Eric Leltz  RSS feed    

Onzuiver

Woensdag 19 maart 2014

eric leltz

In november 2013 zag ik dat op de agenda van B&W de gunning van Telgen Consultancy stond. Op mijn vraag wat dit precies is, kreeg ik via de mail van de "Strategisch Inkoopcoördinator" bijgaand antwoord:

Telgen zal:

  1. zitting hebben in het Tenderboard (medeleden zijn Evert van Milligen, Richard Wielinga en Saskia Visser) als ondersteuning in de professionalisering van inkoop bij de gemeente Ede;
  2. advies geven op het gebied van de relatie tussen het Sociaal Domein en inkoop, met name in het licht van de huidige transitie van zorg van het Rijk naar de Gemeente.

De kosten voor het Tenderboard (1 x per maand in 2014) zijn 12 x € 1000,- = € 12.000,- excl. BTW in 2014. De kosten voor het advies zijn afhankelijk van de vragen die vanuit de gemeente Ede aan hem worden voorgelegd; voor een dagdeel zijn de kosten € 750,- excl. BTW.

De heer Telgen is in dit lopende jaar, 2013, ook lid van het Tenderboard. In 2014 wordt geëvalueerd of de inzet van Telgen in 2015 nog steeds van toegevoegde waarde kan zijn voor de gemeente Ede.

Met verbazing las ik op 15 maart in de Gelderlander dat deze zelfde Telgen, maar dan als voorzitter van het bestuur van Sportservice Ede, dat zwembad de Peppel onder haar hoede heeft, in gesprek is met de gemeente om het te verwachten tekort voor 2014 bij het zwembad op te vangen met nieuwe activiteiten in het sociaal domein.

De adviseur van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en inkoop, die als voorzitter van Sportservice Ede er voor gaat proberen te zorgen dat diezelfde gemeente bij zijn serviceclub gaat inkopen. Dat moet je niet willen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken