Eric Leltz  RSS feed    

Een nieuwe burgemeester

Dinsdag 21 juni 2016

Eric Leltz

De gemeente 's-Hertogenbosch gaat in 2017 op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als lid van de vertrouwenscommissie in de gemeente Ede heb ik zo'n benoemingsproces van dichtbij meegemaakt. Deze blog gaat over wat er komt kijken bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

Procedure

Allereerst de procedurele kant. Een vertrouwenscommissie, bestaat uit een delegatie van de gemeenteraad, meestal de fractievoorzitters, aangevuld met een adviseur bijvoorbeeld een wethouder. Zij selecteren kandidaten die hebben gereageerd op een profielschets. De profielschets wordt opgesteld door de gemeenteraad in overleg met de Commissaris der Koning (CdK). In Ede gebeurde dit in een openbare zitting waar alle politieke partijen hun aandachtspunten voor het voetlicht konden brengen. Ook kon de bevolking vooraf via de gemeentelijke website hun inbreng geven. Kandidaten schrijven hun brief aan de CdK en deze maakt samen met de vertrouwenscommissie een selectie van kandidaten waarmee in gesprek wordt gegaan. Hierna volgen de sollicitatiegesprekken tussen kandidaten en vertrouwenscommissie en volgt eventueel een assessment. De uitkomst is dat de vertrouwenscommissie 2 kandidaten voordraagt aan de raad, die uiteindelijk 1 kandidaat voordraagt aan de minister die de kandidaat (via de Koning) benoemt.

Hoe kies je?

Een burgemeester kent vele taken. Een aantal taken zijn impliciet gekoppeld aan de functie zoals:

 • voorzitter gemeenteraad,
 • voorzitter B&W,
 • vertegenwoordiger van de gemeente in bestuurlijke organen als veiligheidsregio en samenwerkingsverbanden.

Hier horen basisvaardigheden bij waarover de burgemeester dient te beschikken.

Dan zijn er nog taken die voortkomen uit het soort gemeente dat je wil zijn. Hier horen specifieke vaardigheden bij. De profielschets moet zo zijn opgesteld dat je kunt selecteren op de basisvaardigheden en specifieke vaardigheden. Het is voor de selectie op specifieke vaardigheden dus van belang om een goed beeld te hebben van wat voor gemeente je wil zijn. Afgelopen jaar stond in het teken van Jeroen Bosch. Dan heeft de rol van de burgemeester een meer representatief karakter. Dat vraagt om een boegbeeld met bijbehorende vaardigheden als netwerken en gastheerschap.

Basis Vaardigheden

Voor een goede invulling van het ambt moet de burgemeester uiteraard voldoen aan de basisvaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • Onafhankelijkheid
 • Bindend vermogen om tegenstellingen in raad en gemeente te overbruggen
 • Integriteit, geeft het goede voorbeeld en handelt eenduidig en transparant
 • Stressbestendigheid want in crisissituaties speelt de burgemeester een prominente rol
 • Omgevingsgevoeligheid: weet wat er leeft op bestuurlijk gebied en ook op straat

Specifieke vaardigheden

De specifieke vaardigheden horen aan te sluiten op wat de gemeente wil zijn of uitstralen. Moet er veel gelobbyd worden? Zoek dan een netwerker. En als je een uitdagende ambitie hebt zoals klimaatneutraal in 2035, dan heb je een aanjager nodig. Wil je consolideren wat er al is? Dan heb je een procesregisseur nodig. Wil je verbondenheid in de stad? Zoek dan een burgervader die zichtbaar is en die er is bij lief en leed en waar inwoners bij kunnen uithuilen. Bij al deze rollen horen steeds andere specifieke vaardigheden.

Tot slot

En het gaat om het leggen van accenten want een burgemeester zal van tijd tot tijd alle taken moeten kunnen uitvoeren. Alleen zullen afhankelijk van de invulling van wat voor gemeente je wil zijn, bepaalde taken vaker voorkomen of belangrijker zijn. Maak een keuze en zoek geen schaap met vijf poten. Want op vijf poten loop je niet zo gemakkelijk.

Op 29 juni organiseert RUW Den Bosch een thema avond over dit onderwerp. Zie hier

Geplaatst in Den Bosch | Er zijn 2 reacties

Gewande en de wet van de stimulerende achterstand

Zondag 12 juni 2016

Eric Leltz

De gemeente Den Bosch wil het gehucht Gewande aansluiten op de riolering, gas én de (televisie)kabel voor internet. Dat Gewande alsnog riolering en internet krijgt lijkt me een vanzelfsprekendheid. Dat kan niet worden gezegd van een gasaansluiting. Energie uit gas is fossiel en dus niet duurzaam. Bovendien zal de gasprijs stijgen en daarmee de energierekening. Anno 2016 moet juist worden nagedacht over het afkoppelen van de vele gasnetten in Nederland. Dan past het niet om nog ergens een enclave aan te sluiten op het gasnet. Sla die stap over, maak gebruik van de 'wet van de stimulerende achterstand' en zoek naar alternatieven.

Gas neemt in de woon- en werkomgeving een belangrijke plaats in bij het koken, bij het verkrijgen van warm water en voor het verwarmen van de ruimte. Maar alternatieven zijn voor handen. Bijvoorbeeld:

 • voor koken: keramisch, inductie of elektrisch koken
 • voor warm water: zonneboilers in combinatie met warmtepompboilers
 • voor verwarmen: warmtepomp, pelletkachel, pelletketel, zonneboilers, aardwarmte en biogas

Bij duurzame energie gaat het in de kern om het verlagen van de vraag naar energie en vervolgens om voor de vraag die dan nog overblijft, duurzame energie te gebruiken. Bij het verlagen van de vraag past een campagne voor gedragsverandering. Dit is een lange weg. Bij het tweede past een zoektocht naar alternatieven voor fossiele energie. Experimenteer hiermee en grijp de kans aan om van Gewande een zeer duurzame enclave te maken.

Geplaatst in duurzaamheid | Er is 1 reactie
 

ArchiefRubrieken