Eric Leltz  RSS feed    

Ome Cor

Maandag 09 december 2013

eric leltz

Ome Cor die zich uit ijdelheid viever voor doet dan hij eigenlijk is, loopt binnenkort het risico zichzelf en zijn familie enorm te kort te doen. Wat is er aan de hand?

De komende jaren verandert er veel in de ondersteuning en zorg. De regie gaat van de centrale overheid naar de (decentrale) gemeente. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moeten inwoners "keukentafelgesprekken" voeren met een gemeenteambtenaar. Het wel of niet verlenen van ondersteuning is daarmee in handen van de gemeente. Dit brengt niet alleen willekeur met zich mee omdat de gemeenten hier verschillend mee omgaan, ook de ene ambtenaar kan een andere invulling geven dan de andere ambtenaar. De inwoner wordt hiermee sterk afhankelijk, om niet te zeggen speelbal, van diezelfde gemeente.

Aan de keukentafel bepaalt de ambtenaar dus welke ondersteuning wordt gegeven. Het is dan niet ondenkbaar dat deze ambtenaar met de krimpende gemeentebudgetten in het achterhoofd zich net iets minder inleeft in de lichamelijke noden van de inwoner dan in de financiële nood van de gemeente, en dus net iets te ver gaat in wat de inwoner nog zelf kan. In dat perspectief is de ietwat overmoedige gesprekspartner een dankbaar object. Onder het mom van "maatwerk" wordt een hulpvrager dan in feite afgescheept.

De woorden "keukentafelgesprek" en "maatwerk" klinken ook mooier dan het is. Ze geven een akelige dimensie aan de decentrale zorg. En daarom mag ome Cor zich oprecht zorgen maken of hij wel de zorg krijgt die hij echt nodig heeft of dat hij zich moet behelpen met wat de ambtenaar vindt dat hij nodig heeft.

Geplaatst in WMO | Er zijn geen reacties
 

ArchiefRubrieken