Eric Leltz  RSS feed    

Hoe krijg je duurzaamheid tussen de oren?

Maandag 31 maart 2008

In het kader van de notitie “een stip op de horizon” over duurzaamheid had ik vandaag samen met mede schrijver Alexander Vos de Wael een gesprek met wethouder Kremers. Wil je duurzaamheid in de bouw goed aanpakken dan moet je dit aan het begin van het bouw project doen. Daarom zijn Alexander en ik ook zo bezig met duurzaamheid in de wijken Kernhem B en Ede-oost want daar wordt binnenkort gebouwd en daar worden keuzes gemaakt. Dus ook over duurzaamheid. Maar er is meer. Er vestigen zich ook bedrijven in Ede en vrij binnenkort start de bouw van de bloemenveiling. Dat is een mooie kans om duurzaam te bouwen. Immers een veiling bestrijkt een groot oppervlak en met het dak van de veiling kan vanuit het oogpunt van duurzaamheid heel veel worden gedaan. Denk aan zonnecollectoren, groene daken en het gebruik van regenwater. Met de energie opgewekt door de zonnecollectoren kunnen bijvoorbeeld bedrijven in de directe omgeving worden verwarmd. Het gesprek had tot doel om duurzaamheid tussen de oren te krijgen. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat dit ons gaat lukken. Na het gesprek met de wethouder ging ik meteen door naar het Presidium. Onder voorzitterschap van de burgemeester nemen alle fractievoorzitters hieraan deel. Wat stond er op de agenda? Niets wereldschokkends: ondermeer de evaluatie van de stedenband met Chrudim en de interactieve beleidsvoering over het betrekken van de burgers bij de politiek In de avond hadden we een fractievergadering. Naast de voorbereiding op de raadsvergadering van komende donderdag hebben we ook uitvoerig gesproken met de burgemeester. Hij kwam op zijn rondje langs de fracties vandaag bij ons. Het was een aangenaam gesprek.

Even een kort overleg

Vrijdag 28 maart 2008

Afgelopen donderdag kwam dan toch de film van Wilders uit. Het was voor de juist woensdag in het kader van de oproep tot respect geformeerde werkgroep “samen voor Ede” aanleiding om even bijeen te komen en te bespreken of we niet met een gezamenlijke reactie moeten komen. We hebben besloten om niet te reageren. De film is koeltjes ontvangen en een reactie voegt nu niet veel toe.

Een politieke avond in Veldhuizen

Donderdag 27 maart 2008

Veldhuizen is een wijk in verandering. De komende jaren zullen de flats in de wijk worden afgebroken om plaats te maken voor een variatie aan woningen. Hierdoor wordt Veldhuizen een minder eenzijdig ingerichte wijk. Boze tongen beweren dat de gemeente dit doet om de integratie van allochtonen edenaren te bevorderen. Ik geloof dat niet. Het is eerder een manier om de wijk aan te passen aan de eisen van deze tijd. Want laten we wel wezen, de rijen hoogbouw is een uiting van de jaren 70 maar past echt niet meer bij de woonbehoefte van deze tijd. Het is van belang om tijdens de herstructurering geen gevoel van onveiligheid op te roepen. Maar het wordt natuurlijk wel een onrustige tijd voor de wijk. Om dit in goede banen te leiden zijn door de gemeente al heel wat activiteiten op poten gezet. Zo is er aanstaande zaterdag een wijklunch waar de resultaten van de gesprekken met wijkbewoners worden gepresenteerd. Ik kan daar vanwege andere verplichtingen helaas niet bij zijn. Deze avond was er een activiteit georganiseerd door de wijkbewoners zelf: een politieke avond. Alle partijen hadden gehoor gegeven aan de oproep en gingen samen en met het publiek in debat over onderwerpen als “gedeeld autogebruik”, “jongeren en hun kijk op de wijk”, “straatcoaches, eenmalig of een trend? " en “welke kansen biedt de herstructurering aan jongeren in Veldhuizen A? ”. Veel onderwerpen die de jeugd aan gaan. Des te jammer dat juist zij ontbraken in de zaal. Er stonden wel wat jongeren in de deur opening maar ze waren ook na herhaald vragen door de gespreksleider niet de zaal in te krijgen. Uiteindelijk nam een jongere de moeite om zijn gevoelens te uiten. De jongen kon goed verwoorden wat hem dwars zat. Hij voelde zich aan zijn lot overgelaten: “Er is gewoon niets te doen in de wijk”. Hij heeft behoefte aan een plek waar hij met zijn vrienden in alle rust samen kan zijn. De straatcoaches worden door hem niet serieus genomen want zij zijn veel te jong en laten zich ook nauwelijks zien. Wie zich weer wel laat zien is de politie. Maar dit komt op hem juist heel intimiderend over. Hij zou hier best over in gesprek willen met de politie. Hoewel het natuurlijk maar de mening van één jongere is denk ik wel dat dit gevoel algemener leeft. En de jongen zou wel eens de informele leider van de groep kunnen zijn. En dan is hij een mooi aanknopingspunt om de kijk van de jongeren op hun omgeving en andersom te veranderen. Dus wat mij betreft moet dat gesprek er zo snel mogelijk komen. Ik zal de verantwoordelijken in de gemeente hierop aanspreken.

Een oproep tot respect

Woensdag 26 maart 2008

Op 10 maart jongstleden ondertekende een aantal organisaties de “oproep tot respect” van de Raad van Kerken. Namens Groenlinks/PE heb ik toen mijn handtekening gezet. Er is destijds ook afgesproken dat het niet alleen bij de symbolische handtekening moet blijven maar dat er op zeer korte termijn een bijeenkomst wordt belegd waar we zullen bespreken hoe we de handtekening concreet kunnen omzetten in daden. Vanavond was het zo ver. In het gebouw van de Turkse vereniging werden we aller hartelijks en met allerlei lekkernijen ontvangen. Er waren gelukkig heel veel organisaties aanwezig. Want dat is natuurlijk wel een punt. De handtekening zetten is snel gedaan maar vervolgens ook betrokken blijven bij het vormgeven van de doelstelling is een ander verhaal. En dat vorm geven is nog niet zo eenvoudig. Want hoe doe je dat? En wat ga je dan doen? En wie gaat dit doen? Allemaal relevante vragen. Uit een snelle inventarisatie bij de aanwezigen bleek dat er al veel wordt gedaan maar dat er nog niet veel samenhang is tussen die activiteiten. Aan de andere kant is er wel een gezamenlijke uitgangspunt: de handtekeningen onder het manifest. Dat bindt ons. Vanuit die positie kunnen we kijken naar wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dit moeten we vervolgens snel zichtbaar maken. We hebben een eerste afspraak gemaakt en namens de politiek zal ik hier zitting innemen.

ArchiefRubrieken