Eric Leltz  RSS feed    

Motie van treurnis

Maandag 27 juni 2011

eric leltz

Afgelopen donderdag is in de raadsvergadering een motie van treurnis ingediend tegen wethouder Hullegie. Met deze motie geeft de gemeenteraad aan dat zij de gebrekkige informatievoorziening over de penibele situatie bij Permar betreurt.
Een motie van treurnis komt niet zo vaak voor in de Edese politiek. De motie haalde het uiteindelijk niet maar opvallend was wel dat de wethouder weinig steun kreeg in de raad, ook van de fracties die niet hebben ingestemd. Zij gaven in hun toelichting aan niet tevreden te zijn maar een motie van treurnis nog een brug te ver te vinden. Is dit zeker voor Edese begrippen al opvallend omdat het college meestal de rijen gesloten houdt, nog opvallender was dat in de wandelgangen er helemaal geen steun was voor de wethouder en men haar liet vallen.

Het zou mij niet verbazen als er deze zomer een stevig coaching traject voor de wethouder in petto ligt. Als dan in het najaar geen zichtbare verbetering is opgetreden, wordt ingegrepen. Het college staat al onder spanning door de kille relatie tussen PvdA en VVD over verschil van inzicht over sociale woningbouw en het belang van een woonvisie bij het grondbeleid. Dat kan nog redelijk onder de pet worden gehouden maar dit kan zij er dan niet bij hebben. Het college doet er verstandig aan om snel orde op zaken te stellen bij Permar omdat dit anders als een molensteen om haar nek blijft hangen. Er wordt nu ook een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de interne cultuur, de financiën en de toekomst van Permar. Dit ondermeer naar aanleiding van de anonieme brief eerder dit jaar.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Transitium Groep. Hier is oud CDA wethouder van Soest als partner aan verbonden. De commissaris van het dagelijks bestuur van Permar, van den Brandt, is overigens ook voorzitter van de plaatselijke CDA afdeling en de directeur van Permar, Spiegelenberg,  was PvdA wethouder toen van Soest ook wethouder was. Dit "old boys netwerk" zou wethouder Hullegie wel eens kunnen gaan opbreken omdat de bevindingen uit het onderzoek mogelijk niet als objectief worden gezien.     

Geplaatst in Permar | Er is 1 reactie

Een papieren werkelijkheid

Donderdag 16 juni 2011

eric leltz

Eind deze maand bespreekt de gemeenteraad de perspectiefnota. Een dergelijke nota dient zoals de naam al aangeeft ‘perspectief’ te bieden. Zicht op waar Ede op termijn wil staan en wat wenselijk, haalbaar en betaalbaar is. Op dat gebied schiet deze perspectiefnota te kort. Voor GroenLinks/PE zijn de sociale en groene elementen van onze samenleving belangrijk. Deze twee gaan goed samen zoals beschreven in onze notitie "Groen werkt". Het past niet in dat beeld om de sociale woningbouw te verminderen en de duurdere woningen voorrang te geven. Het past ook niet om alle ruimte te geven aan de bouw van kantoren. Natuurlijk, als de economie mee zit komt hier geld vandaan waar we mooie dingen van kunnen doen. Maar de economie zit niet mee. Op papier creëer je dan wel inkomsten maar het is zeer de vraag of dit ooit werkelijkheid wordt. Als je niet oppast, bouw je voor leegstand en dan ben je nog verder van huis. Hiermee creëer je een papieren werkelijkheid waarmee de echte risico’s van

  • een project als de Veluwse poort,
  • van het gebrek aan betaalbare woningen en
  • van de afbraak van de sociale sector door dit kabinet,

niet kunnen worden opvangen. 

Een feestje in de Achterhoek

Dinsdag 07 juni 2011

eric leltz

Vandaag start in de Achterhoek het VNG congres. Het jaarlijkse feestje voor lokale bestuurders onder de paraplu van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit keer zit er echter een angel in het programma. Er moet worden gestemd over het bestuursakkoord, de afspraken tussen het kabinet over de uit te voeren taken en het geld dat hierbij hoort. De meningen over dit akkoord zijn verdeeld maar de tendens is toch dat de meeste gemeenten niet akkoord gaan met de door hun koepel, de VNG, gemaakte afspraken. Het gaat dan niet zozeer over de uit te voeren taken want dit past wel bij de door veel gemeente gewenste decentralisatie. Het gaat wel over het geld dat bij deze decentralisatie wordt geleverd. Gemeenten zien de afspraken als bezuinigingen want waarom zouden de gemeenten de activiteiten die eerst door de overheid werden gefinancierd met minder geld moeten uitvoeren?

Afgelopen donderdag stemde de Edese raad over het akkoord. De raad stemde voor! Het was dan weliswaar niet meer het oorspronkelijke akkoord maar een vlak voor de vergadering door de VNG aangedragen variant. In deze variant was het hoofdstuk dat het meeste irritatie opriep, namelijk de taken en financiering van de sociale sector, weggehaald. Niet om later opnieuw over te onderhandelen maar om terug te geven aan het kabinet. Zij kunnen hier dan zelf over besluiten. De VNG stuurt zichzelf dus weg van de onderhandelingstafel en geeft de sociale paragraaf uit handen. En dan te bedenken dat de VNG en het kabinet de afgelopen weken telkens herhaalden dat het akkoord een geheel is waar je geen onderdelen uit kunt halen. Het was in de termen van de VNG 'stikken of slikken' of zoals het kabinet zei 'je kunt niet vrij shoppen in het akkoord'.

Het werd dan ook een potsierlijke vertoning in de raad want er werd wel net gedaan alsof we konden stemmen over een nieuw akkoord maar waar stemden we eigenlijk over? In een akkoord gaat het er om dat beide partijen akkoord zijn. Anders kun je niet spreken over een akkoord. Als nu eenzijdig, dus door een partij, een onderdeel er uit wordt gehaald, heb je geen akkoord. En dat bleek ook snel na de vergadering toen de reactie van het kabinet kwam. Klip en klaar bleven zij bij 'alles of niets'.

Het zal vandaag nog wel even donderden daar in de Achterhoek.

 

ArchiefRubrieken