Eric Leltz  RSS feed    

Al is een koe nog zo bont….

Zondag 13 februari 2011

       

ericleltz

            

Deze week kregen de stadsbewoners er flink van langs van twee Wageningse geleerden. Volgens hen snappen stadsmensen niets van dierenwelzijn. De wetenschappers publiceerden de resultaten van hun onderzoek. Daaruit bleek dat dieren als koeien en varkens veel beter af zijn in een stal dan in de vrije natuur. Hoe hebben we altijd zo dom kunnen zijn om te denken dat koeien liever in de wei dartelen, varkens in een sompige moederpoel baden en kippen scharrelen rond de boerderij?

Volgens de wetenschappers wonen de meeste burgers in steden en komen ze daardoor nauwelijks in aanraking met de echte natuur. De beleving van de natuur wordt gevoed in dierentuinen en kinderboerderijen. Daardoor laten de stadsmensen zich veel te veel meeslepen door emoties. En de vrouwen nog meer want zo gaan de wetenschappers verder “het stijgend aantal vrouwen in groene dieropleidingen draagt bij aan het groeiend inlevingsvermogen in dieren waardoor de dieren menselijke eigenschappen worden toegedicht”. In plaats van het verstand, spreekt het hart. En alsof dat nog niet genoeg is krijgen de stadsmensen ook nog bij voorbaat de zwarte piet toegeworpen omdat “dit idealisme kan leiden tot strenge wetgeving waardoor we in Nederland niet meer efficiënt kunnen produceren en de dierlijke producten van buiten Europa komen, want daar letten ze niet zo nauw op dierenwelzijn en het milieu”.

Het lijkt er eerder op dat niet de stadmensen het contact met de natuur hebben verloren maar dat de Wageningse geleerden van achter hun bureaus ver van de werkelijkheid zijn afgedreven. In ieder geval gooien ze dierenwelzijn en de productie van vlees op één hoop. Als je alleen al kijkt naar hoe graag schapen en koeien in het voorjaar naar buiten willen en dat zet naast het noodzakelijke afknippen van snavels en staarten als dieren op stal worden opgehokt omdat ze elkaar in de weg zitten, is de balans snel opgemaakt. De wetenschappers lijken alleen oog te hebben voor productie, voor het economisch belang en de industriële bedrijfsvoering waar efficiency de boventoon voert en dierenwelzijn een marginale rol speelt . Dat zie je terug in hun argumenten want “op stal zijn de dieren veel minder vatbaar voor ziekten, stoten ze minder broeikasgas uit en gebruiken ze minder voer”.

Geef de dieren liever de ruimte in de vrije natuur. Dan kunnen ook de stadsmensen meer genieten en leren van de dierenwereld. Maar er is nog een lange weg te gaan want inmiddels staat al een kwart van de Nederlandse koeien op stal terwijl dat 10 jaar geleden nog maar 10% was.

    

 

ArchiefRubrieken