Eric Leltz  RSS feed    

Betaalbare huur

Dinsdag 11 maart 2014

eric leltz

Hier 9 punten waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan om te zorgen voor betaalbare huurwoningen. Het gemeentebestuur van Ede:

  1. Moet projectontwikkelaars veel krachtiger houden aan hun sociale woningbouwopdracht,
  2. Kan de grondprijs laten zakken zodat woningen met een maximale huur van €600 kunnen worden gebouwd,
  3. Moet haar eigen afspraken nakomen zoals op het kazerneterrein waar per jaar 75 sociale nieuwbouwwoningen waren beloofd,
  4. Kan binnen FoodValley nagaan of er een gezamenlijke investeringscapaciteit is te realiseren,
  5. Kan de mogelijkheid tot uitgestelde betaling introduceren,
  6. Kan eisen stellen bij bestemmingsplannen hoeveel nieuwbouw voor welke prijs voor sociale huur moet worden gerealiseerd,
  7. Kan grond verpachten aan iedereen die door slim te bouwen de (huur)prijs laag kan houden,
  8. Kan zorgen voor iets duurdere huur- en koopwoningen zodat mensen die graag willen doorstromen niet noodgedwongen in goedkope woningen blijven zitten,
  9. Kan voorwaarden creëren zodat woningbouwcorporaties gaan investeren in energiezuinigheid zodat de woonlasten omlaag gaan waarmee huurverhoging kunnen worden opgevangen.

ReactiesNina
Met name punt 3 vind ik belangrijk


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken