Eric Leltz  RSS feed    

Tweede leven voor masterscreen

Dinsdag 10 mei 2011

masterscreen

Het masterscreen aan de Parkweg staat al ruim een jaar op zwart. In het verleden heeft mijn fractie samen met Marcel van Dalen, destijds fractievoorzitter van D66, vaak vragen gesteld over de kosten en opbrengsten van het scherm. Ook recent heb ik daar weer vragen over gesteld. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het scherm is uitgedraaid op een fiasco. Dat mag toch niet waar zijn! En dan komt het ondernemende in ons boven water. Er valt dus nog wel iets te doen met het scherm. Om die reden hebben wij het college gevraagd tegen welke prijs en onder welke voorwaarden wij het scherm kunnen kopen. Hierbij de brief die vandaag naar B&W is gestuurd.  

Hierbij een filmimpressie van de omgeving van het masterscreen:

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van Ede

Onderwerp: verkoop masterscreen Parkweg te Ede

Ede, 10 mei 2011 

Geacht college, 

Op 29 april 2011 heeft u aan de heer E. Leltz, door middel van een e-mailbericht, meegedeeld dat de jaarlijkse rentekosten met betrekking tot de mogelijke verkoopwaarde van het masterscreen aan de Parkweg te Ede circa € 500,-- bedragen.

Gezien bovenstaande delen wij u mee dat wij geïnteresseerd zijn in de aankoop van het masterscreen. Gaarne ontvangen we van u een aanbod over de verkoopvoorwaarden van het masterscreen waarin ook opgenomen het verkoopbedrag.

Bij voorbaat danken wij u vriendelijk voor uw spoedige reactie. 

Met vriendelijke groet, 

E. Leltz 

M.W.H. van Dalen 

 

ArchiefRubrieken