Eric Leltz  RSS feed    

Maandag 18 december 2006

Zaterdag 23 december 2006
De laatste week voor het kerstreces is begonnen. Donderdag staat er een raadsvergadering op de agenda en dus is er deze avond een fractie overleg. Helaas was het een overleg in klein gezelschap want Liesbeth is nog steeds ziek en Mustafa kwam in verband met zijn werk later. Dus zouden we eigenlijk met zijn drieen vergaderen: voorzitter Nelly, fractieassistent Eip en ik als enig raadslid. Maar omdat vanaf deze avond Marie-Louise ons team komt versterken zaten we er toch nog met zijn vieren. Zo’n klein team werkt wel snel want toen Mustafa uiteindelijk kwam waren we al klaar. We troffen elkaar voor de ingang van het gemeentehuis. Ik kon hem toen vertellen dat Eip heeft besloten om te stoppen met het werk voor GroenLinks/PE. Eip laat een gat achter als fractievolger en als fractieassistent. Jammer, maar het besluit kwam niet geheel onverwacht. Eip had het al aangekondigd en het hing ook al een tijd in de lucht. We zullen op zoek moeten naar een nieuwe fractievolger. Wat betreft de taken van de fractieassistent denk ik aan een pragmatische oplossing. Ik ga hiermee aan de slag in de komende weken. En ja, we hebben dus ook nog de raadsvergadering voorbereid. Niet een agenda met veel heikele punten. We hebben onder andere onze mening gevormd over uiteenlopende onderwerpen als:
het bestemmingsplan bij de Hoven in Bennekom, de financiering van ontwikkelrechten, het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer, het beschikbaar stellen van een krediet voor het uitvoeren van een plan naar de noodzaak van een derde parkeergarage, een aantal belastingverordeningen waarbij met name de verordening voor de toeristenbelasting nog wel wat vragen oproept
en natuurlijk de WMO en het dierenwelzijn.

Dinsdag 19 december 2006

Zaterdag 23 december 2006
In de ochtend heb ik via de mail contact gehad met een mevrouw uit Haarlem. Zij belde mij enige tijd geleden met de vraag of het motorcrossen op het militair terrein in Harskamp zo maar kan. Het gaat dan om het aantal decibellen dat wordt verspreid waarmee het met de rust op dat stukje Veluwe gedaan is. En dan heb ik het nog niet eens over de zondagsrust maar we zitten natuurlijk wel Harskamp. Ik heb hier vragen over gesteld bij de ambtenaren en kon nu de antwoorden geven. Volgens de afgegeven regels zou dit allemaal wel kunnen. Het antwoord stelde de mevrouw niet echt tevreden. Gisterenavond belde de lokale omroep met de vraag of ik vandaag van 19.00 uur tot 20.00 uur in het programma “de verrassing” wil komen. Dit programma gaat wekelijks in op een actueel thema en in de uitzending voor de raadsvergadering is dit de gemeente politiek. Onder leiding van Jan Both ben ik samen met Bert Komdeur van het CDA en Koos van Boven van Gemeentebelangen in discussie gegaan over enkele agendapunten van de komende raadsvergadering.

Donderdag 21 december 2006

Zaterdag 23 december 2006
Het zwaartepunt van deze week ligt op deze donderdag: de raadsvergadering. Voor ons twee belangrijke punten: de WMO en het welzijn van dieren. Bij de WMO heeft Mustafa het woord gevoerd en aangegeven dat de ontwikkelingen op het WMO gebied er goed uitzien maar dat wat ons betreft de ambtelijke ondersteuning nog niet goed is geregeld. Het dierenwelzijn betrof een initiatief voorstel van D66, SGP en GroenLinks/PE. In het voorstel ging het vooral over het welzijn van circusdieren. En eigenlijk komt de motie er op neer dat circussen met wilde dieren niet meer welkom zijn in Ede. Het voorstel haalde het niet omdat het alleen werd gesteund door de Christen Unie. Vreemd dat de PvdA ons niet steunde. Dat was een tegenvaller. Ik had er min of meer wel op gerekend en daarmee zou het voorstel worden gesteund door een meerderheid. Nu steunde de PvdA niet omdat het voorstel niet breed genoeg was. Het moet niet alleen om circusdieren gaan. Dat klopt, en dat heb ik ook aangegeven in mijn betoog. Maar zolang er nog niets breeds geregeld is ben ik ook al tevreden met een smalle regeling voor alleen circusdieren. Oftewel beter een vogel in de hand dan tien in de lucht. De PvdA zal met een discussiestuk komen. Maar dat stuk heb ik al op de plank liggen. GroenLinks landelijk heeft dit namelijk samen met de Dierenbescherming opgesteld. En inmiddels is dit stuk ook al aangenomen in een aantal gemeenten. Wellicht dat ik dit stuk eens ga afstoffen. Toch vond ik de houding van de PvdA niet alleen teleurstellend maar ook wat slap. Een paar weken geleden maakte men zich wel druk over een olifant en nu het om circusdieren gaat haakt men af. Het was bij de beesten af… Aan het eind van de vergadering werd door de nestor, Koos van Boven en de burgemeester nog eens teruggeblikt op het bijna afgelopen jaar.

Vrijdag 22 december 2006

Zaterdag 23 december 2006
Vandaag de laatste hand gelegd en de digitale kerstkaart en deze vervolgens verstuurd naar onze (digitale) leden en relaties. Ook langs deze weg wens ik mijn lezers prettige dagen en een groen en sociaal 2007.

ArchiefRubrieken