Eric Leltz  RSS feed    

Aliblabla

Vrijdag 14 februari 2014

eric leltz

Afgelopen week verscheen het rapport "winkelgebied van de toekomst" van Detailhandel Nederland over de aanpak van leegstand in stadscentra. In dit rapport wordt ingegaan op de oorzaken van leegstand en belangrijker, ook wordt aangegeven hoe een gemeente daar iets aan kan doen. Veel gemeenten kampen met leegstand, maar niet allen onderkennen dit. Zo niet Ede.

Ede heeft de ontkenningsfase al lang achter zich gelaten en heeft het heft in eigen handen genomen en hulp ingeroepen. Deze hulp komt van bureau Walas. Dit bureau geeft voor €10.000 per maand aan wat we moeten doen. Ik schreef daar op 3 juni 2013 al over. In mei 2013 is dit bureau in Ede gestart en lang bleven de oplossingen over de leegstand onder de oppervlakte maar in november 2013 kwam dan toch een tussenrapportage. Toen werd pijnlijk duidelijk dat Walas niet veel te bieden heeft. Ze kwamen niet verder dan 'tips' als:

 • We zorgen voor aanvulling op de bestaande jaarkalender en
 • We geven aanbevelingen om in de toekomst de klantenbasis van de binnenstad te vergroten

Weinig concreet dus. En als het wel concreet wordt dan gaat het niet verder dan

 • De popschool zou een goede toevoeging zijn voor het centrum en
 • Meer activiteiten op straat zoals een "straatartiesten contest" of
 • Muzikanten de ruimte geven om in lege winkelruimtes op te treden en mensen te ontmoeten

Weinig reëel of ronduit zielig. Natuurlijk vind je wel een muzikant die in een lege winkel wil spelen en die wil dat ook nog wel komen vertellen aan de raad. Maar is dit de oplossing voor een leeglopende binnenstad? Dit zijn tips van "Aliblabla" waar we dus niets aan hebben.

Het zijn allemaal zaken die iedereen die een beetje geïnteresseerd is in de binnenstad al lang weet. En het is ook oud denken, ver weg van de dynamische wereld van "marketing en sales" waar internet een prominente rol speelt in het koopproces. En dat is ook het verschil met het rapport "winkelgebied van de toekomst". Daar speelt de nieuwe tijd juist wel een prominente rol. En een ander verschil is dat dit rapport gewoon te downloaden is. Is dat niet een mooie bezuinigingsopdracht aan B&W? Gewoon de stekker uit Walas trekken. Natuurlijk onder dankzegging voor hun "inspanningen". Kom op B&W, heb het lef en besef om dat nog voor de verkiezingen te doen.

Geplaatst in Walas | Er zijn geen reacties

Levendig centrum

Maandag 03 juni 2013

Eric leltz

Ede wil graag een levendig centrum. Tot nu toe komt dat er niet van en om die reden is voor een periode van 3 jaar een adviesbureau binnengehaald. Dit bureau, Walas, heeft ervaring met dit soort zaken want zoals ze zelf schrijven zijn ze “founder van het Dutch Canadian Sustainable Building and Planning Network, dat sterk wordt ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken”.

Ede betaalt €10.000 per maand voor de adviezen. En wat levert Walas hiervoor? In de offerte staat het volgende:

 • Kennis en advies integraal over Ede als stad, community, economie, ruimte, voor zover dat effect heeft op een Levendig Centrum Ede
 • Activerend adviseren, geen papieren advies, maar vanuit veel interactie, waar de gemeente dit wil inzetten. Mogelijk is interactie met betrokken gemeentelijke afdelingen, lokale stakeholders, instituties, onderwijs e.d.
 • Ondersteuning vanuit Walas door projectmedewerker(s), aandachtsvelden stedelijke ontwikkeling en planologie, evenementen, herbestemming.
 • Vakmatige ondersteuning vanuit het Walas team betreft operationele en bouwkundige zaken, kennis monumenten en erfgoed, bedrijfsorganisatie.
 • Binnen- en buitenlandse voorbeelden en best practices
 • Samenhang van stedenbouwkundige methodes,
 • Onderhandelingsmethodes, transactief, organisch, participatie.
 • Alternatieve methodes van financiering en waardeontwikkeling.
 • Geleidelijkheid en cultuuromslag

 En dan gaat het verder over “Principes, methoden, innovaties”:

 • Mogelijke aandachtsvelden is het aandragen van voorbeelden en benchmarks uit andere steden betreffende principes van stadsontwikkeling, kwaliteitsbeschrijvingen, methodes en innovaties van stedelijke ontwikkeling.
 • Graag bespreken we de mogelijkheid om in relatie tot de concrete zaken die zich in Ede aandienen een vrijheid van gedachtevorming te kunnen organiseren, waarbij creatieve oplossingen kunnen spiegelen aan praktijkvoorbeelden en waarbij ook de onderliggende theorie kan worden aangedragen met het doel om tot inspiratie te dienen voor het lokale beleid. Daarmee wordt vooral voeding aan beleid en uitvoering beoogd. Besluitvorming en beleidskeuzes zijn vanzelfsprekend aan de gemeentelijke instanties voorbehouden.
 • Walas kan diverse voorbeelden van aanpak van stedenbouwkundige ontwikkeling en gebiedsontwikkeling aandragen en uitleggen. Dit kan voor Ede nieuwe gedachtelijnen vormen. Voorbeelden uit steden die gerenommeerd zijn vanwege hun bijzonder effectieve stadsontwikkeling op diverse niveaus, zoals Vancouver, Portland, Berlijn, etc.
 • Vanuit de behoeftes die zich in de stad doen gelden kan een aanzet worden gegeven aan de productontwikkeling ten behoeve van een Levendig centrum

En dan eindigend met de voltreffer “Dit kan ook voor Ede interessant zijn”.

Kortom niet alleen vage taal maar ook nog vrijblijvende onzin. En daar €10.000 per maand voor betalen in een tijd dat de buikriem moet worden aangehaald en dat we uiterst voorzichtig omgaan met het binnenhalen van externe adviseurs.

Wat wel duidelijk is omschreven in de offerte zijn het aantal uren dat Walas in rekening brengt. Al dit fraais wordt uitgevoerd door drie medewerkers. Zij hebben het werk als volgt verdeeld:

 • Adviseur 1: werkt 500 uur in 44 dagen (11.20 uur per dag!) en ontvangt daarvoor €47.500. Dat is een uurloon van €95.
 • Adviseur 2: werkt 500 uur in 52 dagen dat is 9.40 uur per dag en ontvangt daarvoor € 23.750. Dat is een uurloon van €47.50.
 • Adviseur 3: doet het voor € 50.688. en werkt hiervoor 24 uur per week. Dit is een uurloon van €48.

Let wel dit zijn "out of pocket" kosten. Hier komen de huisvestingkosten en personeelskosten van de gemeente Ede nog bij. Want het bureau wenst wel een mooi en centraal liggend kantoor in Ede.

En dat een dienst van deze omvang Europees moet worden aanbesteed laten we nog maar even buiten beschouwing.

Geplaatst in Walas | Er zijn 3 reacties
 

ArchiefRubrieken