Eric Leltz  RSS feed    

Sensibiliteit

Woensdag 30 december 2015

eric leltz

In Zutphen is Loek Hermans voorgedragen als waarnemend burgemeester. Dat is dus dezelfde man die nog geen twee maanden geleden het voorzitterschap van de VVD fractie in de eerste kamer moest opgeven omdat de Ondernemingskamer vernietigend had geoordeeld over zijn functioneren bij de uiteindelijk failliet gegane thuiszorgorganisatie Meavita. De voordracht kwam van commissaris van de koning Cornielje. Ook VVD. Maar er was geen sprake van een exclusief VVD onderonsje uit het "old boys" netwerk want de voordracht werd gesteund door alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Zutphen.

Een inwoner van Zutphen begon een petitie tegen de voordracht die in korte tijd door 2000 mensen werd ondertekend. Dagblad de Stentor kwam met de stelling "Het is beter dat Loek Hermans uit het openbaar bestuur blijft’, waarop 6100 mensen, 95% van de stemmers, vóór stemde. En op de social media werd het niet meer rustig. Inmiddels ging de plaatselijke fractie van de SP toch twijfelen en na een gesprek met de fracties trok Hermans zich terug.

Wat ontbreekt in deze kwestie is politieke sensibiliteit, een gevoel van wat leeft onder de inwoners. Hierdoor zijn de heren Cornielje en Hermans beschadigd maar relevanter is dat het vertrouwen in de lokale politiek een knauw heeft gekregen.

Zutphen staat niet op zichzelf. In bijvoorbeeld Geldermalsen, Steenbergen en Ede moest het lokaal bestuur onder druk van (een deel van) de inwoners terugkomen op een eerder ingenomen standpunt omtrent de opvang van vluchtelingen. Dit voedt de gedachte van een afstandelijk en angstig lokaal bestuur door een gebrek aan politieke sensibiliteit. Een slecht signaal.

Regie

Maandag 21 december 2015

eric leltz

Afgelopen week kreeg de Bossche wethouder van Son een jobstijding. Vanzelfsprekend is dit vreselijk nieuws dat je het liefst met familie en vrienden wil verwerken. Maar een bestuurder van een stad is wel een publiek figuur die in een (figuurlijk) glazen huis woont. Dan hoort er gecommuniceerd te worden: in goede en in slechte tijden. De wethouder hoeft dit natuurlijk niet zelf te doen, dat kan B&W samen met de communicatieafdeling heel goed voor haar rekening nemen. Maar daar ging het mis: de communicatie vanuit het stadhuis was niet adequaat en wat potsierlijk.

De gemeente 's-Hertogenbosch streeft naar maximale transparantie. Dat was wat ik recent hoorde bij een bijeenkomst over de social media aanpak van de gemeente. Maar in het naar buiten brengen van de ziekte van de wethouder was het te lang stil. En als je stil bent geef je de regie uit handen en gaan verhalen een eigen leven leiden. Het Brabants Dagblad, naar eigen zeggen ingelicht door de wethouder zelf, kwam dan ook met het verhaal dat er druk zou zijn uitgeoefend op de wethouder om het slechte nieuws snel naar buiten te brengen. Een officiële reactie van de burgemeester, voorzitter van het college van B&W, bleef aanvankelijk uit. De overige wethouders kwamen wel met een (eigen) communiqué waarin ze aangaven dat "de werkelijkheid geheel anders is" dan de berichtgeving van de krant. En daar reageerde de zieke wethouder dan weer op. Uiteindelijk kwam er op donderdag wel een officiële verklaring vanuit het gemeentehuis. Zo werd de onduidelijkheid gevoed, kreeg het proces en niet de inhoud alle aandacht en werden nieuwe vragen opgeroepen:

  • Is er inderdaad door de burgemeester druk uitgeoefend op de zieke wethouder?
  • En zo ja, waarom dan?
  • Heeft dit dan ook iets te maken met de wat impulsieve manier van communiceren van de wethouder waardoor hij af en toe iets weg heeft van een 'ongeleid projectiel'?
  • Waarom komen de wethouders met een eigen communiqué en spreken ze dus niet namens B&W, dus inclusief de burgemeester?
  • Hoe zit het met de verdeling van taken van de wethouder?
  • Wat betekent het 'tijdelijk neer leggen van de werkzaamheden' gezien het naar buiten gebrachte ziektebeeld van de wethouder?

Het adagium 'stil zitten als je geschoren wordt want anders vestig je alleen maar meer aandacht op de zaak' is iets uit de traditionele communicatieleer. Dat hoort bij een verkokerde, hiërarchische maar ook verouderde wereld. In een nieuwe wereld, een wereld van Internet en social media en een maatschappelijk roep om transparantie, kun je maar beter direct naar buiten treden zodat je de regie naar je toe trekt en ongewenste verhalen kunt beperken of zelfs voorkomen.

Door haar weifelend optreden heeft de bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch een kans laten liggen. Ze lijkt nu haar publieke verantwoordelijkheid niet te erkennen of daarvoor weg te lopen. Hierdoor ontstaat het beeld van een naar binnen gericht bestuur waar alleen mensen die tot de "inner circle" behoren er toe doen. Dat wordt versterkt door een reconstructie in het Brabants Dagblad van zaterdag waar geput wordt uit sms berichten, telefoongesprekken en mailwisselingen tussen de bestuurders. Door op tijd een toelichting te geven had B&W veel onduidelijkheid kunnen voorkomen.

Sociale ongelijkheid

Zaterdag 05 december 2015

eric leltz

Het kabinet heeft onlangs een brandbrief ontvangen van de wethouders financiën uit ruim 200 gemeenten. Zij maken zich zorgen over de bezuinigingen van het rijk. Gemeenten komen in de problemen met de uitvoering van regelingen zoals de WMO, jeugdzorg en de participatiewet. De wethouders hebben lang tekorten met reserves kunnen opvangen maar nu zijn de grenzen bereikt.

Waarschijnlijk zullen nog veel brandbrieven moeten worden verstuurd want er worden steeds meer taken en bevoegdheden overgeheveld naar gemeenten en helaas blijven de financiën hier ver bij achter.

Er zal dus anders moeten worden gewerkt .... en slimmer. Dan gaat het over ‘smart city's'. Aan de hand van 'big data' is veel te voorspellen. Denk aan filevorming, griepgolven en bewegingen van de massa. Hier kunnen gemeenten veel meer mee doen. Hoe meer een gemeente weet hoe beter er maatwerk kan worden geleverd. En hoe meer maatwerk, hoe meer transparantie nodig is. En hoe meer transparantie, hoe minder inwoners bereid zijn om te betalen voor zaken waar ze niets aan hebben. Vergelijk het met verzekeringen die nu nog van gemiddelden uit gaan en waarbij de niet roker opdraait voor de kosten van de roker. Maar wat als jouw kosten en die van je drankzuchtige buurman inzichtelijk in kaart zijn gebracht?

Er gaat een nieuw soort solidariteit ontstaan. Solidariteit binnen groepen en niet per definitie tussen groepen. Groepen met een gelijke achtergrond gaan elkaar opzoeken en zo ontstaat een nieuwe verzuiling. Je ziet dit bij een broodfonds waar ZZP-ers samen hun verzekering regelen. Naast het zelfstandig ondernemerschap is vertrouwen in elkaar, transparantie en solidariteit een verbindend element. Ook bij het opwekken van duurzame energie vinden mensen elkaar op deze wijze.

De uitdaging voor een gemeente is om er voor te zorgen dat iedere inwoner mee kan doen. En dat niet alleen selecte groepen, bijvoorbeeld groepen die goed thuis zijn in social media of zelfredzaam zijn, profiteren van elkaar. Dit leidt namelijk tot sociale ongelijkheid. Of zal het zo'n vaart niet lopen?

 

ArchiefRubrieken