Eric Leltz  RSS feed    

Op weg naar een nieuwe toeristische organisatie structuur

Woensdag 09 juli 2008

Vanavond was er een bijeenkomst over de nieuwe toeristische organisatie structuur op de Veluwe. Het was een vervolg op een bijeenkomst van 5 maart. Ook is recent in de commissie AZ&M nog een keer over de stand van zaken gesproken. We worden dus goed geïnformeerd. Wat me opviel was dat de opkomst vandaag beduidend lager lag dan in maart. Ik was er toen zelf niet bij maar ik heb van mede raadslid Ap Dominicus begrepen dat de zaal in congrescentrum de Reehorst afgeladen was. Nu zaten we in een half volle raadszaal in Ede. Tweede opvallend punt was dat de toon van het verhaal nu iets minder technocratisch was dan tijdens de raadscommissie. Toen gaf ik al aan dat de uitgangspunten en de manier waarop centralisatie wordt nagestreefd nog wel een keer tegen het licht mogen worden gehouden. Het lijkt alsof de menselijke maat is vergeten en de efficiency voorop staat. Maar uiteindelijk gaat het om de effectiviteit en wordt de kwaliteit in een dienstverlenende organisatie bepaald door de afhandeling aan de balie. En dit kan al of niet een virtuele balie zijn. Doe je dit niet dan loop je het risico dat je de goede ladder tegen het verkeerde gebouw zet. En efficiency zonder effectiviteit is als een schip zonder water. Nu werd er tenminste gesproken over de lokale inzet van vrijwilligers en over een eventueel sociaal plan. Wel duidelijk werd dat het veranderingsproces gewoon doordraaft. We blijven dit volgen.

Geplaatst in VVV | Er zijn geen reacties
 

ArchiefRubrieken