Eric Leltz  RSS feed    

Het principiƫle Apple

Zondag 28 februari 2016

Eric Leltz

De FBI is in bezit van de Iphone van de dader van de schietpartij in San Bernardino. Om deze telefoon uit te lezen vraagt de FBI of Apple een speciale versie van besturingssysteem iOS kan schrijven waarmee de inlogcode kan worden omzeild. Na tien verkeerde pogingen wist het toestel namelijk alle data. Apple wil de FBI echter niet helpen.

Apple en de FBI benaderen het probleem vanuit verschillende invalshoeken. Waar het Apple gaat om het beschermen van de privacy, gaat het de FBI om de veiligheid. Apple stelt namelijk dat als de aangepaste software in verkeerde handen komt, de gegevens van honderden miljoenen iPhone-gebruikers mogelijk op straat komen te liggen. Want als er een "geheim achterdeurtje" moet worden gemaakt via het besturingssysteem, kan in theorie iedere kwaadwillende toegang krijgen tot iedere Iphone. Dit is een sterk staaltje framing. Want natuurlijk zullen er weinig mensen zijn die het prettig vinden als anderen via een achterdeurtje mogelijk toegang hebben tot hun Iphone. Maar er hoeft ook helemaal geen achterdeurtje te worden gemaakt. Het gaat nu alleen om die ene Iphone van de dader. Deze kan worden ontsloten door alleen op deze iPhone een aangepast besturingssysteem te zetten waarbij bijvoorbeeld de wachtwoord controle wordt omzeild of het aantal inlog pogingen onbegrensd is. Dat kan dus buiten alle andere Iphones om. Vergelijk het met een goochelaar die een bewerkte beker heeft van de op het oog zelfde beker die wij thuis in de kast hebben staan. Hierdoor kan hij de truc wel uitvoeren en wij niet. Dat heet specifiek maatwerk en dit is wel iets anders dan de massaproductie waar Apple nu mee bekend is.

Apple is wel zeer principieel in deze zaak en mag wel wat meer pragmatisch zijn. Of gaat het hier om ingesleten wantrouwen tussen Apple en de Amerikaanse overheid?

Geplaatst in Big data | Er is 1 reactie

Reflectie in het (hoger) onderwijs

Vrijdag 19 februari 2016

Eric Leltz

Voor iedere opleiding maar zeker voor een hoger beroeps opleiding, is het een uitdaging om de veranderingen in de maatschappij bij te benen. Een opleiding staat in deze tijd als het ware voor de taak omstudenten op te leiden:

 • Voor banen die nog niet bestaan
 • Met technieken die nog niet zijn uitgevonden
 • Om uitdagingen aan te gaan die we nog niet kennen

Dan gaat het meer om:

 • Ontwikkelen dan klaarstomen
 • Voorbereiden op het leven dan voorbereiden op werk
 • Trainen op het onverwachte dan trainen op routine

De traditionele manier van opleiden schiet dan tekort. Het is noodzakelijk om studenten "te leren om te leren". In een dergelijke leeromgeving wordt (zelf) reflectie nog relevanter. Het is goed als een opleiding daarbij bewust is dat het niet alleen gaat om:

 • kwalificatie (bijbrengen kennis en vaardigheden)

Maar ook om

 • persoonlijke vorming (subjectwording)
 • socialisatie (lid worden van een gemeenschap) van de student.

Hierbij mag niet worden vergeten dat studenten vaak heel goed op de hoogte zijn van de gebruiksmogelijkheden van ICT, en dan met name de social media. Zo is deze generatie jongeren de eerste generatie die meer weet over een essentieel onderdeel van de samenleving dan de generatie daarvoor. Dit biedt een opleiding mogelijkheden en kansen.

Overigens wringt het primair proces in het onderwijs nog vaak binnen de eigen organisatie omdat het

 • Gevangen zit in een systeem en structuur:
  • Standaardisering
  • Efficiency kramp
 • Met een overhead aan regelingen
 • Met wantrouwen en controle
 • En onder het bewind van ondersteunende diensten

Reflectie

"Faute maake mach" maar als twee keer dezelfde fout wordt gemaakt is onvoldoende geleerd. En leren van fouten doe je door te reflecteren. Vandaar dat reflectie een belangrijk onderdeel van een curriculum van een (hoger) beroeps opleiding hoort te zijn. Zoals zelfreflectie een belangrijke competentie van een professional is. Ook van de junior professional die zojuist met een diploma de school uit loopt. Het hoort bij de professionele vaardigheden. Bij reflectie staan de volgende twee vragen centraal:

 1. wat heb ik gedaan? en
 2. hoe heb ik dit gedaan?

Dan moet er dus een norm zijn waar je het resultaat, al of niet met de hulp van anderen, aan kunt toetsen. Deze norm is context afhankelijk (schooleisen, projectgroep, privé) en kan wisselen in de tijd.

Reflectie gaat dus in de kern over waar je staat ten opzichte van een bepaald (leer)doel. Om je positie ten opzichte van dat leerdoel te bepalen moet je wel weten waar je nu staat. Het gaat dan om zelfkennis: wat kan ik goed, wat doe ik minder? Wat wil ik graag en waar loop ik warm voor? Dit kan bijvoorbeeld in kaart worden gebracht met een SWOT-analyse over jezelf.

Als je weet waar je heen wilt ('daar' waar het leerdoel is) en waar je staat ('hier') is vervolgens de vraag "hoe kom je van 'hier' naar 'daar'?". Daar ligt van oudsher het domein van een opleiding.

Bij reflectie kan een onderscheid worden gemaakt in eerste orde en tweede orde reflectie. Persoonlijke reflectie hoort bij de eerste orde. Als het gaat om de bijdrage aan het geheel, zoals een project, de organisatie, de samenleving, gaat het om tweede orde reflectie. Denk dan aan vragen als:

 • waar wil de organisatie of het project naar toe?
 • hoe passen mijn activiteiten daarin?
 • hoe dragen ze bij aan het 'grote plaatje'?

Transparantie

Zaterdag 06 februari 2016

eric leltz

In NRC schrijft Christiaan Weijts "in een transparante samenleving maakt vertrouwen plaats voor verdachtmaking, wantrouwen en achterdocht" en om dat kracht bij te zetten gaat hij verder "meer transparantie zorgt voor meer vertrouwen in de politiek. De absolute kolder van die redenatie is het gemakkelijkst aan te tonen door haar naar je eigen slaapkamer te verplaatsen. Eis vanavond eens inzage in alle sms’jes van je partner, verhoor hem of haar onder ede, en je zult merken hoe opvallend snel het vertrouwen en daarmee de bodem onder je hele relatie wegklettert".

Weijts gaat er al bij voorbaat van uit dat je 'belastend' materiaal vindt als je inzage in de sms'jes krijgt. Vanuit deze houding 'bewijst' hij zijn gelijk. Maar het is een cirkelredenatie. Wat hij wel laat zien is dat hij wantrouwend van aard is en uitgaat van het slechte in de mens. Zelfs als dat je partner is. Het is in de termen van McGregor Theory X: de mens is lui, niet te vertrouwen en moet gecontroleerd worden. Je kunt ook redeneren dat als je al inzage eist en blijkt dat er geen belastend materiaal boven water komt, dit juist vertrouwen geeft. Daarnaast is het hopelijk een aanzet tot zelfreflectie.

Ergo: transparantie is en blijft een natuurlijke manier om verantwoording af te leggen en vertrouwen te verdienen.

Geplaatst in Communicatie | Er is 1 reactie

Creativiteit in organisaties

Woensdag 03 februari 2016

eric leltz

De omgeving waar een organisatie in functioneert is turbulent:

 • Kennis veroudert snel
 • Levenscycli van diensten en producten zijn kort
 • Grenzen van markten verschuiven
 • Arbeidsrelaties zijn in beweging
 • Concurrenten komen uit onverwachte hoek
 • Steeds weer nieuwe technologieën tuimelen over elkaar heen

In deze turbulentie moet een organisatie zich afvragen hoe ze succesvol kan zijn en blijven. Wendbaarheid, de mate waarin een bedrijf zich kan aanpassen, is dan een kritische succesfactor. Het gaat dan om het steeds weer zoeken naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld marketing, samenwerken, kwaliteit van de bedrijfsprocessen en de motivatie van medewerkers. Voor het signaleren en uitdenken van deze mogelijkheden is creativiteit nodig.

Langs drie lijnen kan een organisatie hier voor zorgen:

 1. Scheppen van een creatief klimaat
 2. Stimuleren van creatief denken
 3. Signaleren en evalueren van ideeën

1. Scheppen van een creatief klimaat

De bedrijfscultuur nodigt uit tot het kennisnemen van ideeën. Medewerkers krijgen tijd en ruimte om ideeën op te doen en met elkaar uit te wisselen. Mislukkingen bestaan niet maar worden gezien als kansen om te leren. Al is het om te weten hoe het niet moet.

2. Stimuleren van een creatief klimaat

Uitgangspunt is dat iedereen creatief kan zijn. Dit wordt aangewakkerd als er ruimte is om buiten de kaders te denken. Door dit "out-of-the-box" denken kunnen aan klanten maatoplossingen worden geleverd terwijl de tijd, het geld en de menskracht beperkt is. Dan kan de kwaliteit, als resultante van effectiviteit, nog meer omhoog. Technieken om ingesleten denkpatronen te verlaten zijn mindmapping, lateraal denken en brainstorming.

3. Signaleren en evalueren van ideeën

Het plaatsen van de aloude ideeënbus maakt het proces zichtbaar. Maar het is niet voldoende. Om duurzaam concurrentie voordeel te bereiken kunnen ook heldere doelen worden geformuleerd:

 • Iedere medewerker komt met tenminste 2 nieuwe ideeën per maand,
 • 40% van de omzet komt van producten en diensten die de laatste 2 jaar zijn ontwikkeld,
 • 10% van de tijd mag een medewerker met wat anders dan de eigenlijke taken bezig zijn

Dit vraagt om een transparante cultuur.

 

ArchiefRubrieken