Eric Leltz  RSS feed    

De kracht van het inferieure voorstel

Maandag 11 juni 2012

eric leltz

Haalt een voorstel het niet? Leg er een slecht voorstel naast. Recent heeft mijn fractie een initiatiefvoorstel ingediend om eindelijk de wachtgeldregeling voor raadsleden af te schaffen. Want in tegenstelling tot veel gemeenten, bestaat die regeling in Ede nog steeds. Bij de voorbespreking in de commissie kreeg mijn fractie de handen niet op elkaar: "opportunisme", "raadsleden verdienen al zo weinig", "de verkiezingen zijn al begonnen" en zelfs "populist" hoorde ik op me afkomen.

Omdat het oorspronkelijk voorstel niet haalbaar leek, is dit in een tweede voorstel afgezwakt met een langere overgangstermijn. En wat bleek? Nu viel wel heel erg op dat de raad zichzelf spaarde. Dat kon ook niet. En in de week voor de stemming in de raadsvergadering kwamen raadsleden naar mij toe met het verzoek het oorspronkelijke voorstel in stemming te brengen. Dit voorstel haalde het unaniem!

Vaak willen mensen in het keuzeproces kunnen vergelijken. Pas dan kunnen ze beoordelen of een voorstel goed of slecht is. Stel je hebt de keuze tussen een geheel verzorgde reis naar Parijs of een geheel verzorgde reis naar Rome. Als je dit vraagt aan een grote groep mensen, zal de voorkeur min of meer gelijk oplopen. Voeg je echter een derde optie toe, bijvoorbeeld een geheel verzorgde reis naar Rome echter je moet het kopje koffie bij het ontbijt in het hotel zelf betalen, dan stijgt het aantal keren dat voor de geheel verzorgde reis naar Rome wordt gekozen substantieel. Het toevoegen van een inferieur voorstel loont als je de keuze wilt beïnvloeden. Probeert het zelf ook eens!

 

ArchiefRubrieken