Eric Leltz  RSS feed    

Radicalisering

Maandag 26 januari 2015

eric leltz

Minister Bussemaker heeft in de strijd tegen radicalisering docenten opgeroepen om de signaalfunctie op zich te nemen. In deze strijd zullen alle ogen en oren in de samenleving moeten worden ingezet dus waarom ook niet op school. Of juist op school, toch een van de plaatsen in de (semi) openbare ruimte waar het reilen en zeilen van jongeren redelijk goed zichtbaar is. Meer dan in de beslotenheid van de thuissituatie en de anonimiteit van de straat.

Maar dan mag er nog wel iets veranderen in de manier waarop de overheid tegen hoger onderwijs aankijkt. Nu wordt de school nog gezien als een (kosten)plaats waar studenten zo snel mogelijk door heen moeten worden geloodst om een diploma te halen. De efficiency staat voorop. Hierbij richt de aandacht zich voornamelijk op kwalificatie: het leren van kennis en vaardigheden voor toekomstige beroepssituaties. Inzicht in die beroepssituaties is overigens nog een hele opgave want in de top 10 van meest begeerde banen in 2010 stonden alleen maar banen die in 2004 nog niet bestonden. Dit betekent dat een school eigenlijk moet opleiden voor:

  • Banen die nog niet bestaan
  • Voor technieken die nog niet zijn uitgevonden
  • En voor uitdagingen die we nog niet kennen

Bij kwalificatie is het adagium "meten is weten". En zo gaat de aandacht uit naar studierendement en diploma-rendement en minder naar de achtergrond, de ontwikkeling en de psyche van de student. Dit krijgt hooguit aandacht wanneer de student studievertraging heeft opgelopen. De mogelijkheid tot signalering komt beter uit de verf als tijdens de studie naast kwalificatie ook aandacht is voor persoonlijke vorming en socialisatie. Bij dit laatste gaat het om het deelgenoot worden van een samenleving.

Als docenten een rol moeten spelen bij het (vroegtijdig) signaleren van radicalisering past het om persoonlijke vorming en socialisatie meer aandacht en ruimte te geven in het onderwijsprogramma. Het is dan meer dan mooi als dit gesteund en gefaciliteerd wordt door de overheid.

 

ArchiefRubrieken