Eric Leltz  RSS feed    

de valkuil van de starterslening

Woensdag 23 mei 2012

eric leltz

Deze week discussieerde we over de startersleningen. Doel hiervan is om starters op de huizenmarkt een duwtje in de rug te geven zodat ze toch een huis kunnen kopen dat eigenlijk buiten hun financieel bereik valt. Dit klinkt sympathiek maar toch is mijn fractie geen voorstander van deze vorm van lenen.

Een starterslening zadelt de koper op met een extra lening. Dus bovenop de lening van de bank die al gekoppeld is aan het maximale inkomen. Op deze manier stimuleer je dat inwoners een huis kopen dat ze eigenlijk niet kunnen betalen. Een starter leent dus meer dan de financiële polsstok lang is. In het verleden was dit niet direct een probleem omdat de lonen stegen en nog relevanter, omdat ook de waarde van de huizen, het onderpand van de lening, steeg. In de huidige tijd wijst alles er op dat de waarde van de woningen daalt. En er is ook geen enkel inkomenszekerheid. Dus loop je als starter een enorm risico. Deze wijze van financiering is ook een van de ingrediënten van de kredietcrisis. Daarnaast werken startersleningen marktverstorend.

De doelgroep kan dan ook beter worden geholpen door goedkopere woningen te bouwen. Maatregelen die dit stimuleren zoals in bepaalde gevallen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en lagere grondprijzen, spreken mijn fractie dan ook meer aan.

En dan hebben we het nog niet gehad over de specifieke rol van de makelaars in het voorstel en de gewenste medewerking van de verkoper van de woning.

Aanbestedingsstrategie

Vrijdag 04 mei 2012

eric leltz

Het ontwikkelingsplan Kazerneterreinen is medio 2011 vastgesteld. Nu, voorjaar 2012, is het tijd om vast te stellen welke partijen onder welke voorwaarden projecten gaan ontwikkelen. Het gaat dan over de aanbestedingsstrategie.

Omdat hierover nog maar weinig duidelijk is, heeft mijn fractie hier de volgende vragen over gesteld:

 1. Op welke wijze worden markpartijen benaderd?
 2. Welke eisen worden aan de marktpartijen gesteld ten aanzien van:
  • Realiseren van huurwoningen
  • Realiseren van woningen voor de doelgroepen jongeren en ouderen
  • Duurzaamheid
  • Toepassing van CPO
  • Hergebruik van bestaande gebouwen
  • “Social return”
  • Relatie met de gemeente Ede
 3. Op welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken bij het opstellen van de aanbestedingsstrategie?
 4. Op welke welke wijze worden inwoners van Ede, toekomstige inwoners van de Kazerneterreinen, betrokken bij het opstellen van de aanbestedingstrategie?
 

ArchiefRubrieken