Eric Leltz  RSS feed    

Een meesterzet

Woensdag 31 oktober 2012

eric leltz

Deze week heeft het plan over de spoorzone eindelijk groen licht gekregen. Een belangrijk plan voor Ede. Ook een mooi plan als je tenminste naar de oostelijke zone en het station kijkt. Dat zijn dan ook juist de gebieden waar bij de besluitvorming nauwelijks over werd gesproken. Daar ging het voornamelijk over de westelijke spoorzone. En dan meer bepaald over de spoorwegovergangen.

In het plan worden deze vervangen door een autotunnel aan de Hakselseweg en een tunnel voor fietsers en voetganger in de buurt van de Kerkweg. Door luid protest van de bewoners van Ede zuid kwam een tweede autotunnel in zicht. Het college moet al alle zeilen bijzetten om de spoorzone financieel haalbaar te maken dus kan ze niet zomaar aan deze wens tegemoet komen. Maar het college is niet voor een gat te vangen en ze nam een vlucht vooruit. Ze stelde aan het eind van de horizon een mogelijke autotunnel in het vooruitzicht en zal in de tussentijd de overgang aan de Kerkweg openlaten. Dat twee belangrijke doelstellingen van de spoorzone, veiligheid en wegwerken van de barrière, een marginale rol spelen in deze besluitvorming doet er dan even niet toe. Het college neemt met dit besluit een voorschot op de toekomst. Zeker omdat die mogelijke autotunnel financieel helemaal niet is onderbouwd en er ook geen voorwaarden zijn gesteld waaronder die tunnel er dan wel zou moeten komen.

Resultaat is dat het college het comité "Spoorzone Nee" het idee geeft dat er naar hen is geluisterd, zij zelf met opgeheven hoofd verder kan omdat het besluit over de spoorzone eindelijk is genomen en een lastig besluit over de extra tunnel is doorgeschoven. En het comité kan naar haar achterban de indruk wekken dat ze iets heeft bereikt en ondertussen is hun alternatief plan van tafel en ligt het oorspronkelijke college voorstel klaar om te worden uitgevoerd. Een meesterzet!

 

ArchiefRubrieken