Eric Leltz  RSS feed    

Zorgkosten

Vrijdag 25 januari 2013

zorgkosten

Het Centraal Plan Bureau (CPB) gooide onlangs de knuppel in het hoederhok van de solidariteit. Om de zorgkosten te verlagen stelde ze voor om mensen met een lager inkomen minder premie te laten betalen maar dan moeten ze wel genoegen nemen met een kleiner zorgpakket en dus met minder zorg. Mensen met hogere inkomens zouden, nog steeds volgens het CPB, niet meer bereid zijn om mee te betalen aan een collectieve regeling.

Dit is symptoombestrijding. Het gevolg van dit voorstel is namelijk niet dat de zorgkosten omlaag gaan. Er zullen namelijk nog steeds kosten worden gemaakt. Alleen is het gevolg dat een deel van die kosten, namelijk dat deel dat niet in het uitgeklede zorgpakket zit, niet meer uit de premies hoeft te worden betaald maar dat de mensen dit zelf moeten betalen.

Deze vorm van klassenzorg is dus niet het antwoord op stijgende zorgkosten. Dat is het aanpakken van de directe oorzaken van de stijging van de zorgkosten wel. Dan gaat het bijvoorbeeld over marktwerking, over specialisten die niet in loondienst een wel erg hoog salaris ontvangen, over verspilling omdat managementlagen niet goed met elkaar samenwerken en over het ontbreken van transparantie waardoor het afleggen van verantwoording een enorme wissel op de organisatie trekt. Investeer wel in preventieve maatregelen als het verbeteren van arbeidsomstandigheden zowel fysiek als in hoe mensen worden aangestuurd, het verbeteren van leefomstandigheden en het verkleinen van de armoede. Want dat lager opgeleiden meer zorgkosten maken heeft ook te maken met hun leef-, woon- en werkomstandigheden. Dit is natuurlijk nooit een excuus voor degene die zich de ene dag vol propt en zich de andere dag meldt bij de fysiotherapie. Daar past alleen gedragsverandering.  

Maar het voorstel van het CPB zou het failliet zijn van de samenleving waar ik in wil leven. Als we niet meer solidair zijn met elkaar valt de samenleving in vele losse delen uit een en daar worden we allemaal slechter van. Ook de "rijken" omdat hoe zichtbaarder de verschillen en hoe onverschilliger we tegenover elkaar staan, hoe groter de spanning in de samenleving. Niet doen dus.

Vluchtelingen

Maandag 21 januari 2013

Eric Leltz

Afgelopen zaterdag 19 januari was er een demonstratie van vluchtelingen in Ede. Ongeveer 100 mensen trotseerden de kou om hun schrijnende situatie voor het voetlicht te brengen. Meestal kunnen de vluchtelingen niet terug naar hun eigen land omdat het er te gevaarlijk is of omdat ze niet de juiste papieren hebben. Daarom zitten deze mensen gevangen, gevangen in de illegaliteit.

Eerder vonden al demonstraties plaats in andere Nederlandse steden. Aan de ene kant voelt het goed dat de demonstranten nu ook in Ede tonen hoe bizar hun situatie is maar aan de andere kant voelt het ook ongemakkelijk. Immers, het is niet voor iedereen even goed te bevatten wat het betekent om

  • In onzekerheid te leven,
  • In angst te moeten leven,
  • Geen toekomst te kunnen opbouwen en
  • Soms ook geen dak boven je hoofd te hebben

Als je dit beseft, is het niet te begrijpen hoe wij in Nederland met elkaar omgaan. Alsof niet ieder mens er toe doet en alsof niet ieder mens telt. Gelukkig zijn er internationale verdragen voor de rechten van de mens. GroenLinks doet dan ook een beroep op de Nederlandse vertegenwoordigers in Brussel om Nederland en dit kabinet aan te spreken op haar inhumane beleid.

Dit kabinet kwakt met het grootste gemak mensen op straat. Maar waar moeten al deze mensen heen als ze niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst? Deze mensen lossen niet op in het niets en ze zijn ook niet onzichtbaar. Zij bestaan en hebben een gezicht, dat hebben we afgelopen zaterdag weer kunnen zien.

Samen zijn we ervoor verantwoordelijk dat er steeds meer mensen op de vlucht zijn in ons eigen land. En samen kunnen we dit inhumane beleid ook een halt toeroepen. En daarom was er zaterdag een demonstratie! En daarom geven we niet op! En daarom gaan we door tot ons doel is bereikt.

Meineed

Donderdag 17 januari 2013

anker in Zierikzee

Is een ambtseed belangrijker dan een verklaring onder ede? Ik moest hier aan denken door een krantenartikel. Hierin stond een rechtszaak beschreven waarbij een jongen terecht stond voor het beledigen en bedreigen van een politieagent. Twee agenten hadden onder ambtseed verklaard dat de jongen had geroepen de agenten dood te schoppen. Als getuige was een vriend van de jongen opgeroepen die onder ede ontkende dat zijn vriend die uitspraak had gedaan. De officier reageerde hierop door te vragen of de jongen zich realiseerde dat hij twee agenten tegensprak en zich dus mogelijk schuldig maakte aan meineed. Dat besefte de vriend maar hij bleef bij zijn standpunt.

Wel curieus van de rechter. Trapt hij niet in zijn eigen (psychologische) val? Wat je namelijk het eerste hoort blijft hangen als anker. Wat je daarna hoort moet dit beeld weerleggen. En dat is lastig want dan moet je met onweerlegbare feiten komen. En in een welles/nietes kwestie als deze zaak is dat welhaast onmogelijk. Is voor de rechter het ambtseed van een politieagent soms meer waard dan een verklaring onder ede van een burger? Want de vraag of de agenten wel beseften dat ze mogelijk meineed plegen werd niet gesteld. Terwijl het ook daar goed kan zijn dat collega's elkaar dekken. Zoals vrienden soms ook wel eens doen. En, wat vindt u?

Naar Parma of naar Kernhem?

Maandag 14 januari 2013

Eric Leltz

Het Brabantse provinciebestuur wil rustig en ongestoord kunnen vergaderen. Daarom reist zij af naar het Italiaanse Parma. Daar wordt je niet afgeleid door de "waan van de dag". Maar dit kan ook keurig veel dichterbij. Zeker in deze tijd van het jaar zal dat op een van de waddeneilanden goed mogelijk zijn. Heerlijk geïsoleerd, want als de boot niet meer vaart, kom je niet van het eiland af. Maar ook in bijvoorbeeld Ede zijn de bestuurders hartelijk welkom. Mooie locaties in een inspirerende omgeving waar je ongestoord kunt vergaderen zijn ruim beschikbaar. En alle locaties kunnen heerlijk te voet of op de fiets worden verkend. Na deze wandeling of fietstocht kan het niet anders of de inspiratie spat uit de Brabantse deelnemers.

Terecht dat minister Plasterk zich nu ook heeft uitgelaten over het voorgenomen reisje naar Parma. Als bestuurders in deze tijd van bezuinigen niet beseffen dat enige soberheid van de overheid mag worden verwacht, dan zijn ze of

  • gigantisch arrogant om te denken boven de aantijgingen te kunnen staan of
  • ze hebben geen grip op hun ambtenaren of
  • ze staan ontzettend ver af van de werkelijkheid

In alle gevallen past het om goed na te denken of je wel een bestuurder van deze tijd kunt zijn.

ArchiefRubrieken