Eric Leltz  RSS feed    

Parklaan

Donderdag 27 september 2012

eric leltz

Vandaag staat dan eindelijk de besluitvorming over de Parklaan op de raadsagenda. En hoewel de inwoners zich behoorlijk hebben ingespannen om de raad op andere gedachten te brengen vrees ik dat er gewoon wordt ingestemd met het plan. Natuurlijk zal het plan hier en daar en op nuances worden aangepast, maar in grote lijnen zal het ontwerp gewoon worden vastgesteld. Mijn fractie is hier niet gelukkig mee. We zullen daarom niet opgeven en ook nog in de raadsvergadering in een ultieme poging proberen het tij te keren door met een motie en amendement te komen.

Ons voorstel is om nu alleen het traject vanaf de Poortwachter tot de Hoekelumse Eng vast te stellen. De andere trajecten over het landgoed Hoekelum, via station Ede-Wageningen naar de N224, hoeven op dit moment nog niet te worden vastgesteld omdat door de slechte woningmarkt er minder huizen worden verkocht in de Veluwse Poort en een ontsluiting van de Veluwse Poort via de Parklaan daarom de komende 10 jaar niet nodig is. Dit geeft meteen de kans om via burgerparticipatie de inwoners opnieuw bij het project te betrekken. Bij inwoners leven vele constructieve ideeën over de verdere invulling van het traject Hoekelumse Eng tot het spoor zoals een 2-baansweg in plaats van een 4-baansweg, een fietspad aan de oost- en westzijde en een snelheidslimiet van 50 km/uur.

Dit geeft ook tijd om

  • Een actueel verkeersmodel voor de hele stad te maken want de verkeersgegevens in het voorstel worden niet onderbouwd,
  • De plannen voor een snelfietsroute in te passen in het plan,

Bovendien kan dan een besluit over het kappen van veel oude bomen bij Hoekelum worden uitgesteld en is er tijd om aan te tonen dat dit uiteindelijk ook niet nodig is.   

Veranderen, verbinden, versnellen

Vrijdag 14 september 2012

eric

De kiezer heeft gesproken! En hoe! 4 zetels. En natuurlijk, 4 zetels is altijd meer dan niets maar als je van 10 komt is het desastreus. Een zwarte dag voor allen met een groen hart en een links hoofd. Hoe kan dat?

Een verwijzing naar het leegzuigen door de tweestrijd VVD en PvdA is me te gemakkelijk. Maar wat dan wel? Dan moet het aan iets anders liggen. Ik zoek het liever bij ons zelf. En waar dan? Het programma? De lijsttrekker? De manier waarop de boodschap "in de markt" is gezet? De interne organisatie?

Ik durf de stelling aan dat het programma gezien op de lange termijn een goed programma is. Maar is een goed programma voldoende? Het programma is door de lijsttrekker misschien niet optimaal gebracht maar deze kreeg daar in de debatten ook niet alle kansen voor. En de omstandigheden waren tegen. Denk aan de onrust die de Kunduz missie heeft gegeven, de kamerleden die bij een belangrijke stemming op zomerreces waren, de affaire Peters, het gedoe rond het referendum met Dibi en van Gent die op een gevoelig moment aangeeft dat de tweede kamer fractie niet functioneert. Zowaar een cocktail van onrust. Los eerst maar eens je eigen problemen op voordat je denkt de problemen van het land op te kunnen lossen. Zie in die sfeer maar eens stemmen te winnen.

Om verder te kunnen moeten we naar onszelf kijken. Dat dit een hele stap kan zijn werd mooi gesymboliseerd in een foto in de Volkskrant. Waar notabene op de zwarte verkiezingsavond op de GroenLinks verkiezingsbijeenkomst gejuicht werd omdat de PVV stemmen had verloren. We kijken liever naar anderen dan naar onszelf, leek de foto uit te stralen. En bij de reflectie op ons functioneren hoort ook het kijken naar een professionele organisatie waar autonome mensen optimaal tot hun recht komen. Pas dan kunnen we ons weer verbinden met de kiezers en vervolgens versnellen zodat we klaar staan voor de volgende verkiezingen. Die komen voor de gemeente al begin 2014 maar wellicht moeten we, gezien de verkiezingsuitslag, al eerder klaar staan.

 

ArchiefRubrieken