Eric Leltz  RSS feed    

Komkommertijd

Vrijdag 25 augustus 2017

Eric Leltz

Het was maar een kille zomer. Maar wel vakantie en journalistiek gezien dus komkommertijd. Dat is de tijd dat kleine gebeurtenissen worden opgepompt tot ‘groot’ nieuws. En lukt dat niet dan wordt wel iets verzonnen waardoor het zomaar kan dat je in de krant leest, vanzelfsprekend compleet met ooggetuige verslag, dat er een poema door de stad liep. Dat was tenminste in Den Bosch het geval. Helaas ontbraken de foto’s want de getuige was zo geschrokken dat ze was vergeten dat haar mobieltje nog in de selfie-stand stond en ze daarom in plaats van een foto van de poema een foto van zichzelf had gemaakt. En zo heeft ieder dorp in de zomer haar eigen Monster van Loch Ness.

Maar er zijn ook kwajongens die de komkommertijd verstoren. Zoals de Barneveldse vrienden van Chickfriend. Deze jonge pioniers hadden wel een heel probaat middel om de kippenhokken uit te luizen. Ze mengde gewoon wat gif bij en konden maanden hun gang gaan zonder dat een boer er vreemd van op keek dat de eigen stal na hun bezoek twee keer langer vrij van luizen bleef dan normaal. En de boer hij ploegde voort. Ook de instanties die hier op moesten toe zien gaven even niet thuis. Dat hoefde ook helemaal niet want de heren van Chickfriend hadden gewoon een certificaat. Dat dit voor het ontsmetten van de stallen was en niet voor het bestrijden van luizen, doet er nu even niet toe.

Dan is er ook nog de baas van de varkensfabriek in Erichem, ook weer zo’n spelbreker. In zijn verouderde stallen zonder gescheiden compartimenten, werden 20.000 varkens verbrand. Levend wel te verstaan. Dood verbranden zou ook helemaal geen nieuws zijn geweest. Dat gebeurt in de zomer dagelijks in menig tuintje bij de buurt barbecue. En in plaats dat alle kadavers snel werden opgeruimd, moest hier eerst uitvoerig over worden gesteggeld zodat buurtbewoners via hun neusgaten nog dagenlang werden herinnerd aan de brand.

Maar gelukkig zijn er ook nog lokale politici om ons weer onder te dompelen in de komkommertijd. Sommigen van hen interpreteren die tijd overigens wel heel erg ruim. Op sociale media is na een hele actieve periode tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 niets meer van ze vernomen. Maar de verkiezingen komen in zicht dus zal menig social media account weer worden afgestoft. Dan komen waarschijnlijk ook weer de leuke promotiefilmpjes van diverse gemeenteraadsfracties. Ik verheug me er nu al op hoe die dorpspolitici in al hun onnozelheid hun eigen graf graven omdat het horn-effect er voor zorgt dat de kiezers meteen goed aanvoelen op wie ze niet moeten stemmen. Het wordt vast wel een warme herfst.

Vertrouwelijkheid

Woensdag 26 juli 2017

Eric Leltz

In Den Bosch is in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester tumult ontstaan. Hoewel de sollicitatiecommissie, bij burgemeestersbenoemingen heet die zeer toepasselijk vertrouwenscommissie, in volstrekte vertrouwelijkheid moet werken, is er toch gelekt uit de commissie. Althans, het Brabants Dagblad deed zeer gedetailleerd verslag en er was niemand die dit tegensprak. Drie voorbeelden van de gedetailleerdheid: een met name genoemde burgemeester werd te licht bevonden maar hij werd nog wel uitgenodigd voor een gesprek. Dit in tegenstelling tot een lid van de Tweede Kamer die te arrogant zou zijn. Ook lagen de namen van de twee nog aan de voltallige gemeenteraad voor te dragen kandidaten op straat.

Het schenden van vertrouwelijkheid is strafbaar. Daarnaast is het natuurlijk ook zeer schadelijk voor de kandidaten en de reputatie van de lokale politiek. Rombouts, de huidige burgemeester van Den Bosch, noemde het dan ook een slagveld. Hij ziet het lek niet als incident omdat “de afgelopen jaren er met enige regelmaat vanuit onze organisatie details uit grote en vertrouwelijke beleidsdossiers openbaar zijn gemaakt”. In de vertrouwenscommissie zaten alle fractievoorzitters. Het kringetje potentiële schenders is daarmee klein. Naast de vertrouwenscommissie is ook de Commissaris van de Koning op de hoogte van de kandidaten. En niet uit te sluiten is dat de griffier en de gemeentesecretaris ook op de hoogte zijn. Maar het kringetje blijft dan nog steeds klein. Inmiddels is het OM een onderzoek gestart. Dat zet de verhoudingen binnen bestuurlijk Den Bosch nog maar eens op scherp terwijl het onderling vertrouwen daalt tot nul.

Kan lekken worden voorkomen? Nauwelijks. Aan de voorkant kan er wat aan worden gedaan door potentiële commissieleden waarvan om een of andere reden wordt vermoed dat ze niet met de vertrouwenskwestie kunnen omgaan geen zitting te laten nemen in de vertrouwenscommissie. Dit komt voor! Ik heb het als lid van de vertrouwenscommissie in Ede zelf meegemaakt. Een fractievoorzitter die onvoldoende vertrouwen genoot werd via een motie vakkundig buiten de commissie gehouden. Maar voor de rest ben je toch afhankelijk van de integriteit en het ethisch besef van de commissieleden. Is deze laag en wil een commissielid willens en wetens politieke schade aanbrengen dan is er niet veel aan te doen. Dan speelt er natuurlijk al wat binnen de Raad. Dit is niet geheel uit te sluiten gezien de opmerkingen van burgemeester Rombouts. Lekken kan ook door onzorgvuldigheid als een commissielid iemand, bijvoorbeeld een fractiegenoot, in vertrouwen neemt om ruggespraak te houden. Op deze wijze wordt het kringetje dat van de hoed en de rand weet al weer wat groter. Een oorzaak van lekken kan ook ijdeltuiterij zijn. Even laten zien, al of niet aan een journalist, dat je meer weet en een echte ‘insider’ bent. En natuurlijk zal de journalist uit dank de volgende keer vermelden dat de ijdeltuit een gloedvol betoog heeft gehouden in de Raad.

Het OM is nu aan zet. Meestal komt het OM in een dergelijke situatie niet ver en komt het lek niet boven water. Dan rest alleen nog goed op te letten welke fractievoorzitter de komende tijd overdreven wordt opgehemeld in de plaatselijke krant.

Onzin!

Dinsdag 13 juni 2017

Eric LeltzDe gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. En dan is het ook weer tijd voor verkiezingsprogramma's. Hoeveel energie daar niet in wordt gestoken! Eerst door een select groepje trouwe partijleden die onder de verzamelnaam 'commissie verkiezingsprogramma' lange avonden bijeen zijn geweest. En vervolgens mogen in de Algemene Leden Vergadering (ALV) de overige leden ook nog hun zegje doen. En dan gaat het over een plusje meer of minder. Bladzijde voor bladzijde wordt het programma doorgespit en dan zijn er ook nog amendementen en moties die in stemming moeten worden gebracht. Daar gaat de vergadertijd van de ALV tot ruim na de pauze inzitten. Geen wonder dat actief lidmaatschap van een politieke partij iets voor de die-hards is geworden.

Kort en bondig

Wat overblijft van het oorspronkelijk idee van het verkiezingsprogramma is een flauw afgietsel van wat de 'commissie verkiezingsprogramma' heeft gebrouwen. Natuurlijk zijn de komma van lid A en de bijzin van lid B keurig opgenomen in het programma. Maar oh, wat sneu voor alle moeite: vrijwel niemand leest die gepolderde zinnen. Ja, wellicht een fanatieke lijsttrekker van een andere partij om in een debat in het wijkcentrum een andere lijsttrekker te confronteren met punt 7a van bladzijde 77 van zijn eigen verkiezingsprogramma. Dan kunnen we lachen om de fractievoorzitter die zijn eigen verkiezingsprogramma niet tot in detail kent. Stop met die onzin van verkiezingsprogramma tot op de vierkante millimeter. Schrijf gewoon kort en bondig op wat je de afgelopen 4 jaar hebt gedaan, wat je de komende 4 jaar gaat doen en waarvan je dat gaat betalen.

Gluren bij de buren

En is het lastig om het programma kort en bondig te houden en om los te komen van het geneuzel? Ga dan 'gluren bij de buren' en kijk hoe doorgewinterde politici dat doen.

Neem de VVD fractie van Provinciale Staten in Zuid Holland als voorbeeld. Voor hen hoeft er niets over de opwarming van de aarde in het programma te staan. Het is allemaal onzin en een complot van bedrijven om subsidies binnen te harken. De mens speelt geen enkele actieve rol in die opwarming. Niet opnemen in het programma dus! Dat scheelt weer ruimte en maakt besturen ontegenzeggelijk een stuk eenvoudiger. Een uitdaging minder maar ook een probleem minder. Zo doen de mastodonten dat.

Of neem mevrouw Schreijer-Pierik, Europarlementariër namens het CDA. Transparantie? Wat een onzin. Mevrouw kan toch echt zelf het beste bepalen hoe ze de onkostenvergoeding van €4300 per maand verantwoord. Daar heeft ze geen bonnetjes voor nodig. Dat is ook zo'n gedoe. Weg ermee. Laat veel meer over aan de mensen zelf. Dat scheelt weer de paragraaf 'Transparantie en verantwoording' in het verkiezingsprogramma.

En zo schrijf je dus een kort en bondig verkiezingsprogramma. Of is dit allemaal onzin?

Geplaatst in verkiezingen | Er is 1 reactie

Opmerkelijk

Donderdag 04 mei 2017

Eric Leltz

De journalistieke beweging 'Follow the Money' onthulde afgelopen week dat de voorzitter van de VVD, Henry Keizer, in de hoedanigheid van directeur van crematiebedrijf 'De Facultatieve', dankzij een lage waardebepaling een goede slag heeft geslagen bij de koop van dat bedrijf. Kan hier nog sprake zijn van goed koopmanschap, een competentie die in VVD kringen hoog gewaardeerd zal worden, opmerkelijk is wel dat 'De Facultatieve' voor €12,5 miljoen is gekocht terwijl het bedrijf volgens het eigen jaarverslag €31,5 miljoen waard is. Het wordt nog opmerkelijker als de rol van Keizer wordt bezien. Keizer was niet alleen koper, hij was ook adviseur van de verkoper, de crematoriumvereniging. Overigens was Keizer's VVD collega Hermans commissaris bij 'De Facultatieve' en adviseerde hij als lid van de ledenraad van de verkopende vereniging, positief over de verkoop.

Volgens minister-president Rutte (VVD) is er „sprake van privé activiteiten” en heeft dit alles "niets te maken met de VVD". Ook dat is opmerkelijk. Want is het juist niet de VVD die in het verleden meermaals in de problemen is gekomen door integriteitsproblemen bij haar leden. Denk aan de ex-senator en voormalig wethouder van Rey, denk aan oud-Tweede Kamerlid en oud-gedeputeerde Verheijen of aan oud-gedeputeerde Hooijmaijers. Zomaar een greep die moeiteloos kan worden aangevuld want in 2016 waren bij de 46 politieke affaires 15 VVD’ers betrokken en 3 van hen zijn ook strafrechtelijk veroordeeld.

Nog opmerkelijker is dat Keizer notabene zelf de man was die toen hij in 2014 gekozen werd als partijvoorzitter, er voor moest zorgen dat de leden zich aan de eigen VVD integriteitsregels zouden houden. Op zijn voorspraak kwam er een integriteitscommissie en volgens hem is "integriteit net als zwanger zijn: je bent het of je bent het niet". In dat licht moet je zelf van onbesproken gedrag zijn en alle schijn van belangenverstrengeling en zelfverrijking vermijden. Dat is op zijn zachts gezegd nu niet het geval. Daarom is het opmerkelijk dat Rutte Keizer 'zeker een integere man' vindt.

Publiek private samenwerking bij het Puthuis

Woensdag 29 maart 2017

Eric Leltz

Als het tegenzit krijgt Nijmegen in het Valkhofpark een donjon, een middeleeuwse toren maar dan nagebouwd. Nep dus. Ook in Den Bosch is recent een stuk verleden nagebouwd: het Puthuis. Den Bosch als dependance van de Efteling. Maar het kan allemaal nog erger. Daarvoor neem ik u mee naar de financiering van het Puthuis.

Die financiering was toen de gemeenteraad een besluit moest nemen publiek private geregeld: een deel van het geld zou uit de gemeentekas komen en €100.000 zou door 'stichting 1522' via haar kanalen bij elkaar worden gepraat. Alvast vooruitlopend op de toegezegde €100.000 is gestart met de bouw en inmiddels staat het gedrocht er ook. Maar wel helemaal gefinancierd uit de gemeentekas. Want toen het op betalen aan kwam bleek 'stichting 1522' letterlijk geen cent (!) te hebben opgehaald. Is de raad op het verkeerde been gezet? Is ze misleid? Is ze naïef geweest?

Dit hangt af van wat is gezegd of geschreven door de stichting. De raad heeft in ieder geval groen licht gegeven in het vertrouwen dat de stichting zorgdraagt voor een deel van het geld. Er zijn door 'stichting 1522' dus verwachtingen gewekt. Waarop zijn die verwachtingen gebaseerd? En wat is precies (toe)gezegd? En was het mooi praterij? En was de gemeenteraad veel te goedgelovig? Natuurlijk is er een grijs gebied. Maar als je als bestuur €100.000 in het vooruitzicht stelt en vervolgens met je stichting helemaal niets ophaalt, roept dat vragen op. Als je dan ook nog zegt dat je alleen een inspanningsverplichting had en geen resultaatverplichting, dan zal het niet verrassen dat dit irritatie opwekt. Daarnaast getuigt het van weinig gevoel voor verantwoordelijkheid.

De gemeente wil onderzoeken of ze de stichting aansprakelijk kan stellen. Een bestuur van een stichting kan collectief aansprakelijk worden gesteld als de bestuurstaak niet naar behoren is uitgevoerd. Bijvoorbeeld als een bestuurder een onrechtmatige daad heeft verricht, wanprestatie heeft geleverd of misleid heeft. Om dat te kunnen beoordelen spelen de gewekte verwachtingen en de daaropvolgende inspanningen natuurlijk een grote rol.

Het is het uitzoeken waard om te kijken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur door de 'stichting 1522'. Dan komt ook de rol van de raad helder voor het voetlicht. Waren ze naïef of zijn ze misleid? Is het eerste het geval, dan mag de raad zichzelf in de spiegel kijken. Is het laatste het geval dan moet de gemeente niet schromen om de stichting aan te klagen.

 

ArchiefRubrieken