Eric Leltz  RSS feed    

Opmerkelijk

Donderdag 04 mei 2017

Eric Leltz

De journalistieke beweging 'Follow the Money' onthulde afgelopen week dat de voorzitter van de VVD, Henry Keizer, in de hoedanigheid van directeur van crematiebedrijf 'De Facultatieve', dankzij een lage waardebepaling een goede slag heeft geslagen bij de koop van dat bedrijf. Kan hier nog sprake zijn van goed koopmanschap, een competentie die in VVD kringen hoog gewaardeerd zal worden, opmerkelijk is wel dat 'De Facultatieve' voor €12,5 miljoen is gekocht terwijl het bedrijf volgens het eigen jaarverslag €31,5 miljoen waard is. Het wordt nog opmerkelijker als de rol van Keizer wordt bezien. Keizer was niet alleen koper, hij was ook adviseur van de verkoper, de crematoriumvereniging. Overigens was Keizer's VVD collega Hermans commissaris bij 'De Facultatieve' en adviseerde hij als lid van de ledenraad van de verkopende vereniging, positief over de verkoop.

Volgens minister-president Rutte (VVD) is er „sprake van privé activiteiten” en heeft dit alles "niets te maken met de VVD". Ook dat is opmerkelijk. Want is het juist niet de VVD die in het verleden meermaals in de problemen is gekomen door integriteitsproblemen bij haar leden. Denk aan de ex-senator en voormalig wethouder van Rey, denk aan oud-Tweede Kamerlid en oud-gedeputeerde Verheijen of aan oud-gedeputeerde Hooijmaijers. Zomaar een greep die moeiteloos kan worden aangevuld want in 2016 waren bij de 46 politieke affaires 15 VVD’ers betrokken en 3 van hen zijn ook strafrechtelijk veroordeeld.

Nog opmerkelijker is dat Keizer notabene zelf de man was die toen hij in 2014 gekozen werd als partijvoorzitter, er voor moest zorgen dat de leden zich aan de eigen VVD integriteitsregels zouden houden. Op zijn voorspraak kwam er een integriteitscommissie en volgens hem is "integriteit net als zwanger zijn: je bent het of je bent het niet". In dat licht moet je zelf van onbesproken gedrag zijn en alle schijn van belangenverstrengeling en zelfverrijking vermijden. Dat is op zijn zachts gezegd nu niet het geval. Daarom is het opmerkelijk dat Rutte Keizer 'zeker een integere man' vindt.

Onzuiver

Woensdag 19 maart 2014

eric leltz

In november 2013 zag ik dat op de agenda van B&W de gunning van Telgen Consultancy stond. Op mijn vraag wat dit precies is, kreeg ik via de mail van de "Strategisch Inkoopcoördinator" bijgaand antwoord:

Telgen zal:

  1. zitting hebben in het Tenderboard (medeleden zijn Evert van Milligen, Richard Wielinga en Saskia Visser) als ondersteuning in de professionalisering van inkoop bij de gemeente Ede;
  2. advies geven op het gebied van de relatie tussen het Sociaal Domein en inkoop, met name in het licht van de huidige transitie van zorg van het Rijk naar de Gemeente.

De kosten voor het Tenderboard (1 x per maand in 2014) zijn 12 x € 1000,- = € 12.000,- excl. BTW in 2014. De kosten voor het advies zijn afhankelijk van de vragen die vanuit de gemeente Ede aan hem worden voorgelegd; voor een dagdeel zijn de kosten € 750,- excl. BTW.

De heer Telgen is in dit lopende jaar, 2013, ook lid van het Tenderboard. In 2014 wordt geëvalueerd of de inzet van Telgen in 2015 nog steeds van toegevoegde waarde kan zijn voor de gemeente Ede.

Met verbazing las ik op 15 maart in de Gelderlander dat deze zelfde Telgen, maar dan als voorzitter van het bestuur van Sportservice Ede, dat zwembad de Peppel onder haar hoede heeft, in gesprek is met de gemeente om het te verwachten tekort voor 2014 bij het zwembad op te vangen met nieuwe activiteiten in het sociaal domein.

De adviseur van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en inkoop, die als voorzitter van Sportservice Ede er voor gaat proberen te zorgen dat diezelfde gemeente bij zijn serviceclub gaat inkopen. Dat moet je niet willen.

#BenWdeclaraties

Zaterdag 27 juli 2013

eric leltz

Afgelopen maand heb ik de reisdeclaraties van B&W over 2012 en 2013 opgevraagd. Dit naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad over de declaraties van B&W in Den Bosch.

Nu kun je de declaraties op veel manieren interpreteren. Zo kun je bijvoorbeeld kijken of de reis wel terecht is gemaakt en of de reis 'überhaupt' wel is gemaakt. Dit laatste bleek vorig jaar de burgemeester van Lingewaard fataal. Mits niet al te opvallende bestemmingen, gaat het eerste wat ver om te onderzoeken, want wat is terecht? Het tweede is dan weer lastig om te achterhalen. Je hebt, ook met terugwerkende kracht, gelukkig geen zicht over iemands dagbesteding.

Ik heb me vooralsnog beperkt tot het verzamelen van enkele opvallende feitelijkheden. Hierbij een selectie:

  • In 2012 is de taxi 17 keer te laat afgebeld. Hiervoor werd per keer €75 in rekening gebracht. Totaal dus €1275,
  • Bij de declaratie van taxiritten zit 4 keer een bon voor "glassclean" en een keer voor tanken. Het gaat om een totaal bedrag van €116. Geen spectaculair bedrag maar het lijken me wel kosten voor het taxibedrijf,
  • Soms moet de taxi blijven wachten gedurende de afspraak. Zo kan het gebeuren dat een ritje Bennekom-Ede-Ede 9.25 uur duurt. Of een rit Ede-Otterlo-Bennekom 9 uur. Kosten respectievelijk €243,74 en €237,15. Om die reden kost een rit Ede-Den Bosch soms €210,80, soms €279,68 en soms €105,40
  • Voor een werkbezoek van het college aan Deelen wordt vanuit Ede afzonderlijk gereden door twee wethouders. Dit kan een reden hebben. Vreemd is echter wel dat een wethouder hiervoor 35 km declareert en de ander 62km,
  • Een tweetal wethouders declareren ook de reiskosten die ze maken om in de avonduren naar commissie-, raads- en fractievergaderingen te gaan. Dit laatste, zo blijkt uit navraag "omdat ze er op uitnodiging van de fractie" zijn.

Toch eens tijd om de hoogte van declaraties en wanneer wel/niet declareren, onderling af te stemmen. Omdat er op contract basis gebruik wordt gemaakt van een taxibedrijf lijkt me een eenvoudige aanpassing van het contract afdoende om de kosten voor "te laat afmelden" te voorkomen. Dan kan ook gesproken worden over het in rekening brengen van "glassclean" en kosten voor het tanken van brandstof. Er moet gewoon een rijklare taxi voorrijden en niet een waarvan de ruiten nog moeten worden schoongemaakt of een met onvoldoende brandstof.

Het gaat hier alleen om de kosten van reisdeclaraties. Andere declaraties zoals voor maaltijden en cadeaus zijn buiten beschouwing gelaten. Overigens krijgen wethouders al een standaard onkostenvergoeding. Afhankelijk van voor welke werkkostenregeling is gekozen bedraagt deze €300 of €650 per maand.

Een vreemde advertentie

Dinsdag 11 juni 2013

eric leltz

Vorige week stond deze advertentie in het Bennekoms Nieuwsblad. Vreemd dat de burgemeester zich leent voor een dergelijke reclame. Of zou het zo zijn dat de bedrijven de burgemeester zonder dat hij het zelf weet voor hun karretje spannen? Ik heb inmiddels opheldering gevraagd in het gemeentehuis want of de bedrijven hebben de randen opgezocht en zijn er nu duidelijk overheen gegaan. Of de burgemeester verdient een gele kaart.

ArchiefRubrieken