Eric Leltz  RSS feed    

In gesprek

Woensdag 19 december 2007

Een tijd geleden kwam via mijn weblog een verzoek binnen van een meneer voor een afspraak. Vandaag hebben we in het gemeentehuis afgesproken. Wat ik dacht werd bevestigd: de meneer voelde zich niet serieus genomen door de gemeente. Het was hetzelfde liedje dat ik de laatste tijd wel vaker heb gehoord. In het Presidium van afgelopen maandag heb ik nog vragen gesteld over het gevoel dat bij mijn fractie leeft dat de laatste tijd meer burgers ontevreden zijn over de afhandeling van zaken door de gemeente. Ik kon ter plekke niet veel doen. Wel heb ik goed geluisterd en aantekeningen gemaakt. Hiermee ga ik aan de slag. Omdat ik toch op het gemeentehuis was heb ik meteen een afspraak gemaakt over de voorbereiding van de discussie over de notitie “een stip op de horizon”. De notitie die GroenLinks/PE samen met de fractie van de VVD heeft gemaakt.

Over respect voor elkaars standpunt

Maandag 17 december 2007

Vanmiddag zat ik weer op het stadhuis voor het Presidium. Het is de laatste officiële bijeenkomst voor het kerstreces. Niet zo’n ingewikkelde agenda. Even bijpraten over de aanpak van de evaluatie stedenband Chrudim, het onderzoek naar de Dikkenberg en de offertes over de raadsuitzendingen via internet. Verder bespraken we:

  • de lange termijn agenda waarop de grote onderwerpen staan genoemd en wanneer ze worden behandeld,
  • de integriteit van raadsleden c.q. fractievolgers. Welke nevenfuncties en hoofdfuncties hebben zij naast het raadswerk,
  • het afscheid van burgemeester Tineke Netelenbos en de installatie van burgemeester Cees van der Knaap

In de rondvraag heb ik de in mijn ogen rommelige en te lange raadsvergadering nog aan de orde gebracht. Dieptepunt was een ter plekke toegevoegd agendapunt en vervolgens het unaniem instemmen met een motie bij dit agendapunt terwijl we de motie niet hebben gezien. Dan vertrouw je maar op de ander. Niets mis mee natuurlijk maar of het allemaal politiek verantwoord is? Ik kreeg de handen echter niet op elkaar. De presidium leden herkenden mijn klacht nauwelijks. Bovendien had ik natuurlijk altijd een schorsing voor een leespauze kunnen aanvragen of eventueel niet kunnen instemmen met de motie. Ja, dat is zo. Ik zal het onthouden. Ook heb ik de verslaglegging van de raadsvergadering aan de orde gebracht. De fractie van de PvdA kreeg daar ook weer in mijn ogen credits waar dit niet terecht is. Het ging over het onderzoek naar de Dikkenberg. Tot slot heb ik mijn bezorgdheid geuit over de felle reacties die ik de laatste tijd van burgers ontvang over de communicatie van de gemeente. Is dit nu incidenteel of is er iets structureels aan de hand? Dit is een lastig punt want soms is de communicatie best wel goed maar valt het antwoord niet in de smaak. En dan volgt teleurstelling en ligt frustratie op de loer. Maar soms is er ook sprake van echt slechte communicatie. De leden herkende dit wel en zagen ook dat er soms weinig respect is voor elkaars standpunt. Een mooi voorbeeld was de overhandiging van een paar duizend handtekeningen afgelopen donderdag over de ontsluiting van Ede oost op de A12. In de toespraken werd niet geschroomd om van allerlei veronderstellingen en complotten uit te gaan. Ook liepen de kinderen rond met de gedachte dat de gemeente hun boerderij afpakt. Dat zal nog een hele teleurstelling zijn voor deze mensen als “hun” ‘I’ variant afvalt. We zullen het blijven uitleggen maar of dat helpt?

Kabels op de kazerneterreinen

Dinsdag 11 december 2007

In de ochtend werd ik gebeld door omroep Gelderland. Ze hadden gehoord dat er op de kazerneterreinen voor miljoenen kabels van de NAVO liggen en dat dit nu een verliespost zou zijn. Ik kon ze niet veel verder helpen want ik weet er niet veel van. Die kabels, dat kan best kloppen want de verbindingsdienst heeft daar gezeten. Maar van dat verlies lijkt mij een canard. Defensie heeft het terrein verkocht en zal toch wel rekening hebben gehouden met de intrinsieke waarde van het terrein. En zo nee, wat dan nog. Voor Ede heeft dit dan geen gevolgen.

Om 19.00 uur zat ik bij de lokale omroep om over de raadsvergadering te praten. Iedere dinsdag voor de raadsvergadering gaat de uitzending van het programma “de verrassing” hierover. Ik schreef daar al eerder over. En hoewel alle fractievoorzitters hiervoor worden uitgenodigd reageert bijna niemand hierop. Vorige keer was ik de enige gast. Nu had tenminste de fractievoorzitter van D66 ook nog de moeite genomen om langs te komen. Zodoende hebben we samen met presentator Jan Both de raadsvergadering voor gesproken. Ik blijf het vreemd vinden dat de andere fractievoorzitter een dergelijk kans aan zich voorbij laten gaan.

Werkplaza

Maandag 10 december 2007

Donderdag is er een raadsvergadering dus vandaag stond de fractievergadering in het teken hiervan. Het is niet echt een spannende raadsvergadering. Bij de onderwerpen reglement van orde over het ambtsgebed, de parkeerverordening en het uitvoeringsprogramma Verkeer en vervoer hebben we in de commissie vergadering eigenlijk al alles gezegd wat we hierover kwijt willen. Dat hoeven we in de raad niet meer te herhalen. Wat betreft het WMO beleidsplan en besteding middelen Werkplaza zullen we nog wel kort iets zeggen. Wat dit laatste punt betreft. Werkplaza is het verzamelpunt, onder de trouwzaal van het gemeentehuis, om aan werk te komen. Het gaat om het toegankelijker maken van deze ruimte voor gehandicapten. Natuurlijk kun je hier niet op tegen zijn. Maar we willen wel graag dat het geld ergens anders vandaan komt dan uit de WMO reserve. We vinden dit een oneigenlijk gebruik hiervan. Dit geld moet rechtstreeks ten goede komen aan de zorg. De thuiszorg heeft hier wel behoefte aan. Verder hebben we ook gesproken over mijn voorzitterschap van de commissie Ruimtelijk Ontwikkeling. En zeer verrassend ga ik dit toch doen. Binnen de fractie hebben we de voors en tegens tegen elkaar afgewogen en het voor woog duidelijk zwaarder. Een mooie klus voor mij met dank aan de fractieleden.

Geplaatst in WMO | Er zijn geen reacties

ArchiefRubrieken