Eric Leltz  RSS feed    

Wensdenken

Donderdag 31 juli 2014

eric leltz

Ik las onder de kop “stad strijkt miljoenen op na promotie” in een artikel in het Brabants Dagblad dat een in 2013 gehouden promotiecampagne er voor heeft gezorgd dat in dat jaar €6.600.000 extra in het laatje van de Bossche binnenstad ondernemers is gekomen.

De campagne zou hebben geleid tot minstens 131.500 meer bezoekers aan de binnenstad. Marktonderzoeksbureau “Continu Vakantie Onderzoek”, heeft onderzocht dat 634.000 mensen de reclameposters op de stations hebben gezien. 84% van hen is het eens met de stelling “’s-Hertogenbosch biedt alle mogelijkheden voor een dagje uit” en 29% is het eens met de stelling “door de evenementen heb ik een positiever beeld gekregen van de stad”. Uitgaande van een gemiddelde besteding van €50 per persoon zouden de 131.500 extra bezoekers goed zijn voor €6,6 miljoen. Let wel, het gaat hier alleen om de omzet van de binnenstad ondernemers en ook nog om de extra inkomsten bovenop de normale omzetten.

Mooie financiële cijfers. Maar kloppen ze ook? Wordt niet met als uitgangspunt feitelijke gegevens van een marktonderzoek “hogere pretkunde” bedreven? Een dergelijke uitwerking van onderzoeksgegevens in financiële cijfers mag met een korreltje zout worden genomen. Het is wensdenken, zit vol aannames en interpretaties en is daarom boterzacht. Als er al 131.500 mensen meer zouden zijn gekomen is het maar de vraag of dit alleen door de campagne komt. Er zullen maar weinig mensen te vinden zijn die op de vraag “bent u op grond van de campagne naar Den Bosch gekomen en was u anders zeker nooit gekomen?” volmondig “ja” antwoorden. Dat is namelijk de groep extra bezoekers. En ook al besteden de “normale” bezoekers gemiddeld €50, is het maar de vraag of deze extra groep gemiddeld eenzelfde bedrag heeft uitgegeven. Ik heb de ondernemers dan ook niet juichend door de stad zien gaan met op hun schouders het gemeentebestuur om hun omzetverhoging te vieren.

Het was het college van B&W zelf dat €250.000 beschikbaar had gesteld voor de campagne. Dat geld is alvast goed besteed is de conclusie van haar eigen interpretatie van het onderzoek. Nu stelt hetzelfde college voor om de promotie de komende tijd te blijven richten op extra impulsen voor de binnenstad. En de onderbouwing voor deze keuze komt ook rechtstreeks uit de conclusies van het onderzoek. De rechtvaardiging en de onderbouwing van de keuzes op grond van het onderzoek lijken eerder een rationalisatie van reeds met het hart gemaakte keuzes. En dat is het positieve. Het college geeft duidelijk haar prioriteit voor de binnenstad aan en het heeft hier ook geld voor over. Maar een financiële onderbouwing is lastig te geven.

Geplaatst in Den Bosch | Er zijn 2 reacties

Burgerparticipatie Seringenstraat

Dinsdag 22 juli 2014

eric leltz

Na de verhuizing van de cliënten naar het hostel aan de van Broeckhovenlaan, krijgt de zorgvoorziening aan de Seringenstraat een nieuwe bestemming. Er worden tijdelijk jongeren uit de jeugdhulpverlening gehuisvest waarvoor 24 uurs toezicht nodig is.

Het oorspronkelijk plan was om 20 jongeren te huisvesten. Dit stuitte op bezwaren van omwonenden. Tegenover de bestemming wonen namelijk in een gezinsvervangend tehuis ook al 12 jongeren, niet veel verderop is het hostel en de buurt zou dan wel erg zwaar belast worden. Met 8 omwonenden is hierover onderhandeld en nu is afgesproken dat per augustus 12 jongeren komen en dat dit binnen 8 maanden wordt uitgebreid naar 16. Ook komt er een beheergroep die onder andere de vorm van bewoning gaat "monitoren" en een beheerovereenkomst opstelt waarin afspraken staan over de manier waarop het huis wordt bewoond, de invulling van wat als overlast bestempeld wordt, de voorwaarden die gelden voor de uitbreiding van het aantal bewoners en de verantwoordelijkheden van de partijen in de beheergroep. In deze beheergroep zitten 6 omwonenden die allen hebben deelgenomen aan de drie eerdere gesprekken en onderhandelingen.

De bedoeling is goed: burgers bij hun buurt betrekken. Maar de uitvoering moet niet op een teleurstelling uitdraaien. Immers van de 6 omwonenden die deelnemen aan de beheergroep wordt heel veel gevraagd. In een beheergroep waar professionals in de zin van "wiens werk het is" en goedwillende amateurs in de zin van "omwonenden die belang hebben maar het er allemaal bij doen" samenwerken, schuilt het gevaar dat je de laatste groep ongemerkt overvraagd. Naast de vergadertijd gaat het namelijk ook om het informeren van buurtbewoners, het achterhalen van wat leeft onder hen en het creëren van draagvlak. Dat vraagt naast tijd ook om vaardigheden. Niet iedereen zal hier over beschikken of heeft stilgestaan bij het belang hiervan.

Het is goed om de buurt mede verantwoordelijk te maken. Maar dit moet de buurt dan wel beseffen. En iedere buurtbewoner moet dan het gevoel hebben dat zijn stem wordt gehoord. De trein raast door en ergens in het proces komt het moment dat je hoort "jullie hebben toch mee kunnen praten". Dit kan achteraf tot teleurstelling leiden. Teleurstelling in de gemeente, teleurstelling in de Reinier van Arkel groep maar ook teleurstelling in de omwonenden die in de beheergroep zaten. Dus is de samenstelling van de beheergroep van eminent belang. Dan komt de vraag op "Waar zijn de leden van de beheergroep eigenlijk op geselecteerd?". Waren dit de vroege vogels? Was het hun beschikbaarheid? Of hun direct belang? Dan gaat het dus eerder om kwantiteit (we hebben 6 omwonenden nodig) dan om kwaliteit. Of gaat het toch om kwaliteit en spelen vaardigheden als "inlevingsvermogen", "omgevingsgevoeligheid", "onderhandelen", "communiceren" en "over het eigen belang heen kunnen kijken" een rol bij de selectie?

Als de omwonenden in de beheergroep niet namens de buurt spreken en onvoldoende mandaat hebben, kan dit tot ongewenste situaties leiden. Als hier niet zorgvuldig bij wordt stilgestaan blijft burgerparticipatie hangen in goede bedoelingen of kan zelfs leiden tot verdeeldheid binnen de buurt. Overdreven? Zie bijvoorbeeld de evaluatie burgerparticipatie in Almere.

Er is dus nog wel het een en ander om bij stil te staan anders blijft burgerparticipatie een doel in plaats van een middel en krijgt het vertrouwen van inwoners in burgerparticipatie een knauw. Dan schieten de gemeente 's-Hertogenbosch en de Reinier van Arkel groep hun doel mijlenver voorbij.

Taxi

Vrijdag 04 juli 2014

eric leltz

Ik las een artikel over een taxichauffeur in Londen. Hij moest eerst twee en een halfjaar in de schoolbanken zitten om het stratenplan te leren voordat hij de weg op mocht. Met de huidige navigatiesystemen lijken mij deze lessen een restant uit het verleden waar niemand bij heeft stil gestaan of ze nog wel nodig zijn. Zoals er nog lang overzichten werden uitgeprint terwijl dezelfde overzichten ook op het beeldscherm te toveren zijn. Niet dat er nooit iets hoeft worden uitgeprint. Dat kan best gemakkelijk zijn. Zo is het ook niet zo dat een taxichauffeur niets van een stad hoeft te weten en maar blind moet varen op zijn navigatiesysteem. Maar de kennis van het stratenplan hoeft veel minder gedetailleerd te zijn. De tijd van de cursus "stratenplan" kan beter worden besteed aan een cursus "hoffelijkheid" zodat een passagier zich echt welkom voelt in de taxi.

Overigens is het soms al voldoende dat een chauffeur kan rijden en netjes kan communiceren en dus helemaal niets van het stratenplan hoeft te weten. Een eigenaar van een taxibedrijf in New York kon moeilijk snel aan personeel komen omdat het te lang duurde voor ze de stad een beetje kende. Hij maakte van de nood een deugd. Bij nadere bestudering van zijn klantenbestand bleek dat veel klanten gewoon de taxi van of naar hun eigen huis of kantoor namen en goed bekend waren in de stad. Hij introduceerde twee soorten taxi's: een voor mensen die de stad niet kennen en een voor hen die de stad wel kennen. In de eerste taxi's reden chauffeurs die het stratenplan kende, in de tweede taxi's hoefde dat niet. Immers de passagiers konden de chauffeurs wel helpen en de weg wijzen, in ruil voor een lagere ritprijs. Het bleek een schot in de roos en het tekort aan gekwalificeerd personeel, lees personeel op de hoogte van het stratenplan, bleek snel opgelost.

 

ArchiefRubrieken