Eric Leltz  RSS feed    

Windenergie

Vrijdag 16 december 2016

Eric Leltz

Het tijdperk van fossiele energie nadert haar einde. De inzet op duurzame energie is in volle gang. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht de 174 deelnemende landen om de klimaatdoelen in 2050 te halen. Door het akkoord zijn deze doelen minder vrijblijvend. Het kabinet heeft met 47 partijen een energieakkoord gesloten voor de periode tot 2023 en in de afgelopen week kwam ze met de energieagenda voor de periode na 2023.

Om de afspraken die in de akkoorden zijn vastgelegd te halen, zullen alle zeilen moeten worden bijgezet. Windenergie, zonne-energie en aardwarmte zullen hierbij een grote rol spelen. Maar plannen voor bijvoorbeeld windmolens worden nog al eens getorpedeerd met esthetische argumenten zoals horizonvervuiling. En als de plannen al geaccepteerd worden, wordt het NIMBY of NIVEA (niet in voor en achtertuin) effect van stal gehaald. Maar in het licht van het klimaatprobleem zijn dit wel 'eerste wereld problemen'.

Hoewel het dus 5 voor 12 is, is nog niet iedereen hiervan doordrongen. De windmolens leveren energie maar dat is niet iets nieuws. Mensen ontvangen nu langs conventionele weg ook al energie. Dat is anders dan in de tijd van de industrialisatie. Toen vormde hoogspanningskabels in het landschap geen enkel probleem omdat ze hele gebieden ontsloten en aansloten op elektriciteit. Mensen kregen iets nieuws: radio. Dit was als het ware een 'killer applicatie'. Dat wilde de mensen wel hebben en daarom waren ze ontvankelijk. Nu gaat het over iets wat mensen al hebben. Het is dan wel een verandering, maar in het dagelijks leven en op de korte termijn geen duidelijke verbetering. Dat je mogelijk op de lange termijn geen energie meer hebt, speelt dan een minder zichtbare rol. En als de noodzaak niet wordt gevoeld is verandering lastig.

Is dan de enige manier om gedragsverandering te bewerkstelligen de economische kaart uitspelen en fossiele energie extra belasten? Of is er toch een nieuwe 'killer applicatie' te bedenken? Of moeten we wachten tot er vanzelf een 'case of urgency' is gecreëerd in de hoop dat we dan nog niet te laat zijn? Wie weet het?

Geplaatst in duurzaamheid | Er is 1 reactie

Gewande en de wet van de stimulerende achterstand

Zondag 12 juni 2016

Eric Leltz

De gemeente Den Bosch wil het gehucht Gewande aansluiten op de riolering, gas én de (televisie)kabel voor internet. Dat Gewande alsnog riolering en internet krijgt lijkt me een vanzelfsprekendheid. Dat kan niet worden gezegd van een gasaansluiting. Energie uit gas is fossiel en dus niet duurzaam. Bovendien zal de gasprijs stijgen en daarmee de energierekening. Anno 2016 moet juist worden nagedacht over het afkoppelen van de vele gasnetten in Nederland. Dan past het niet om nog ergens een enclave aan te sluiten op het gasnet. Sla die stap over, maak gebruik van de 'wet van de stimulerende achterstand' en zoek naar alternatieven.

Gas neemt in de woon- en werkomgeving een belangrijke plaats in bij het koken, bij het verkrijgen van warm water en voor het verwarmen van de ruimte. Maar alternatieven zijn voor handen. Bijvoorbeeld:

  • voor koken: keramisch, inductie of elektrisch koken
  • voor warm water: zonneboilers in combinatie met warmtepompboilers
  • voor verwarmen: warmtepomp, pelletkachel, pelletketel, zonneboilers, aardwarmte en biogas

Bij duurzame energie gaat het in de kern om het verlagen van de vraag naar energie en vervolgens om voor de vraag die dan nog overblijft, duurzame energie te gebruiken. Bij het verlagen van de vraag past een campagne voor gedragsverandering. Dit is een lange weg. Bij het tweede past een zoektocht naar alternatieven voor fossiele energie. Experimenteer hiermee en grijp de kans aan om van Gewande een zeer duurzame enclave te maken.

Geplaatst in duurzaamheid | Er is 1 reactie

Wasmachine

Woensdag 27 april 2016

Eric Leltz

De Plastic Soup Foundation is een campagne begonnen tegen een vorm van plasticvervuiling die in alle westerse huishoudens voorkomt: via de wasmachine. De campagne 'Ocean Clean Wash' moet leiden tot productinnovaties zoals synthetische garens, geïmpregneerde kleding die bij wasbeurten geen of minder vezels afgeven en filters in wasmachines die het afvalwater reinigen.

Bij het wassen van kunststof kleding komen miljoenen kleine plastic deeltjes vrij die in de oceanen terechtkomen. In tal van zeedieren wordt dit plastic aangetroffen. Het zijn vooral de allerkleinste deeltjes plastic, de deeltjes die bij wasbeurten vrijkomen, die zorgen baren. Via het eten van vis komen deze deeltjes in het lichaam van mensen. Zonder tegenmaatregelen bevatten de wereldzeeën over 10 jaar op elk 3 ton vis één ton plastic. Mede omdat het aantal wasmachines exponentieel groeit.

Mooi voorbeeld van een innovatie: het bedrijf Bionic Yarn maakt garen van gerecycled plastic uit de oceanen. G-Star gebruikt deze garen weer deels in haar kleding.

Geen elfstedentocht

Zaterdag 23 januari 2016

eric leltz

Er komt dit jaar weer geen elfstedentocht. En deze zal er ook nooit meer komen zolang we blijven streven naar economische groei vastgelegd in het Bruto Binnenlands Product (BBP). Zoals Robert Kennedy in 1968 al zei: "het BBP meet veel behalve wat er echt toe doet in het leven":

  • En zo kan het dat een milieuramp het BBP laat stijgen. Hoewel de ramp desastreus is voor de natuur, zorgt het wel voor economische activiteit zoals opvang in ziekenhuizen en schoonmaken van de omgeving. Hierdoor verdienen organisaties aan de ramp en stijgt dus het BBP.

  • Hetzelfde geldt voor groei gebaseerd op het gebruik van fossiele energie. Deze vorm van energie zorgt voor opwarming van de aarde waardoor bijvoorbeeld het poolijs smelt. Op de korte termijn is dit economisch gunstig omdat de vaarroutes korter worden en dus stijgt het BBP. Dat dit op de lange termijn betekent dat we de aarde uitputten en Nederland onder water dreigt te lopen, speelt geen enkele rol bij het berekenen van het BBP.

  • Ook de deeleconomie past niet goed bij de wijze waarop het BBP wordt berekend. Het delen van auto's, spullen en ruimte heeft gevolgen voor bedrijven die dit eerst verkochten. Het heeft een negatieve invloed op hun groei en dus op het BBP. Vrije keuze en gratis ruildiensten zijn niet in geld uit te drukken en tellen daarom niet mee in het BBP.

Het gaat in de kern over het verschil tussen welvaart en welzijn. Bij welvaart gaat het over meer of minder uitgedrukt in harde euros. Bij welzijn gaat het om beter of slechter en dat is veel minder hard te meten. Laat staan dat de gevolgen voor de lange termijn worden meegewogen.

ArchiefRubrieken