Eric Leltz  RSS feed    

Duurzaam bouwen en wonen in Apeldoorn

Vrijdag 27 juni 2008

Af en toe organiseert het landelijk bureau van GroenLinks een studiedag. En vandaag bracht zo’n studiedag mij in Apeldoorn. Het ging over “Duurzaam bouwen en wonen”. Nog niet zolang geleden heeft mijn eigen fractie daar een symposium over georganiseerd. We begonnen in het stadhuis met een paar korte inleidingen. Maar het grootste deel van de dag brachten we op locatie door. Zo gingen we naar een wijk met zonnepanelen, naar de rioolzuivering waar de energie uit rioolslib wordt gebruikt voor de verwarming van 2500 nabij gelegen woningen en naar duurzaam bedrijventerrein Ecofactorij. We bezochten de locaties met de whisper, een zeer energiezuinige en schone bus die vanaf volgend jaar in Apeldoorn gaat rijden als stadsbus. Apeldoorn werkt met een (GroenLinks) wethouder serieus aan duurzaamheid. Zo wil de stad in 2020 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken zijn er vele projecten opgestart. Deze projecten staan ook keurig verzameld in een boekje vol praktijkvoorbeelden. Men is er duidelijk trots op. En terecht. Vandaag bezochten we dus drie van deze projecten. Bij alle projecten werd me wel duidelijk dat je er ook echt in moet geloven en een lange adem moet hebben want anders haak je al snel af. Immers hoe dan ook loop je eerst tegen belemmeringen aan. En tegenstanders van dit soort projecten kunnen dit natuurlijk gemakkelijk aangrijpen. Bij de woonwijk met zonnepanelen werken veel bedrijven samen om lokaal energie op te wekken. Lastig punt is dat om de investering rendabel te maken de huren omhoog moeten. In Apeldoorn was dit ongeveer 22 euro. Maar de huurder krijgt dit bedrag via lagere energiekosten weer terug. Alleen is dit niet altijd eenvoudig duidelijk te maken aan de huurder. Het hielp dat het voorschotbedrag aan de energiemaatschappij meteen omlaag kon. Hiermee werd het voordeel direct zichtbaar gemaakt. Bij het bedrijventerrein gaat het ook om samenwerken en om een trekker die er in gelooft. Veel energie wordt lokaal opgewekt door middel van warmtepompen. Hierdoor wordt ongeveer 5% van de energie bespaard. Dit komt omdat er weinig energie hoeft te worden verplaatst over grote afstanden en er daardoor geen omzettingen plaatsvinden. En juist bij deze omzettingen gaat veel energie verloren. Dus is de investering ook eerder rendabel. Volgend jaar wordt er ook energie opgewekt door middel van windmolens. De bedrijven op de Ecofactorij moeten de grond kopen van de gemeente maar door duurzaam te investeren kunnen ze punten verdienen waarmee ze korting krijgen op de aankoopprijs. Omdat de verrekening eenmalig is en na een jaar de balans wordt opgemaakt investeren bedrijven snel in duurzaamheid is de gedachte hierachter.

Raadsvragen over duurzaamheid bij de Zanding

Woensdag 25 juni 2008

Vandaag stond een stukje in de krant over de raadsvragen die mijn fractie vorige week samen met de VVD heeft ingediend over onze wens dat het nieuw op te zetten recreatiegebied bij de Zanding in Otterlo duurzaam wordt gebouwd. Eens kijken hoe hard het college zich hiervoor durft te maken. Het is overigens opvallend dat nog niet is opgemerkt dat in deze raadsvragen een nieuwsfeit besloten zit. Namelijk dat er zo omvangrijk gebouwd gaat worden inclusief hotel op de plaats waar nu een relatief eenvoudig recreatiegebied is. Dat gaat gewoon gevolgen hebben voor de mensen die er nu bijvoorbeeld al een stacaravan hebben. Ook voor Otterlo zal er toch het een en ander veranderen. Tot nu toe zijn deze plannen eigenlijk nooit helder gecommuniceerd naar de Otterlose bevolking.

In de politiek moet je ergens tegen kunnen maar er zijn grenzen

Maandag 23 juni 2008

Deze week is het rustig wat betreft verplichtingen buiten de deur. Maandag had ik alleen een afstemmingsoverleg met de andere fractievoorzitters over eventueel in te dienen moties bij de bespreking van de perspectiefnota volgende week. Wij overwegen de volgende moties:

  1. Groene oasen voor meer groene plekken in de wijk
  2. Een ruimte voor de amateurkunst
  3. Een veilige oversteek bij de Kerkweg
  4. Een invulling van het minderhedenbeleid

De rust kan ik goed gebruiken om achter de schermen aan een tweetal zaken te werken. Natuurlijk de algemene beschouwing van volgende week maar ook een visie overleg met de fractie. We zijn nu halverwege de bestuurstijd en dan is het goed om terug te kijken naar wat goed ging en beter kan en vooruit te kijken naar hoe we onze visie op de maatschappij het beste voor het voetlicht kunnen brengen. Verder moet ik niet onvermeld laten dat ik vorige week anderhalf uur bij de politie heb gezeten om aangifte te doen. Twee maal eerder kreeg ik van mijn advocaat het advies om aangifte te doen. De eerste keer was toen vorig jaar april de man van ex raadslid Liesbeth van der Hart onder valse naam mijn naam en die van de partij door het slijk haalde (smaad) en de tweede keer toen er allerlei verwensingen binnen kwamen via de post en via de mail toen we ons als raad begin van dit jaar verdiepten in de islam (bedreiging). Beide keren heb ik geen aangifte gedaan omdat ik weet dat ik me hiertegen eenvoudig kan verweren. Ook had ik in het eerste geval een excuusbrief ontvangen. Het is in beide gevallen ook voor ieder wel denkend mens duidelijk wat of wie nu recht en wat of wie nu krom is. Nu heb ik dus wel aangifte gedaan. En net als destijds in "de zaak van der Hart" had ik mijn huiswerk goed gedaan. Ook nu kon ik het bewijsmateriaal inclusief bekentenis zo overhandigen. De politie was er blij mee en ik heb weer even laten zien dat je zo niet met mij moet omgaan. Je moet als politicus ergens tegen kunnen maar er zijn dus wel degelijk grenzen.

Waterafvoer in de componistenwijk

Donderdag 19 juni 2008

Vroeg in de avond was ik in de componistenwijk. Daar wordt de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van straten en trottoirs. Hierbij is een waterdoorlatend wegdek aangebracht zodat regenwater niet wordt afgevoerd via het riool maar rechtstreeks de grond in gaat. Maar dan moeten de weg en het trottoir het water wel gemakkelijk afvoeren want anders krijg je snel wateroverlast. Dat dit goed is gelukt bleek wel uit een demonstratie van de brandweer. Zij spoten als het ware een flinke regenbui op straat en je zag dat het water goed werd afgevoerd via de speciale straatstenen. Goed werk dus. Maar de straat is maar een deel van het oppervlak waar de regen op valt. Ook op de daken komt regen. En daarom is aan de bewoners gevraagd om mee te werken aan de afvoer van het regenwater. De meeste bewoners doen mee en zo wordt dus ook het regenwater van de daken keurig afgevoerd naar de straat of naar een regenton. Zo wordt het riool dus alleen gebruikt voor het zogehete zwarte water en wordt het grijze water niet onnodig afgevoerd naar de waterzuivering. Dit past in de gedachte om het regenwater zo snel mogelijk af te voeren op de plaats waar het ook valt. Daarna ben ik direct doorgegaan naar het gebouw van de Turkse vereniging. Daar had ik een overleg met de werkgroep “samen op weg” van de raad van kerken. We zijn bezig om een avond te beleggen waar de edenaren elkaar kunnen ontmoeten. Je zou het haast vergeten maar deze werkgroep is ontstaan naar aanleiding van het verschijnen van de film van Wilders in april. Er was toen erg veel behoefte om een signaal af te geven dat velen zich verbonden voelen met elkaar. De film is vergeten maar het signaal is gebleven. Eind oktober komen we met een programma waar het thema "verbinding" centraal staat.

ArchiefRubrieken