Eric Leltz  RSS feed    

Discussie in Wageningen

Maandag 28 april 2008

In verband met de bevrijdingsactiviteiten heeft de bibliotheek van Wageningen een aantal discussie bijeenkomsten georganiseerd. Deze avond waren Paul Scheffer en Femke Halsema te gast. We zijn er met de hele fractie naar toe gegaan. Een scala van onderwerpen passeerden de revue maar de meeste aandacht ging uit naar de integratie. Dit is het onderwerp waarmee Paul Scheffer naam heeft gemaakt. Op 14 januari was ik nog bij een lezing van hem ter gelegenheid van het uitkomen van zijn boek “het land van aankomst”. Zie op mijn weblog bij die datum. Tot een echte discussie kwam het nauwelijks omdat de sprekers het net even te vaak met elkaar eens waren. Misschien kwam dit omdat ze samen in een auto naar Wageningen waren gekomen en onderweg de discussie al hadden gevoerd. En ze moesten natuurlijk ook nog samen terug naar Amsterdam. Toch was het wel een boeiende avond omdat de standpunten over met name de integratie weer helder voor het voetlicht werden gebracht.

De turkse feestdag

Zondag 27 april 2008

Op 23 april 1920 werd het nieuwe Turkse Parlement opgericht door Mustafa Kemal Atatürk. Dit was het begin van het einde van het regime van de Ottomaanse sultan Mehmet. Om die reden is 23 april een officiële Turkse feestdag. Die Mustafa Atatürk had ook oog voor de toekomst gezien zijn uitspraak: “Het kind van vandaag is de volwassene van morgen”. Daarom staan de kinderen op 23 april centraal en heeft de Turkse vereniging vandaag een groot kinderfeest georganiseerd. Ik ben er vanmiddag even wezen kijken. Onder het genot van allerlei Turkse lekkernijen heb ik kunnen kijken naar de kinderen die toneelstukjes opvoerden, gedichten voorlazen, volksdansten en playbackten. Ook zag ik een clown die alle kinderen op het toneel haalde en met hen de bekende “Vogeltjesdans” uitvoerde. Zo zie je maar weer dat je met een eenvoudig stukje muziek culturen bijeen kunt brengen. De kracht van de muziek is dat het mensen kan verbinden. Het was een mooie en geslaagde middag.

Een taskforce voor Kernhem

Dinsdag 22 april 2008

Zoals in bijna iedere wijk of dorp is er ook in Kernhem een wijkplatform. Het zou mooi zijn als dit platform namens de wijkbewoners kan spreken maar helaas is dit niet het geval. De diversiteit onder de bewoners is hiervoor te groot. Niet alleen in Kernhem maar ook in de andere wijken. Ieder heeft weer zijn eigen belangen. Zo zijn er in Kernhem 32 min of meer georganiseerde belangengroepen. Verschil met een wijkplatform is ook dat de belangengroepen opkomen voor een specifiek belang en dat het wijkplatform er ook is voor de sociale cohesie in de wijk. Zo organiseren zij bijvoorbeeld ook festiviteiten op Koninginnedag. Omdat er in Kernhem nog veel specifieke problemen zijn die samenhangen met de nog jonge geschiedenis van de wijk heeft de gemeenteraad een jaar geleden besloten dat er een Taskforce moet worden opgericht die de problemen in kaart brengt en zo veel mogelijk oplost. En deze Taskforce bestaat uit een delegatie van de bewoners en ambtenaren van de gemeente. Deze avond was er een afsluitend gesprek over de eindrapportage van de Taskforce. Duidelijk werd dat de communicatie vanuit de gemeente niet altijd even helder was. Ook werden er vraagtekens gezet bij de kaders die vooraf door de gemeente zijn gesteld. Zo mogen de verbreding van de N224, het nieuwe landgoed, de waterhuishouding en de centrale verwarmingsketel niet worden meegenomen in de Taskforce. Hier zijn andere overleggen voor. Maar voor de bewoners liggen juist hier wel veel pijnpunten. Door hier niet naar te kijken wek je op zijn minst de indruk dat er niet wordt toegewerkt naar een optimale en integrale oplossing van de problemen. In een eerdere fase hebben de bewoners kunnen reageren op het concept. Helaas hebben maar weinig bewoners hier gebruik van gemaakt. De wethouder legde dit destijds in de commissie vergadering uit als dat de bewoners wel tevreden zijn. Ik weet dat nog niet zo. Wat ik wel weet is dat de drempel om te reageren vrij hoog was. Je kon reageren via de website van de gemeente waar je dan eerst een document moest downloaden. Uiteindelijk staat in het eindrapport een top 10 van problemen. Hier kan de gemeente samen met de wijkbewoners de komende maanden mee aan de slag.

In gesprek over duurzaamheid

Maandag 21 april 2008

Deze ochtend was ik in Gouda. Ik had daar op kantoor van Alexander Vos de Wael een gesprek met Niels Ruyter van Bouwend Nederland. Niels is een van de sprekers op het symposium “een stip op de horizon” over duurzaam bouwen. Alexander en ik hebben al gesproken met de andere sprekers. Op deze wijze kunnen we de voordrachten op elkaar afstemmen en zorgen dat de lezingen elkaar aanvullen in plaats van overlappen. In de middag was ik weer terug in het gemeentehuis. Daar had ik een gesprek met Albert Schol, lid van provinciale staten van Gelderland. Albert is discussieleider op het eerder genoemd symposium. Nadat de sprekers hun verhaal hebben gehouden is er een plenaire discussie. We hebben besproken hoe we deze discussie in goede banen gaan leiden. Aansluitend had ik een vergadering van de agendacommissie. Deze commissie stelt de agenda’s van de raadsvergadering en de commissies op. We waren er snel klaar mee. In de avond hadden we een ingelaste fractievergadering. We hebben gesproken over onze strategie voor de komende twee jaar. We zitten halverwege de raadsperiode en dan is het goed om terug te kijken maar vooral om vooruit te kijken. Waar gaan we de accenten leggen en op welke wijze gaan we dit doen? Het was een constructieve vergaderingen waar we met elkaar goede afspraken hebben gemaakt.

ArchiefRubrieken