Eric Leltz  RSS feed    

Zelfoverschatting

Donderdag 16 april 2015

eric leltz

In de discussie over de bonussen van bankiers wordt vaak een vergelijking gemaakt met het buitenland: "in Amerika of in de 'city of London' verdienen bankiers veel meer", waarmee de aanname "als we niet in de pas lopen raken we goede mensen kwijt" kracht moet worden bijgezet.

Dit is echter een debaters truc. Een opmerking die op zich waar is "elders verdienen bankiers meer", wordt als argument gebruikt. Maar het argument doet in deze context helemaal niet ter zake. Deze vergelijking toont een vorm van zelfoverschatting. Het is alsof een voetbalspeler van FC Den Bosch zijn salaris vergelijkt met een speler uit de 'champions league' met het idee dat ze daar op hem zitten te wachten.

Spiegel

Zondag 12 april 2015

eric leltz

Deze week vond een rondetafelgesprek plaats tussen bankiers en politici uit de tweede kamer over bonussen in de Nederlandse bankensector. Twee werelden kwamen bij elkaar met twee wereldbeelden die niet echt bij elkaar passen. ABN Amro bestuurder van Slingelandt gaf aan dat hij goed werkgeverschap zwaar had laten wegen. Immers er waren afspraken gemaakt met het management over de honorering en het houden aan afspraken is toch wel het minste wat je mag verwachten van de Raad van Commissarissen. Dan gaat het over betrouwbaarheid. De maatschappelijke gevoelens over het geven van een bonus zijn door hem dan misschien iets onderschat, zo ging hij verder, maar hij heeft er wel degelijk rekening mee gehouden. Om die reden heeft het management genoegen genomen met minder dan waar zij op grond van een afspraak met deze zelfde tweede kamer recht op had.

Later deze week slaakte PvdA fractieleider Samsom een noodkreet. Wijkverpleegkundigen zijn veel te veel tijd kwijt met het invullen van checklisten. Hij heeft het zelf ervaren als stagiaire in Spijkenisse. Toch heeft ook Samsom zelf meegewerkt aan deze overdaad aan papierwerk door de verzekeraars een grote rol te geven in het gezondheidszorgmodel en toe te staan dat zij sturen op kwantiteit en "meten is weten".

Deze week heeft nog maar eens laten zien dat de politiek afspraken maakt die niet altijd passen bij de snel veranderende leefwereld van alledag waar kwaliteit en vertrouwen belangrijker zijn dan kwantiteit en controle. Deze laatste aspecten zijn bij uitstek sturend in de systeemwereld van mensen die besturen maar zelf niet met hun voeten in de klei staan. Daarom mag de politiek zichzelf ook wel een spiegel voorhouden.

 

ArchiefRubrieken