Eric Leltz  RSS feed    

#BenWdeclaraties

Zaterdag 27 juli 2013

eric leltz

Afgelopen maand heb ik de reisdeclaraties van B&W over 2012 en 2013 opgevraagd. Dit naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad over de declaraties van B&W in Den Bosch.

Nu kun je de declaraties op veel manieren interpreteren. Zo kun je bijvoorbeeld kijken of de reis wel terecht is gemaakt en of de reis 'überhaupt' wel is gemaakt. Dit laatste bleek vorig jaar de burgemeester van Lingewaard fataal. Mits niet al te opvallende bestemmingen, gaat het eerste wat ver om te onderzoeken, want wat is terecht? Het tweede is dan weer lastig om te achterhalen. Je hebt, ook met terugwerkende kracht, gelukkig geen zicht over iemands dagbesteding.

Ik heb me vooralsnog beperkt tot het verzamelen van enkele opvallende feitelijkheden. Hierbij een selectie:

  • In 2012 is de taxi 17 keer te laat afgebeld. Hiervoor werd per keer €75 in rekening gebracht. Totaal dus €1275,
  • Bij de declaratie van taxiritten zit 4 keer een bon voor "glassclean" en een keer voor tanken. Het gaat om een totaal bedrag van €116. Geen spectaculair bedrag maar het lijken me wel kosten voor het taxibedrijf,
  • Soms moet de taxi blijven wachten gedurende de afspraak. Zo kan het gebeuren dat een ritje Bennekom-Ede-Ede 9.25 uur duurt. Of een rit Ede-Otterlo-Bennekom 9 uur. Kosten respectievelijk €243,74 en €237,15. Om die reden kost een rit Ede-Den Bosch soms €210,80, soms €279,68 en soms €105,40
  • Voor een werkbezoek van het college aan Deelen wordt vanuit Ede afzonderlijk gereden door twee wethouders. Dit kan een reden hebben. Vreemd is echter wel dat een wethouder hiervoor 35 km declareert en de ander 62km,
  • Een tweetal wethouders declareren ook de reiskosten die ze maken om in de avonduren naar commissie-, raads- en fractievergaderingen te gaan. Dit laatste, zo blijkt uit navraag "omdat ze er op uitnodiging van de fractie" zijn.

Toch eens tijd om de hoogte van declaraties en wanneer wel/niet declareren, onderling af te stemmen. Omdat er op contract basis gebruik wordt gemaakt van een taxibedrijf lijkt me een eenvoudige aanpassing van het contract afdoende om de kosten voor "te laat afmelden" te voorkomen. Dan kan ook gesproken worden over het in rekening brengen van "glassclean" en kosten voor het tanken van brandstof. Er moet gewoon een rijklare taxi voorrijden en niet een waarvan de ruiten nog moeten worden schoongemaakt of een met onvoldoende brandstof.

Het gaat hier alleen om de kosten van reisdeclaraties. Andere declaraties zoals voor maaltijden en cadeaus zijn buiten beschouwing gelaten. Overigens krijgen wethouders al een standaard onkostenvergoeding. Afhankelijk van voor welke werkkostenregeling is gekozen bedraagt deze €300 of €650 per maand.

E-apps voor Ede

Vrijdag 05 juli 2013

eric leltz

Www.Data.overheid.nl is een mooi initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om gegevens van gemeentelijke overheden digitaal beschikbaar te stellen. Op deze wijze kunnen deze gegevens worden (her)gebruikt in nieuwe toepassingen die door inwoners kunnen worden ontwikkeld.

Omdat deze gegevens al in de bestanden van de gemeente zitten, hoeft het beschikbaar stellen niet veel te kosten. Een drempel is eerder een gevoel van onveiligheid. Maar het gaat alleen om gegevens die toch al openbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze op de gemeentelijke website worden getoond. Met een kleine inzet van de gemeente kan de service aan de inwoners aanmerkelijk worden verbeterd en vereenvoudigd.

Bovendien

  • sluit deze werkwijze aan bij een moderne manier van informatie verwerking,
  • wordt met publiek geld verzamelde informatie beschikbaar gesteld voor een open en transparant Ede,
  • geeft Ede op eenvoudige wijze invulling aan de Wet Openbaarheid van Bestuur,
  • wordt bij het ontwikkelen van applicaties gebruik gemaakt van "the wisdom of the crowd".

De gemeente Amsterdam heeft haar gegevens toegankelijk gemaakt voor iedereen. Hier was de wedstrijd "Apps for Amsterdam" aan verbonden. Op deze wijze zijn programma's ontwikkeld voor smartphones, web, ipad of Facebook. Zo zijn applicaties gemaakt waarmee de energiegegevens over gebouwen en woningen worden getoond en wordt een subsidieadvies gegeven. Met een ander programma kunnen scholen worden gevonden aan de hand van criteria als soort, onderwijsrichting of afstand. Met een andere applicatie kunnen de 178 nationaliteiten die in Amsterdam wonen worden ontdekt.

Tijd dat ook de gemeente Ede haar gegevens beschikbaar stelt om te worden hergebruikt in nieuwe, nuttige, waardevolle en leuke toepassingen. Het is dan aan ontwikkelaars om kansen te zien en iets met de gegevens te doen. Een wedstrijd is een mooie manier om dit proces op gang te brengen. Wat mij betreft mag de wedstrijd "eApps voor Ede" morgen beginnen.

 

ArchiefRubrieken