Eric Leltz  RSS feed    

Klimaatneutraal 's-Hertogenbosch

Donderdag 25 juni 2015

eric leltz

Afgelopen week was ik bij de startbijeenkomst "klimaatneutraal 's-Hertogenbosch 2050". Een goed initiatief van de gemeente om ook de inwoners te betrekken bij de invulling van het pad naar het doel "klimaatneutraal in 2050". Dan gaat het om vragen als 'welke ideeën leven er?', 'hoe kunnen deze ideeën worden gebundeld?' en 'hoe kunnen ze worden uitgevoerd?'.

De energie onder de aanwezigen stroomde rijkelijk. Een goed voorteken. Helaas kwamen niet echt veel mensen op de bijeenkomst af maar alles begint met een kleine groep, zoals een marathon ook begint met een eerste stap. Het gaat om kunnen en willen. En de wil was er zowel bij de deelnemers als bij de ambtenaren.

In 2030 kan heel Nederland draaien op energie uit zon, wind of water. Daarom is "klimaatneutraal 's-Hertogenbosch 2050" niet echt een ambitieuze doelstelling. Den Bosch sluit hiermee achter in de rij aan, in gezelschap van Den Haag. Minder ambitieus dan bijvoorbeeld Tilburg en Goirle (2045), Haarlem en Maastricht (2030) en ver achter Emmen, Zaanstad en Enschede (2020). Het doel moet dan ook eenvoudig te bereiken zijn.

Tegenkracht

Vrijdag 12 juni 2015

eric leltz

Jesse Klaver is de nieuwe leider van de tweede kamer fractie van GroenLinks. En met een nieuwe leider kwam ook een nieuw elan. Er wordt nog duidelijker afstand genomen van de oude wereld die draait om koude waarden als 'efficiency' en 'rendement'. Daar wordt een warme waarde als kwaliteit voor in de plaats gezet: "niet alles van waarde kan gemeten worden". GroenLinks laat hiermee zien dat ze de tijdgeest goed aanvoelt want onder de rader leeft veel. Nederland kantelt met veel initiatieven in de onderstroom waarbij de 'drive' juist in die warme waarden zit.

Een onverwachte hulp bij de wisseling van de wacht kwam uit de oude wereld. Want wie verzint dat een vertegenwoordiger van de gevestigde orde uit de oude wereld met een priemende vinger naar Jesse Klaver wijst en dat dit nog op de 'gevoelige plaat' wordt vastgelegd ook. Of dat een presentator van de oude stempel het woord 'snotneus' in de mond neemt als hij Jesse Klaver afkondigt. Je kunt het niet mooier krijgen als je je juist afzet tegen de oude wereld.

GroenLinks is in een euforische stemming. De verwachtingen, binnen GroenLinks, zijn dan ook torenhoog. Ondertussen heeft Klaver, binnen GroenLinks, welhaast mythische vormen gekregen. Inclusief de bijbehorende terminologie: "Jesse we can" verwijzend naar Obama, "Jessetopia" en "de Jessiah die is neergedaald". In een dergelijke stemming schuilt het gevaar van groepsdenken.

Misschien gebeurt het al maar als dit nog niet zo is zou het goed zijn als GroenLinks tegenkracht organiseert. Immers wie hoog stijgt kan diep vallen: collectief en individueel. En zeker de linkse politiek is goed in het laten vallen van voormalige 'godenzonen' (of -dochters) als ze niet meer aan de veel te hoog gespannen verwachtingen voldoen. Dat is niet alleen triest, het is ook niet echt duurzaam.

Referendum

Woensdag 10 juni 2015

eric leltz

In Ede woedt al jarenlang een discussie over de zondagsopenstelling van winkels. De gemeenteraad komt er niet uit en daarom is besloten om een referendum te houden. In aanloop naar het referendum draaien de campagne machines van de politieke partijen op volle kracht. Met kreten als "stem 'Nee' tegen de koopzondag" en "Vóór koopzondag" maken partijen aan de inwoners duidelijk hoe zij er over denken. Maar laten deze partijen hiermee niet zien dat ze hun plaats niet kennen?

In de politieke arena, de raadszaal, kwamen zij er samen niet uit. Daarom is een referendum uitgeroepen zodat de inwoners zich rechtstreeks en dus niet via de politieke vertegenwoordigers, kunnen uitspreken over de koopzondag. Maar vervolgens wachten de politieke partijen niet op wat de inwoners zeggen maar proberen ze deze inwoners alvast van hun eigen gelijk te overtuigen. Je kunt in aanloop naar een referendum heel goed campagne voeren. Maar dan wel om inwoners te bewegen om te gaan stemmen. Dit vergezeld laten gaan van een stemadvies is een stap te ver.

Het is beter als de politieke partijen even aan de zijlijn blijven staan. Dan nemen zij het referendum, een volksraadpleging notabene, pas echt serieus.

Ongelijkheid

Woensdag 03 juni 2015

eric leltzOnlangs publiceerde de Oeso, de organisatie van geïndustrialiseerde landen voor economische samenwerking en ontwikkeling, het rapport "Why less inequality benefits all". Het rapport bevatte twee boodschappen:

  1. De ongelijkheid neemt toe
  2. Deze toename is een rem op de economische groei

Het eerste punt is in lijn met de ideeën van de Franse econoom Thomas Piketty beschreven in "Kapitaal in de 21ste eeuw". Het tweede punt werd als revolutionair gezien. Dit omdat hele ideologieën en economische theorieën gebouwd zijn op de stelling dat ongelijkheid juist goed is voor groei omdat ze een stimulans is voor individuen om zich op te werken.

Maar zo revolutionair is dit niet. Een grote mate van ongelijkheid is inderdaad een rem op economische groei omdat de kloof dan als onoverbrugbaar wordt gezien. Dat roept eerder onmacht en frustratie op. Maar een geringe ongelijkheid is wel degelijk goed voor groei. Dat nodigt uit om je in te spannen om een stap extra te doen. Dit komt omdat die inspanning als haalbaar wordt gezien. Met een inspanning en door gebruik te maken van (opleidings) kansen, ligt groei dan binnen bereik.

Wat wordt verstaan onder economische groei is weer een heel ander verhaal. Dat hoeft niet per definitie een stijging van het Bruto Nationaal Product (BNP) te zijn. Dan gaat het namelijk alleen om kwantiteit. Kwaliteit is bij groei veel relevanter.

 

ArchiefRubrieken