Eric Leltz  RSS feed    

Ongelijkheid

Woensdag 03 juni 2015

eric leltzOnlangs publiceerde de Oeso, de organisatie van geïndustrialiseerde landen voor economische samenwerking en ontwikkeling, het rapport "Why less inequality benefits all". Het rapport bevatte twee boodschappen:

  1. De ongelijkheid neemt toe
  2. Deze toename is een rem op de economische groei

Het eerste punt is in lijn met de ideeën van de Franse econoom Thomas Piketty beschreven in "Kapitaal in de 21ste eeuw". Het tweede punt werd als revolutionair gezien. Dit omdat hele ideologieën en economische theorieën gebouwd zijn op de stelling dat ongelijkheid juist goed is voor groei omdat ze een stimulans is voor individuen om zich op te werken.

Maar zo revolutionair is dit niet. Een grote mate van ongelijkheid is inderdaad een rem op economische groei omdat de kloof dan als onoverbrugbaar wordt gezien. Dat roept eerder onmacht en frustratie op. Maar een geringe ongelijkheid is wel degelijk goed voor groei. Dat nodigt uit om je in te spannen om een stap extra te doen. Dit komt omdat die inspanning als haalbaar wordt gezien. Met een inspanning en door gebruik te maken van (opleidings) kansen, ligt groei dan binnen bereik.

Wat wordt verstaan onder economische groei is weer een heel ander verhaal. Dat hoeft niet per definitie een stijging van het Bruto Nationaal Product (BNP) te zijn. Dan gaat het namelijk alleen om kwantiteit. Kwaliteit is bij groei veel relevanter.

 

ArchiefRubrieken