Eric Leltz  RSS feed    

Transparantie

Zaterdag 06 februari 2016

eric leltz

In NRC schrijft Christiaan Weijts "in een transparante samenleving maakt vertrouwen plaats voor verdachtmaking, wantrouwen en achterdocht" en om dat kracht bij te zetten gaat hij verder "meer transparantie zorgt voor meer vertrouwen in de politiek. De absolute kolder van die redenatie is het gemakkelijkst aan te tonen door haar naar je eigen slaapkamer te verplaatsen. Eis vanavond eens inzage in alle sms’jes van je partner, verhoor hem of haar onder ede, en je zult merken hoe opvallend snel het vertrouwen en daarmee de bodem onder je hele relatie wegklettert".

Weijts gaat er al bij voorbaat van uit dat je 'belastend' materiaal vindt als je inzage in de sms'jes krijgt. Vanuit deze houding 'bewijst' hij zijn gelijk. Maar het is een cirkelredenatie. Wat hij wel laat zien is dat hij wantrouwend van aard is en uitgaat van het slechte in de mens. Zelfs als dat je partner is. Het is in de termen van McGregor Theory X: de mens is lui, niet te vertrouwen en moet gecontroleerd worden. Je kunt ook redeneren dat als je al inzage eist en blijkt dat er geen belastend materiaal boven water komt, dit juist vertrouwen geeft. Daarnaast is het hopelijk een aanzet tot zelfreflectie.

Ergo: transparantie is en blijft een natuurlijke manier om verantwoording af te leggen en vertrouwen te verdienen.

Geplaatst in Communicatie | Er is 1 reactie

"Be the change you wish to see"

Vrijdag 15 januari 2016

eric leltz

Bij organisatieverandering gelden een aantal kritieke succesfactoren. Een van deze factoren is de voorbeeldfunctie. Veranderen gaat nu eenmaal gemakkelijker als je anderen om je heen de verandering ook ziet doormaken. En dat geldt vooral bij gedragsverandering. Zeker van het management mag hier een voortrekkersrol worden verwacht. Of zoals Gandhi ooit zei "Be the change you wish to see".

Laatst kwam ik bij een organisatie waar recent het nieuwe werken is ingevoerd. In plaats van vaste werkplekken zijn er plekken gecreëerd voor het soort werk wat je op dat moment uitvoert. Natuurlijk gaat dat in het begin met vallen en opstaan. Het toe-eigenen van de sleutel van een locker die bestemd is voor gezamenlijk gebruik of iedere dag op dezelfde stilteplek zitten alsof het een privé kantoor betreft, kun je nog zien als kinderziektes. Met een briefje van het management op een tafel met de tekst "Deze tafel graag vrijhouden/vrijmaken voor het MT" vliegt dit management gierend uit de bocht. Met dit gedrag is het nog een lange weg om van de verandering ook een verbetering te maken.

Sensibiliteit

Woensdag 30 december 2015

eric leltz

In Zutphen is Loek Hermans voorgedragen als waarnemend burgemeester. Dat is dus dezelfde man die nog geen twee maanden geleden het voorzitterschap van de VVD fractie in de eerste kamer moest opgeven omdat de Ondernemingskamer vernietigend had geoordeeld over zijn functioneren bij de uiteindelijk failliet gegane thuiszorgorganisatie Meavita. De voordracht kwam van commissaris van de koning Cornielje. Ook VVD. Maar er was geen sprake van een exclusief VVD onderonsje uit het "old boys" netwerk want de voordracht werd gesteund door alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Zutphen.

Een inwoner van Zutphen begon een petitie tegen de voordracht die in korte tijd door 2000 mensen werd ondertekend. Dagblad de Stentor kwam met de stelling "Het is beter dat Loek Hermans uit het openbaar bestuur blijft’, waarop 6100 mensen, 95% van de stemmers, vóór stemde. En op de social media werd het niet meer rustig. Inmiddels ging de plaatselijke fractie van de SP toch twijfelen en na een gesprek met de fracties trok Hermans zich terug.

Wat ontbreekt in deze kwestie is politieke sensibiliteit, een gevoel van wat leeft onder de inwoners. Hierdoor zijn de heren Cornielje en Hermans beschadigd maar relevanter is dat het vertrouwen in de lokale politiek een knauw heeft gekregen.

Zutphen staat niet op zichzelf. In bijvoorbeeld Geldermalsen, Steenbergen en Ede moest het lokaal bestuur onder druk van (een deel van) de inwoners terugkomen op een eerder ingenomen standpunt omtrent de opvang van vluchtelingen. Dit voedt de gedachte van een afstandelijk en angstig lokaal bestuur door een gebrek aan politieke sensibiliteit. Een slecht signaal.

Regie

Maandag 21 december 2015

eric leltz

Afgelopen week kreeg de Bossche wethouder van Son een jobstijding. Vanzelfsprekend is dit vreselijk nieuws dat je het liefst met familie en vrienden wil verwerken. Maar een bestuurder van een stad is wel een publiek figuur die in een (figuurlijk) glazen huis woont. Dan hoort er gecommuniceerd te worden: in goede en in slechte tijden. De wethouder hoeft dit natuurlijk niet zelf te doen, dat kan B&W samen met de communicatieafdeling heel goed voor haar rekening nemen. Maar daar ging het mis: de communicatie vanuit het stadhuis was niet adequaat en wat potsierlijk.

De gemeente 's-Hertogenbosch streeft naar maximale transparantie. Dat was wat ik recent hoorde bij een bijeenkomst over de social media aanpak van de gemeente. Maar in het naar buiten brengen van de ziekte van de wethouder was het te lang stil. En als je stil bent geef je de regie uit handen en gaan verhalen een eigen leven leiden. Het Brabants Dagblad, naar eigen zeggen ingelicht door de wethouder zelf, kwam dan ook met het verhaal dat er druk zou zijn uitgeoefend op de wethouder om het slechte nieuws snel naar buiten te brengen. Een officiële reactie van de burgemeester, voorzitter van het college van B&W, bleef aanvankelijk uit. De overige wethouders kwamen wel met een (eigen) communiqué waarin ze aangaven dat "de werkelijkheid geheel anders is" dan de berichtgeving van de krant. En daar reageerde de zieke wethouder dan weer op. Uiteindelijk kwam er op donderdag wel een officiële verklaring vanuit het gemeentehuis. Zo werd de onduidelijkheid gevoed, kreeg het proces en niet de inhoud alle aandacht en werden nieuwe vragen opgeroepen:

  • Is er inderdaad door de burgemeester druk uitgeoefend op de zieke wethouder?
  • En zo ja, waarom dan?
  • Heeft dit dan ook iets te maken met de wat impulsieve manier van communiceren van de wethouder waardoor hij af en toe iets weg heeft van een 'ongeleid projectiel'?
  • Waarom komen de wethouders met een eigen communiqué en spreken ze dus niet namens B&W, dus inclusief de burgemeester?
  • Hoe zit het met de verdeling van taken van de wethouder?
  • Wat betekent het 'tijdelijk neer leggen van de werkzaamheden' gezien het naar buiten gebrachte ziektebeeld van de wethouder?

Het adagium 'stil zitten als je geschoren wordt want anders vestig je alleen maar meer aandacht op de zaak' is iets uit de traditionele communicatieleer. Dat hoort bij een verkokerde, hiërarchische maar ook verouderde wereld. In een nieuwe wereld, een wereld van Internet en social media en een maatschappelijk roep om transparantie, kun je maar beter direct naar buiten treden zodat je de regie naar je toe trekt en ongewenste verhalen kunt beperken of zelfs voorkomen.

Door haar weifelend optreden heeft de bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch een kans laten liggen. Ze lijkt nu haar publieke verantwoordelijkheid niet te erkennen of daarvoor weg te lopen. Hierdoor ontstaat het beeld van een naar binnen gericht bestuur waar alleen mensen die tot de "inner circle" behoren er toe doen. Dat wordt versterkt door een reconstructie in het Brabants Dagblad van zaterdag waar geput wordt uit sms berichten, telefoongesprekken en mailwisselingen tussen de bestuurders. Door op tijd een toelichting te geven had B&W veel onduidelijkheid kunnen voorkomen.

ArchiefRubrieken