Eric Leltz  RSS feed    

Merkwaardig

Dinsdag 25 februari 2014

eric leltz

Ooit waren er mooie plannen. Het gebied tussen Cinemec en de Stadspoort zou onder de naam "Valley Center" worden ontwikkeld tot een "regionaal ontmoetingscentrum" met een hotel, een bioscoopcomplex, een congrescentrum, een evenementenhal, een centrum voor sport en gezondheid inclusief indoor ijsbaan, een financieel centrum, appartementen, een restaurant en een parkeergarage in de geluidswal. Deze ontwikkeling was in handen van Cinemec Plus. Hier was er dus al sprake van het bouwen van een parkeergarage maar wel pas nadat er voldoende volume is, omdat de garage anders niet exploitabel is. De contracten tussen Cinemec plus en de gemeente Ede zijn op 11 april 2006 getekend maar toch is er op een gegeven moment een kink in de kabel gekomen. De gemeente heeft de relatie met Cinemec Plus beëindigd en is vrij snel daarna in zee gegaan met de eigenaar van Cinemec om grond over te dragen zodat een parkeergarage kon worden gebouwd. In dit licht is het merkwaardig om diezelfde eigenaar bij omroep Gelderland te horen zeggen dat "geen enkele bioscoop in Nederland een parkeergarage heeft". De eerste vraag die dan opkomt is "en waarom bij Cinemec dan wel?". Maar de eigenaar geeft direct zelf het antwoord want "Cinemec heeft gelet op de verwachte gebiedsontwikkeling met vooruitziende blik een parkeergarage neergezet". Hij heeft dus gewoon een ondernemersrisico genomen door voor de muziek uit te lopen. En met de kennis van nu blijkt die vooruitziende blik toch wat troebel. Maar dat is nog geen reden om nu gemeenschapsgeld in te zetten om dit risico alsnog af te dekken.

Merkwaardig is ook dat de eigenaar van Cinemec in Edestad aangeeft dat "zorgen voor parkeerplaatsen" een rol van de gemeente is. Toch heeft juist hij, na grondoverdracht door de gemeente, zelf de parkeergarage gebouwd. Zijn hier door de gemeente wellicht verwachtingen gewekt of nog erger, toezeggingen gedaan? Dat zou kunnen verklaren waarom er in 2010, zelfs nadat een negatief ambtelijk advies is uitgebracht, toch een lening is toegekend aan Cinemec nadat zij door de parkeergarage in de problemen kwam. Dat zou ook kunnen verklaren waarom nu de lening wordt opengebroken en Cinemec meer ruimte krijgt. Want hiermee krijgt een commercieel bedrijf op zijn zachts gezegd een opvallende uitzonderingspositie. Kortom, wordt het niet eens tijd om te onderzoeken wat de rol van de gemeente was bij de bouw van de parkeergarage?

Geplaatst in Cinemec | Er is 1 reactie

Aliblabla

Vrijdag 14 februari 2014

eric leltz

Afgelopen week verscheen het rapport "winkelgebied van de toekomst" van Detailhandel Nederland over de aanpak van leegstand in stadscentra. In dit rapport wordt ingegaan op de oorzaken van leegstand en belangrijker, ook wordt aangegeven hoe een gemeente daar iets aan kan doen. Veel gemeenten kampen met leegstand, maar niet allen onderkennen dit. Zo niet Ede.

Ede heeft de ontkenningsfase al lang achter zich gelaten en heeft het heft in eigen handen genomen en hulp ingeroepen. Deze hulp komt van bureau Walas. Dit bureau geeft voor €10.000 per maand aan wat we moeten doen. Ik schreef daar op 3 juni 2013 al over. In mei 2013 is dit bureau in Ede gestart en lang bleven de oplossingen over de leegstand onder de oppervlakte maar in november 2013 kwam dan toch een tussenrapportage. Toen werd pijnlijk duidelijk dat Walas niet veel te bieden heeft. Ze kwamen niet verder dan 'tips' als:

  • We zorgen voor aanvulling op de bestaande jaarkalender en
  • We geven aanbevelingen om in de toekomst de klantenbasis van de binnenstad te vergroten

Weinig concreet dus. En als het wel concreet wordt dan gaat het niet verder dan

  • De popschool zou een goede toevoeging zijn voor het centrum en
  • Meer activiteiten op straat zoals een "straatartiesten contest" of
  • Muzikanten de ruimte geven om in lege winkelruimtes op te treden en mensen te ontmoeten

Weinig reëel of ronduit zielig. Natuurlijk vind je wel een muzikant die in een lege winkel wil spelen en die wil dat ook nog wel komen vertellen aan de raad. Maar is dit de oplossing voor een leeglopende binnenstad? Dit zijn tips van "Aliblabla" waar we dus niets aan hebben.

Het zijn allemaal zaken die iedereen die een beetje geïnteresseerd is in de binnenstad al lang weet. En het is ook oud denken, ver weg van de dynamische wereld van "marketing en sales" waar internet een prominente rol speelt in het koopproces. En dat is ook het verschil met het rapport "winkelgebied van de toekomst". Daar speelt de nieuwe tijd juist wel een prominente rol. En een ander verschil is dat dit rapport gewoon te downloaden is. Is dat niet een mooie bezuinigingsopdracht aan B&W? Gewoon de stekker uit Walas trekken. Natuurlijk onder dankzegging voor hun "inspanningen". Kom op B&W, heb het lef en besef om dat nog voor de verkiezingen te doen.

Geplaatst in Walas | Er zijn geen reacties

Rattenval

Vrijdag 07 februari 2014

eric leltz

Op 6 februari besprak de raad een voorstel om aan Cinemec een lager rentepercentage toe te kennen en de leenperiode te verlengen op de in 2010 aan haar toegekende lening. Het geld dat dan niet hoeft worden uitgegeven aan rente kan worden ingezet voor de aflossing. Dit is voor Ede dus een verslechtering van de voorwaarden maar nu is er wel een kans dat de gemeente tenminste nog iets terugziet van de rente en het leenbedrag. Want Cinemec heeft de laatste jaren geen rente meer betaald. De betalingsachterstand loopt tegen de €400.000.

We zitten in een rattenval. Het voorstel niet toekennen betekent dat we ons geld zeker kwijt zijn. Dan gaat Cinemec namelijk failliet. Dat maakt het (psychologisch) aantrekkelijk om mee te gaan met het voorstel. Maar feitelijk mag het verleden bij de besluitvorming helemaal geen rol spelen en is het enige criterium "hoe reëel is het dat we met het nieuwe voorstel Cinemec redden en we nog iets van ons geld terug zien?". Want als die kans gering is kun je beter nu je verlies nemen in plaats van door te modderen. Om dit te kunnen beoordelen heeft de fractie van GroenLinks/PE inzicht nodig in:

  • Het toekomstig verdienmodel van Cinemec
  • De juridische implicaties van de beoogde afspraken
  • De afspraken met de huisbankier van Cinemec de Rabobank

Het verdienmodel moet voldoende inkomsten genereren om de lasten te kunnen opbrengen. Tot op heden is dat niet zo dus zien we graag een plan van aanpak.

Bij de juridische implicaties gaat het niet alleen of dit wel mogelijk is maar ook of er geen sprake is van staatssteun. Hier moet ook de financiële relatie tussen de Taxongroep en de Taxongroep 2 worden onderzocht. Beide ondernemingen zijn op hetzelfde adres in Ede ingeschreven. Officieel verstrekt Ede de lening aan de Taxongroep waar Cinemec onderdeel van uit maakt. Maar waar de Taxongroep geen rente aan Ede overmaakt, tekent de Taxongroep 2 intentieverklaringen in Nijmegen en Utrecht om bioscoop complexen te bouwen.

De afspraken met de Rabobank zijn van belang omdat we dan weten hoeveel geld er naar de bank gaat en of het wel mogelijk is dat Cinemec de rente van de lening, verstrekt door Ede, kan betalen. Want dat was tot op heden niet zo. De Rabobank stond vooraan om haar rente te ontvangen en Ede kon met een achtergestelde lening hopen dat er nog wat geld voor haar overbleef. De laatste jaren bleek dit dus ijdele hoop.

Achteraf, met de ogen van nu, kunnen we constateren dat het verstrekken van de lening in 2010 (zie mijn blog van 13 februari 2010) een volstrekt verkeerde beslissing van de raad was. Voeg daarbij het negatief ambtelijk advies dat door het college is genegeerd en boven water kwam na een onderzoek van de rekenkamercommissie, en het is duidelijk dat het college ons in de nesten heeft gewerkt.

 

ArchiefRubrieken