Eric Leltz  RSS feed    

Nuance

Woensdag 01 november 2017

Eric Leltz

De afgelopen week dreunde de gevolgen van het verleden stevig na. Onder de hashtag #metoo kwam de ene na de andere ontboezeming over seksuele intimidatie. Het klonk niet altijd even gemakkelijk en ook niet altijd even genuanceerd omdat er toch een grijs gebied is. Zonder twijfel is doorgaan als er ‘Nee’ is gezegd fout. Net als ongevraagd aan een ander komen. Maar het lijkt er ook op alsof er helemaal geen blauwtje meer gelopen mag worden. Als we elkaar niet meer spontaan mogen aanraken, creëer je een afstandelijke verstarde maatschappij. Dat is ook ongewenst.

Of het nieuwe regeerakkoord leidt tot een afstandelijke verstarde maatschappij is nog een vraag. De oppositie maakte er alvast gehakt van en noemde het akkoord ‘knetter rechts’ en vond dat het kabinet kiest voor ‘bedrijven boven mensen’. Niet al te verrassend vond links dat er te weinig voor het milieu wordt gedaan. Maar ook rechts roerde zich door te stellen dat met de voorgenomen CO2-reductie van 49% maar een afkoeling van 0,0003 graden wordt bereikt. Dit was dan geen reden om de maatregelen op te voeren maar om juist niets te doen ‘want het haalt toch niets uit’. Toch past hier enige nuance. Nederland maakt maar een klein deel uit van de wereld. Als er 200 andere landen ook een dergelijke bijdrage na rato leveren ben je al aardig op de goede weg.

Dan is er nog Ali B. Hij zet zijn overleden vader schaamteloos in om reclame te maken voor een uitvaartondernemer. Diezelfde Ali B. die toen twee deskundigen in ‘De wereld draait door’ kwamen uitleggen hoe schrikbarend snel het aantal insecten terugloopt, als tafelheer grappig dacht te zijn door te stellen dat er meer ‘gemiereneukt’ moest worden. Dat is de nuance voorbij, dan past alleen nog maar schaamte.

Transparantie

Zaterdag 06 februari 2016

eric leltz

In NRC schrijft Christiaan Weijts "in een transparante samenleving maakt vertrouwen plaats voor verdachtmaking, wantrouwen en achterdocht" en om dat kracht bij te zetten gaat hij verder "meer transparantie zorgt voor meer vertrouwen in de politiek. De absolute kolder van die redenatie is het gemakkelijkst aan te tonen door haar naar je eigen slaapkamer te verplaatsen. Eis vanavond eens inzage in alle sms’jes van je partner, verhoor hem of haar onder ede, en je zult merken hoe opvallend snel het vertrouwen en daarmee de bodem onder je hele relatie wegklettert".

Weijts gaat er al bij voorbaat van uit dat je 'belastend' materiaal vindt als je inzage in de sms'jes krijgt. Vanuit deze houding 'bewijst' hij zijn gelijk. Maar het is een cirkelredenatie. Wat hij wel laat zien is dat hij wantrouwend van aard is en uitgaat van het slechte in de mens. Zelfs als dat je partner is. Het is in de termen van McGregor Theory X: de mens is lui, niet te vertrouwen en moet gecontroleerd worden. Je kunt ook redeneren dat als je al inzage eist en blijkt dat er geen belastend materiaal boven water komt, dit juist vertrouwen geeft. Daarnaast is het hopelijk een aanzet tot zelfreflectie.

Ergo: transparantie is en blijft een natuurlijke manier om verantwoording af te leggen en vertrouwen te verdienen.

Geplaatst in Communicatie | Er is 1 reactie

"Be the change you wish to see"

Vrijdag 15 januari 2016

eric leltz

Bij organisatieverandering gelden een aantal kritieke succesfactoren. Een van deze factoren is de voorbeeldfunctie. Veranderen gaat nu eenmaal gemakkelijker als je anderen om je heen de verandering ook ziet doormaken. En dat geldt vooral bij gedragsverandering. Zeker van het management mag hier een voortrekkersrol worden verwacht. Of zoals Gandhi ooit zei "Be the change you wish to see".

Laatst kwam ik bij een organisatie waar recent het nieuwe werken is ingevoerd. In plaats van vaste werkplekken zijn er plekken gecreëerd voor het soort werk wat je op dat moment uitvoert. Natuurlijk gaat dat in het begin met vallen en opstaan. Het toe-eigenen van de sleutel van een locker die bestemd is voor gezamenlijk gebruik of iedere dag op dezelfde stilteplek zitten alsof het een privé kantoor betreft, kun je nog zien als kinderziektes. Met een briefje van het management op een tafel met de tekst "Deze tafel graag vrijhouden/vrijmaken voor het MT" vliegt dit management gierend uit de bocht. Met dit gedrag is het nog een lange weg om van de verandering ook een verbetering te maken.

Sensibiliteit

Woensdag 30 december 2015

eric leltz

In Zutphen is Loek Hermans voorgedragen als waarnemend burgemeester. Dat is dus dezelfde man die nog geen twee maanden geleden het voorzitterschap van de VVD fractie in de eerste kamer moest opgeven omdat de Ondernemingskamer vernietigend had geoordeeld over zijn functioneren bij de uiteindelijk failliet gegane thuiszorgorganisatie Meavita. De voordracht kwam van commissaris van de koning Cornielje. Ook VVD. Maar er was geen sprake van een exclusief VVD onderonsje uit het "old boys" netwerk want de voordracht werd gesteund door alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Zutphen.

Een inwoner van Zutphen begon een petitie tegen de voordracht die in korte tijd door 2000 mensen werd ondertekend. Dagblad de Stentor kwam met de stelling "Het is beter dat Loek Hermans uit het openbaar bestuur blijft’, waarop 6100 mensen, 95% van de stemmers, vóór stemde. En op de social media werd het niet meer rustig. Inmiddels ging de plaatselijke fractie van de SP toch twijfelen en na een gesprek met de fracties trok Hermans zich terug.

Wat ontbreekt in deze kwestie is politieke sensibiliteit, een gevoel van wat leeft onder de inwoners. Hierdoor zijn de heren Cornielje en Hermans beschadigd maar relevanter is dat het vertrouwen in de lokale politiek een knauw heeft gekregen.

Zutphen staat niet op zichzelf. In bijvoorbeeld Geldermalsen, Steenbergen en Ede moest het lokaal bestuur onder druk van (een deel van) de inwoners terugkomen op een eerder ingenomen standpunt omtrent de opvang van vluchtelingen. Dit voedt de gedachte van een afstandelijk en angstig lokaal bestuur door een gebrek aan politieke sensibiliteit. Een slecht signaal.

ArchiefRubrieken