Eric Leltz  RSS feed    

Opmerkelijk

Donderdag 04 mei 2017

Eric Leltz

De journalistieke beweging 'Follow the Money' onthulde afgelopen week dat de voorzitter van de VVD, Henry Keizer, in de hoedanigheid van directeur van crematiebedrijf 'De Facultatieve', dankzij een lage waardebepaling een goede slag heeft geslagen bij de koop van dat bedrijf. Kan hier nog sprake zijn van goed koopmanschap, een competentie die in VVD kringen hoog gewaardeerd zal worden, opmerkelijk is wel dat 'De Facultatieve' voor €12,5 miljoen is gekocht terwijl het bedrijf volgens het eigen jaarverslag €31,5 miljoen waard is. Het wordt nog opmerkelijker als de rol van Keizer wordt bezien. Keizer was niet alleen koper, hij was ook adviseur van de verkoper, de crematoriumvereniging. Overigens was Keizer's VVD collega Hermans commissaris bij 'De Facultatieve' en adviseerde hij als lid van de ledenraad van de verkopende vereniging, positief over de verkoop.

Volgens minister-president Rutte (VVD) is er „sprake van privé activiteiten” en heeft dit alles "niets te maken met de VVD". Ook dat is opmerkelijk. Want is het juist niet de VVD die in het verleden meermaals in de problemen is gekomen door integriteitsproblemen bij haar leden. Denk aan de ex-senator en voormalig wethouder van Rey, denk aan oud-Tweede Kamerlid en oud-gedeputeerde Verheijen of aan oud-gedeputeerde Hooijmaijers. Zomaar een greep die moeiteloos kan worden aangevuld want in 2016 waren bij de 46 politieke affaires 15 VVD’ers betrokken en 3 van hen zijn ook strafrechtelijk veroordeeld.

Nog opmerkelijker is dat Keizer notabene zelf de man was die toen hij in 2014 gekozen werd als partijvoorzitter, er voor moest zorgen dat de leden zich aan de eigen VVD integriteitsregels zouden houden. Op zijn voorspraak kwam er een integriteitscommissie en volgens hem is "integriteit net als zwanger zijn: je bent het of je bent het niet". In dat licht moet je zelf van onbesproken gedrag zijn en alle schijn van belangenverstrengeling en zelfverrijking vermijden. Dat is op zijn zachts gezegd nu niet het geval. Daarom is het opmerkelijk dat Rutte Keizer 'zeker een integere man' vindt.

 

ArchiefRubrieken