Eric Leltz  RSS feed    

Bent u ook zo bang?

Vrijdag 04 september 2015

eric leltzVeel gemeenten zijn bezig (of zouden bezig moeten zijn) met big data. Het gaat dan om het genereren, gebruiken, ontsluiten en analyseren van verzamelde gegevens. Een gemeente verzameld veel en uiteenlopende gegevens. Van verlichting, eigenaarschap en groenvoorziening tot een overzicht waar woninginbraken zijn gepleegd, waar fietsen zijn gestolen en waar vernielingen hebben plaatsgevonden. Het loont dan om deze data te analyseren en te kijken of er voorspellende waarde aan gegeven kan worden zodat gericht actie kan worden ondernomen.

Maar met al die verzamelde gegevens kan nog veel meer. De wet en regelgeving loopt hier nog een beetje op achter. Hoe zit het dan met de privacy. Wie zegt dat gemeenten hier goed mee omgaan?

Uit de communicatie psychologie komt het Johari venster. Dit venster bestaat uit 4 kwadranten:

  • De open ruimte, die is aan u en anderen bekend,
  • De blinde vlek, die is bekend aan anderen, maar niet aan u,
  • Het onbekende gebied, dat is zowel voor u als voor anderen onbekend,
  • Het verborgen gebied, dat u bewust verborgen houdt voor anderen.

Het zal toch niet zo ver komen dat het onbekende gebied tot het verleden gaat behoren omdat gemeenten meer over ons weten dan wij over onszelf of dat het verborgen gebied niet meer bestaat omdat de gemeente meer van ons weet dan we kwijt willen? Of loopt het allemaal niet zo'n vaart en ben ik voor niets zo bang?

 

ArchiefRubrieken