Eric Leltz  RSS feed    

Een nieuwe tijd

Maandag 15 januari 2018

Eric Leltz

Er werd aan het begin van het jaar veel ‘sorry’ gezegd. Camiel Eurlings probeerde zijn goedbetaalde vrijwilligersbaan bij het IOC te redden. Ook rapper Boef moest door het stof omdat hij drie vrouwen had beledigd die hem notabene een lift hadden gegeven. Dankbaarheid komt niet voor in het woordenboek van de rapper. En dan had je nog Steve Bannon, voormalig adviseur van Trump, die in het boek ‘Fire and Fury’ van Michael Wolff, zijn oude broodheer had beledigd. Maar dat was een vergissing haastte hij te melden toen het boek uitkwam. Nepnieuws dus. Net als alle woorden die uit de mond van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland komen.

Maar of al die excuses nu zo authentiek waren? Eurlings liet eerst zijn advocaat opdraven en toen dit niet genoeg bleek om op het pluche te kunnen blijven zitten, deed hij zelf een duit in het zakje. Maar toen was het ‘too little, too late’. En Boef? Die gooide eerst nog wat olie op het vuur. Toen hij merkte dat de publieke verontwaardiging gelijke tred nam met het aantal gecancelde optredens koos hij eieren voor zijn geld. Om over de alternatieve feiten van de eerder genoemde Amerikanen maar te zwijgen.

Dan Oprah Winfrey. Zij speechte bij de uitreiking van de Golden Globes en stak alle vrouwen in het kader van de ‘MeToo’-discussie een hart onder de riem. Meteen klonkt het “Oprah for president’. Trump kon zijn vingers niet van zijn mobieltje afhouden en twitterde dat zij geen schijn van kans maakt tegen hem. En eerlijk is eerlijk, daar heeft hij een punt. Een media-miljonair die niet gepokt en gemazeld is in de politiek, heeft op het wereldtoneel niet veel te zoeken. Oh, wacht!

Het zijn verwarrende tijden. Het jaar is nauwelijks begonnen en Groningen is al weer opgeschrikt door een nieuwe aardbeving. Een hevige schok van 3,4 op de schaal van Richter. Maar omdat de beving in een gebied plaatsvond waar de laatste tijd juist geen boringen zijn verricht kan de nieuwe schok door voorstanders van boringen zomaar worden gebruikt om te stellen dat de schokken niets met het boren te maken hebben, en er dus weer volop geboord kan worden. Argumenten voor en argumenten tegen lijken uit verschillende werelden te komen.

Dit is ook te zien in de discussie over de uitbreiding van Lelystad Airport. De voor- en tegenstanders discussiëren op verschillende borden en bereiken elkaar zo niet. Voor de mensen voor wie de systeemwereld leidend is draait het om ‘meer, meer, meer’, om kwantiteit en financieel gewin op de korte termijn. Voor mensen uit de leefwereld draait het om kwaliteit, om het milieu en om de lange termijn. Waarden waarop gestuurd wordt in de systeemwereld, komen maar deels overeen met wat relevant wordt gevonden in de leefwereld. En zo stapt de systeemwereld lichtzinnig over milieu bezwaren heen of bagatelliseert deze. Zo roept de topman van reisorganisatie Corendon dat maar een paar boerderijen last zullen hebben van de overvliegende toestellen en noemt de Commissaris van de Koning in Flevoland de tegenstand een ‘rituele rimpeling’. Dit roept alleen nog meer weerstand op. Maar het draait in de nieuwe tijd niet om het een of het ander, over winnen of verliezen, het draait om het een én het ander. Het is juist de uitdaging in de nieuwe tijd om die dilemma’s te verbinden.

Geplaatst in Communicatie | Er is 1 reactie

Nuance

Woensdag 01 november 2017

Eric Leltz

De afgelopen week dreunde de gevolgen van het verleden stevig na. Onder de hashtag #metoo kwam de ene na de andere ontboezeming over seksuele intimidatie. Het klonk niet altijd even gemakkelijk en ook niet altijd even genuanceerd omdat er toch een grijs gebied is. Zonder twijfel is doorgaan als er ‘Nee’ is gezegd fout. Net als ongevraagd aan een ander komen. Maar het lijkt er ook op alsof er helemaal geen blauwtje meer gelopen mag worden. Als we elkaar niet meer spontaan mogen aanraken, creëer je een afstandelijke verstarde maatschappij. Dat is ook ongewenst.

Of het nieuwe regeerakkoord leidt tot een afstandelijke verstarde maatschappij is nog een vraag. De oppositie maakte er alvast gehakt van en noemde het akkoord ‘knetter rechts’ en vond dat het kabinet kiest voor ‘bedrijven boven mensen’. Niet al te verrassend vond links dat er te weinig voor het milieu wordt gedaan. Maar ook rechts roerde zich door te stellen dat met de voorgenomen CO2-reductie van 49% maar een afkoeling van 0,0003 graden wordt bereikt. Dit was dan geen reden om de maatregelen op te voeren maar om juist niets te doen ‘want het haalt toch niets uit’. Toch past hier enige nuance. Nederland maakt maar een klein deel uit van de wereld. Als er 200 andere landen ook een dergelijke bijdrage na rato leveren ben je al aardig op de goede weg.

Dan is er nog Ali B. Hij zet zijn overleden vader schaamteloos in om reclame te maken voor een uitvaartondernemer. Diezelfde Ali B. die toen twee deskundigen in ‘De wereld draait door’ kwamen uitleggen hoe schrikbarend snel het aantal insecten terugloopt, als tafelheer grappig dacht te zijn door te stellen dat er meer ‘gemiereneukt’ moest worden. Dat is de nuance voorbij, dan past alleen nog maar schaamte.

Transparantie

Zaterdag 06 februari 2016

eric leltz

In NRC schrijft Christiaan Weijts "in een transparante samenleving maakt vertrouwen plaats voor verdachtmaking, wantrouwen en achterdocht" en om dat kracht bij te zetten gaat hij verder "meer transparantie zorgt voor meer vertrouwen in de politiek. De absolute kolder van die redenatie is het gemakkelijkst aan te tonen door haar naar je eigen slaapkamer te verplaatsen. Eis vanavond eens inzage in alle sms’jes van je partner, verhoor hem of haar onder ede, en je zult merken hoe opvallend snel het vertrouwen en daarmee de bodem onder je hele relatie wegklettert".

Weijts gaat er al bij voorbaat van uit dat je 'belastend' materiaal vindt als je inzage in de sms'jes krijgt. Vanuit deze houding 'bewijst' hij zijn gelijk. Maar het is een cirkelredenatie. Wat hij wel laat zien is dat hij wantrouwend van aard is en uitgaat van het slechte in de mens. Zelfs als dat je partner is. Het is in de termen van McGregor Theory X: de mens is lui, niet te vertrouwen en moet gecontroleerd worden. Je kunt ook redeneren dat als je al inzage eist en blijkt dat er geen belastend materiaal boven water komt, dit juist vertrouwen geeft. Daarnaast is het hopelijk een aanzet tot zelfreflectie.

Ergo: transparantie is en blijft een natuurlijke manier om verantwoording af te leggen en vertrouwen te verdienen.

Geplaatst in Communicatie | Er is 1 reactie

"Be the change you wish to see"

Vrijdag 15 januari 2016

eric leltz

Bij organisatieverandering gelden een aantal kritieke succesfactoren. Een van deze factoren is de voorbeeldfunctie. Veranderen gaat nu eenmaal gemakkelijker als je anderen om je heen de verandering ook ziet doormaken. En dat geldt vooral bij gedragsverandering. Zeker van het management mag hier een voortrekkersrol worden verwacht. Of zoals Gandhi ooit zei "Be the change you wish to see".

Laatst kwam ik bij een organisatie waar recent het nieuwe werken is ingevoerd. In plaats van vaste werkplekken zijn er plekken gecreëerd voor het soort werk wat je op dat moment uitvoert. Natuurlijk gaat dat in het begin met vallen en opstaan. Het toe-eigenen van de sleutel van een locker die bestemd is voor gezamenlijk gebruik of iedere dag op dezelfde stilteplek zitten alsof het een privé kantoor betreft, kun je nog zien als kinderziektes. Met een briefje van het management op een tafel met de tekst "Deze tafel graag vrijhouden/vrijmaken voor het MT" vliegt dit management gierend uit de bocht. Met dit gedrag is het nog een lange weg om van de verandering ook een verbetering te maken.

ArchiefRubrieken