Eric Leltz  RSS feed    

Maandag 24 april 2006

Donderdag 27 april 2006
Deze avond was er een fractievergadering. Deze vergadering stond in het teken van de voorbereiding op de raadsvergadering van aanstaande donderdag. Zoals op de heidag van de fractie is afgesproken heeft ieder zijn of haar inbreng op de agendapunten vooraf op de mail gezet. Dit heeft de discussie in de vergadering vergemakkelijkt en kwam de snelheid ten goede. In de vergadering kwam ook een bewoner van de componistenbuurt op bezoek om te spreken over het sluipverkeer in zijn buurt. Dit wordt vervolgd.

Dinsdag 25 april 2006

Donderdag 27 april 2006
Het was weer tijd voor een introductie bijeenkomst in het PMT voor nieuwe raadsleden. Dit keer stonden de gemeentelijke financiën op het programma. Na een uitgebreide toelichting door de gemeentelijke controller spraken we in workshop vorm over een aantal financiële dilemma’s. Deze avond kwam ook de ABEO bijeen. Het ABEO is de bewonersvereniging van Ede oost. Toevallig vergaderden zij ook in het PMT. Dit kwam voor mij goed uit omdat ik als lid van de kascommissie verslag moest uitbrengen. Ik kon toen even de introductiebijeenkomst verlaten om in de vergadering het bestuur van de ABEO decharge te verlenen.

Woensdag 26 april 2006

Donderdag 27 april 2006
Aan het eind van de middag ben ik bij een presentatie geweest van de VVV. In Cinemec hadden zij deze dag een jaarvergadering en het einde van de dag was bestemd voor de raadsleden uit de regio. In een aantal presentaties werd duidelijk gemaakt wat de VVV of meer preciezer de regio VVV Veluwe & Vallei, de laatste jaren heeft gedaan en wat wij op korte termijn kunnen verwachten. Ook werd een promotiefilm getoond. Bij de beantwoording van de vragen werd duidelijk dat er nog een spanningsveld zit tussen de activiteiten van de VVV en die van het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT). Door de verschuiving van een deel van de subsidiegelden van de VVV naar genoemd bureau en dus het korten van de VVV, wordt de spanning natuurlijk nietminder. In de raadsvergadering van morgen zullen hier vragen over worden gesteld.

Donderdag 27 april 2006

Donderdag 27 april 2006
Vandaag was er een raadsvergadering. Het was de laatste in de Reehorst. Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis werden de raadsvergaderingen de afgelopen 5 maanden in de Reehorst gehouden. Belangrijke onderwerpen waren de uitbreiding rondom Cinemec, het toekennen van gelden voor buurtbemiddeling en een nota over Cultuur, Sport en Maatschappelijke Dienstverlening. Alle onderwerpen hadden wij afgelopen maandag al goed doorgesproken. De openstaande vragen hadden we tussen maandag en de raadsvergadering van vandaag al van een antwoord voorzien. Meestal door het stellen van vragen aan ambtenaren maar soms ook door de vragen voor te leggen aan andere deskundigen. We hadden dan ook alleen maar bij de laatste twee punten een toelichting en vragen. Helaas zag je in de raadsvergadering nog veel fracties vragen stellen die ook buiten de vergadering om gesteld hadden kunnen worden. De vergadering duurt zo niet alleen onnodig lang, de vergadering wordt er ook niet levendiger op. Aan de andere kant is de raadsvergadering wel een podium om je stem te laten horen. Ik ben er nog niet uit hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Meehuilen met de wolven en dus gericht zijn op de korte termijn of toch liever bouwen aan de lange termijn. Stof om over na te denken. Hoe dan ook, voor de volgende raadsvergadering hebben we een antwoord. Na de vergadering nog even gesproken met Frans le Large. Frans is secretaris van de commissie Ruimtelijke Ordening (RO). Ik ben daar plaatsvervangend voorzitter van en Frans stelde voor om alvast voor de eerste RO vergadering een afspraak te maken omdat het best wel vaak zou kunnen voorkomen dat ik de voorzittershamer moet hanteren. We hebben de emailadressen uitgewisseld en we maken een afspraak.

ArchiefRubrieken