Eric Leltz  RSS feed    

Aanbestedingsstrategie

Vrijdag 04 mei 2012

eric leltz

Het ontwikkelingsplan Kazerneterreinen is medio 2011 vastgesteld. Nu, voorjaar 2012, is het tijd om vast te stellen welke partijen onder welke voorwaarden projecten gaan ontwikkelen. Het gaat dan over de aanbestedingsstrategie.

Omdat hierover nog maar weinig duidelijk is, heeft mijn fractie hier de volgende vragen over gesteld:

 1. Op welke wijze worden markpartijen benaderd?
 2. Welke eisen worden aan de marktpartijen gesteld ten aanzien van:
  • Realiseren van huurwoningen
  • Realiseren van woningen voor de doelgroepen jongeren en ouderen
  • Duurzaamheid
  • Toepassing van CPO
  • Hergebruik van bestaande gebouwen
  • “Social return”
  • Relatie met de gemeente Ede
 3. Op welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken bij het opstellen van de aanbestedingsstrategie?
 4. Op welke welke wijze worden inwoners van Ede, toekomstige inwoners van de Kazerneterreinen, betrokken bij het opstellen van de aanbestedingstrategie?


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken