Eric Leltz  RSS feed    

Vergrijzing en ontgroening

Maandag 28 januari 2008

Aan het einde van de middag was ik op het gemeentehuis voor de vergadering van het Presidium. Het was de eerste onder leiding van de nieuwe burgemeester Cees van der Knaap. We hebben het gehad over de voortzetting van de stedenband met de Tsjechische stad Chrudim. Voor mij mogen we dit afbouwen. Ik schreef dit al eerder. Deze stedenband dateert uit de tijd van de koude oorlog. Kent u die term nog? Die tijd is allang voorbij. Laten we op zoek gaan naar een nieuwe partnerstad in een heel andere streek van de wereld. Het is ook geen halszaak voor mij en wat dat betreft heeft Ap Dominicus volledig mandaat om te spreken namens mijn fractie in de commissie die zich hiermee gaat bezighouden. Verder hebben we gesproken over het structureel maken van de proefuitzendingen van de raadsvergadering via Internet. We gaan zelfs een stap verder door ook de commissie vergaderingen live te gaan uitzenden. Ook hebben we teruggeblikt op het afscheid van Tineke Netelenbos en de bijzondere raadsvergadering waarbij Cees is geïnstalleerd. Eigenlijk is vrijwel alles goed verlopen. Bij de raadsvergadering was de enige dissonant de motie van wantrouwen tegen de burgemeester door D66. Ik heb gezegd dat D66 hier formeel het recht toe heeft maar dat je je wel mag afvragen of je alles moet doen waar je recht op hebt. Zo langzamerhand is de fractie van D66 haar hand aan het overspelen als je het mij vraagt. We komen hier in de raadsvergadering van 7 februari op terug. Tijdens dit agendapunt zal plaatsvervangend voorzitter Bert Komdeur de voorzittershamer hanteren. Dat is goed want Cees was zichtbaar aangedaan door het indienen van de motie. Het is ook niet mis als je integriteit in het geding is. ’s-Avonds was er de commissie AZ&M. Eigenlijk zonder agendapunten die veel discussie opriepen. Een van de agendapunten “risicomanagement en weerstandsvermogen” heb ik al uitvoerig kunnen bespreken in de raadswerkgroep programmabegroting waar ik deel van uit maak. Mijn bijdrage kon deze avond daarom beperkt blijven. We sloten af met een presentatie over het Personeel & Organisatie beleid van de gemeente. De Raad maakte zich zorgen over de leeftijdsopbouw binnen de afdelingen van de gemeente. En ja, daar mag de raad als “baas” van de gemeente ook wat van vinden. Dus kwam er vanavond uitleg. Het ging natuurlijk over de vergrijzing en de ontgroening. Zo is de verhouding tussen werknemers jonger dan 50 en ouder dan 50 in 10 jaar tijd verschoven van 80/20 naar 61/39. De komende jaren stromen veel mensen uit. Hier gaat dus kennis verloren en bovendien is het niet altijd eenvoudig om nieuwe mensen aan je te binden. En dan kan de bedrijfsvoering in gevaar komen. Het is overigens niet allemaal kommer en kwel. Vergrijzing biedt ook kansen in de vorm van het eenvoudiger opvangen van personeelsreductie, als dit tenminste aan de orde is, en de mogelijkheid om nieuw personeel met gewenste kwalificaties aan te nemen. Het werd me duidelijk dat de ontwikkeling van het personeel niet stil staat. Zo was er onder de noemer “inzetbaarheid, binden en boeien” aandacht voor:

  • horizontale doorstroom,
  • mobiliteit,
  • het bieden van meer perspectief voor het huidig personeel,
  • geven van meer verantwoordelijkheid en
  • geven van meer uitdaging.
 

ArchiefRubrieken