwe wending aan zijn politieke carrière: Minister van vervoer en administratie in het eerste kabinet Klaver.

Nuance

Woensdag 01 november 2017

Eric Leltz

De afgelopen week dreunde de gevolgen van het verleden stevig na. Onder de hashtag #metoo kwam de ene na de andere ontboezeming over seksuele intimidatie. Het klonk niet altijd even gemakkelijk en ook niet altijd even genuanceerd omdat er toch een grijs gebied is. Zonder twijfel is doorgaan als er ‘Nee’ is gezegd fout. Net als ongevraagd aan een ander komen. Maar het lijkt er ook op alsof er helemaal geen blauwtje meer gelopen mag worden. Als we elkaar niet meer spontaan mogen aanraken, creëer je een afstandelijke verstarde maatschappij. Dat is ook ongewenst.

Of het nieuwe regeerakkoord leidt tot een afstandelijke verstarde maatschappij is nog een vraag. De oppositie maakte er alvast gehakt van en noemde het akkoord ‘knetter rechts’ en vond dat het kabinet kiest voor ‘bedrijven boven mensen’. Niet al te verrassend vond links dat er te weinig voor het milieu wordt gedaan. Maar ook rechts roerde zich door te stellen dat met de voorgenomen CO2-reductie van 49% maar een afkoeling van 0,0003 graden wordt bereikt. Dit was dan geen reden om de maatregelen op te voeren maar om juist niets te doen ‘want het haalt toch niets uit’. Toch past hier enige nuance. Nederland maakt maar een klein deel uit van de wereld. Als er 200 andere landen ook een dergelijke bijdrage na rato leveren ben je al aardig op de goede weg.

Dan is er nog Ali B. Hij zet zijn overleden vader schaamteloos in om reclame te maken voor een uitvaartondernemer. Diezelfde Ali B. die toen twee deskundigen in ‘De wereld draait door’ kwamen uitleggen hoe schrikbarend snel het aantal insecten terugloopt, als tafelheer grappig dacht te zijn door te stellen dat er meer ‘gemiereneukt’ moest worden. Dat is de nuance voorbij, dan past alleen nog maar schaamte.

Verklaring omtrent gedrag

Dinsdag 26 september 2017

Eric Leltz

De rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak van de vrouw die in een steegje aan het wildplassen was. En dat viel negatief uit voor de vrouw. Om de uitspraak te begrijpen heb je wel enige verbeeldingskracht nodig omdat de betrapte vrouw volgens de rechter gewoon in een openbaar urinoir had kunnen plassen. Nou zal menig man al gruwelen van zo’n urinoir en dan hoeft hij er bij het plassen alleen nog maar te staan, voor een vrouw zijn daar ook nog enige acrobatische capriolen bij nodig. Zo’n gerechtelijke uitspraak riep natuurlijk reacties op en zo plaste een aantal vrouwen uit protest op straat, maakte al plassend selfies bij een urinoir en een vrouw plaste zelfs in de trein. Deze dames mogen echter wel oppassen want hun burgerlijke ongehoorzaamheid kan hen nog lang achtervolgen. Voor ze het weten hebben ze een strafblad. Bij steeds meer functies wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd en dat kan met een strafblad een probleem zijn. Behalve als je uit het juiste hout gesneden bent. En dan met name het bronsgroen eikenhout dat vooral in Limburg nog welig tiert. Camiel Eurlings kan er over meepraten. Hij sloeg zijn vriendin, kreeg een strafblad, had als bestuurder van sportkoepel NOC-NSF een VOG nodig en …….. kreeg deze.

Justis, de organisatie die beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een VOG kijkt of het strafblad relevant is voor de functie die iemand gaat vervullen. Dat is volgens Justis in het geval van de Limburgse ex-minister, die als bestuurder van KLM een ware brokkenpiloot bleek, saluerend naar Maxime Verhagen op een heerlijk chaotisch CDA-congres een onuitwisbare indruk maakte en in Valkenburg nog steeds vertederend ‘us Camielke’ wordt genoemd, dus niet het geval. Je vriendin slaan is niet relevant voor een bestuursfunctie bij NOC-NSF. Justis ziet de bestuursfunctie mogelijk als een ‘old boys netwerk’ waar vrouwen toch geen rol spelen. Of zouden ze vinden dat het slaan van een vrouw dat haar een gebroken elleboog, een hersenschudding en verschillende kneuzingen oplevert, normaal is bij de sportkoepel? Boksen is per slot van rekening wel een olympische sport. Of is hier weer eens sprake van klassenjustitie?

Komkommertijd

Vrijdag 25 augustus 2017

Eric Leltz

Het was maar een kille zomer. Maar wel vakantie en journalistiek gezien dus komkommertijd. Dat is de tijd dat kleine gebeurtenissen worden opgepompt tot ‘groot’ nieuws. En lukt dat niet dan wordt wel iets verzonnen waardoor het zomaar kan dat je in de krant leest, vanzelfsprekend compleet met ooggetuige verslag, dat er een poema door de stad liep. Dat was tenminste in Den Bosch het geval. Helaas ontbraken de foto’s want de getuige was zo geschrokken dat ze was vergeten dat haar mobieltje nog in de selfie-stand stond en ze daarom in plaats van een foto van de poema een foto van zichzelf had gemaakt. En zo heeft ieder dorp in de zomer haar eigen Monster van Loch Ness.

Maar er zijn ook kwajongens die de komkommertijd verstoren. Zoals de Barneveldse vrienden van Chickfriend. Deze jonge pioniers hadden wel een heel probaat middel om de kippenhokken uit te luizen. Ze mengde gewoon wat gif bij en konden maanden hun gang gaan zonder dat een boer er vreemd van op keek dat de eigen stal na hun bezoek twee keer langer vrij van luizen bleef dan normaal. En de boer hij ploegde voort. Ook de instanties die hier op moesten toe zien gaven even niet thuis. Dat hoefde ook helemaal niet want de heren van Chickfriend hadden gewoon een certificaat. Dat dit voor het ontsmetten van de stallen was en niet voor het bestrijden van luizen, doet er nu even niet toe.

Dan is er ook nog de baas van de varkensfabriek in Erichem, ook weer zo’n spelbreker. In zijn verouderde stallen zonder gescheiden compartimenten, werden 20.000 varkens verbrand. Levend wel te verstaan. Dood verbranden zou ook helemaal geen nieuws zijn geweest. Dat gebeurt in de zomer dagelijks in menig tuintje bij de buurt barbecue. En in plaats dat alle kadavers snel werden opgeruimd, moest hier eerst uitvoerig over worden gesteggeld zodat buurtbewoners via hun neusgaten nog dagenlang werden herinnerd aan de brand.

Maar gelukkig zijn er ook nog lokale politici om ons weer onder te dompelen in de komkommertijd. Sommigen van hen interpreteren die tijd overigens wel heel erg ruim. Op sociale media is na een hele actieve periode tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 niets meer van ze vernomen. Maar de verkiezingen komen in zicht dus zal menig social media account weer worden afgestoft. Dan komen waarschijnlijk ook weer de leuke promotiefilmpjes van diverse gemeenteraadsfracties. Ik verheug me er nu al op hoe die dorpspolitici in al hun onnozelheid hun eigen graf graven omdat het horn-effect er voor zorgt dat de kiezers meteen goed aanvoelen op wie ze niet moeten stemmen. Het wordt vast wel een warme herfst.

Vertrouwelijkheid

Woensdag 26 juli 2017

Eric Leltz

In Den Bosch is in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester tumult ontstaan. Hoewel de sollicitatiecommissie, bij burgemeestersbenoemingen heet die zeer toepasselijk vertrouwenscommissie, in volstrekte vertrouwelijkheid moet werken, is er toch gelekt uit de commissie. Althans, het Brabants Dagblad deed zeer gedetailleerd verslag en er was niemand die dit tegensprak. Drie voorbeelden van de gedetailleerdheid: een met name genoemde burgemeester werd te licht bevonden maar hij werd nog wel uitgenodigd voor een gesprek. Dit in tegenstelling tot een lid van de Tweede Kamer die te arrogant zou zijn. Ook lagen de namen van de twee nog aan de voltallige gemeenteraad voor te dragen kandidaten op straat.

Het schenden van vertrouwelijkheid is strafbaar. Daarnaast is het natuurlijk ook zeer schadelijk voor de kandidaten en de reputatie van de lokale politiek. Rombouts, de huidige burgemeester van Den Bosch, noemde het dan ook een slagveld. Hij ziet het lek niet als incident omdat “de afgelopen jaren er met enige regelmaat vanuit onze organisatie details uit grote en vertrouwelijke beleidsdossiers openbaar zijn gemaakt”. In de vertrouwenscommissie zaten alle fractievoorzitters. Het kringetje potentiële schenders is daarmee klein. Naast de vertrouwenscommissie is ook de Commissaris van de Koning op de hoogte van de kandidaten. En niet uit te sluiten is dat de griffier en de gemeentesecretaris ook op de hoogte zijn. Maar het kringetje blijft dan nog steeds klein. Inmiddels is het OM een onderzoek gestart. Dat zet de verhoudingen binnen bestuurlijk Den Bosch nog maar eens op scherp terwijl het onderling vertrouwen daalt tot nul.

Kan lekken worden voorkomen? Nauwelijks. Aan de voorkant kan er wat aan worden gedaan door potentiële commissieleden waarvan om een of andere reden wordt vermoed dat ze niet met de vertrouwenskwestie kunnen omgaan geen zitting te laten nemen in de vertrouwenscommissie. Dit komt voor! Ik heb het als lid van de vertrouwenscommissie in Ede zelf meegemaakt. Een fractievoorzitter die onvoldoende vertrouwen genoot werd via een motie vakkundig buiten de commissie gehouden. Maar voor de rest ben je toch afhankelijk van de integriteit en het ethisch besef van de commissieleden. Is deze laag en wil een commissielid willens en wetens politieke schade aanbrengen dan is er niet veel aan te doen. Dan speelt er natuurlijk al wat binnen de Raad. Dit is niet geheel uit te sluiten gezien de opmerkingen van burgemeester Rombouts. Lekken kan ook door onzorgvuldigheid als een commissielid iemand, bijvoorbeeld een fractiegenoot, in vertrouwen neemt om ruggespraak te houden. Op deze wijze wordt het kringetje dat van de hoed en de rand weet al weer wat groter. Een oorzaak van lekken kan ook ijdeltuiterij zijn. Even laten zien, al of niet aan een journalist, dat je meer weet en een echte ‘insider’ bent. En natuurlijk zal de journalist uit dank de volgende keer vermelden dat de ijdeltuit een gloedvol betoog heeft gehouden in de Raad.

Het OM is nu aan zet. Meestal komt het OM in een dergelijke situatie niet ver en komt het lek niet boven water. Dan rest alleen nog goed op te letten welke fractievoorzitter de komende tijd overdreven wordt opgehemeld in de plaatselijke krant.

ArchiefRubrieken