Eric Leltz  RSS feed    

Een politieke avond in Veldhuizen

Donderdag 27 maart 2008

Veldhuizen is een wijk in verandering. De komende jaren zullen de flats in de wijk worden afgebroken om plaats te maken voor een variatie aan woningen. Hierdoor wordt Veldhuizen een minder eenzijdig ingerichte wijk. Boze tongen beweren dat de gemeente dit doet om de integratie van allochtonen edenaren te bevorderen. Ik geloof dat niet. Het is eerder een manier om de wijk aan te passen aan de eisen van deze tijd. Want laten we wel wezen, de rijen hoogbouw is een uiting van de jaren 70 maar past echt niet meer bij de woonbehoefte van deze tijd. Het is van belang om tijdens de herstructurering geen gevoel van onveiligheid op te roepen. Maar het wordt natuurlijk wel een onrustige tijd voor de wijk. Om dit in goede banen te leiden zijn door de gemeente al heel wat activiteiten op poten gezet. Zo is er aanstaande zaterdag een wijklunch waar de resultaten van de gesprekken met wijkbewoners worden gepresenteerd. Ik kan daar vanwege andere verplichtingen helaas niet bij zijn. Deze avond was er een activiteit georganiseerd door de wijkbewoners zelf: een politieke avond. Alle partijen hadden gehoor gegeven aan de oproep en gingen samen en met het publiek in debat over onderwerpen als “gedeeld autogebruik”, “jongeren en hun kijk op de wijk”, “straatcoaches, eenmalig of een trend? " en “welke kansen biedt de herstructurering aan jongeren in Veldhuizen A? ”. Veel onderwerpen die de jeugd aan gaan. Des te jammer dat juist zij ontbraken in de zaal. Er stonden wel wat jongeren in de deur opening maar ze waren ook na herhaald vragen door de gespreksleider niet de zaal in te krijgen. Uiteindelijk nam een jongere de moeite om zijn gevoelens te uiten. De jongen kon goed verwoorden wat hem dwars zat. Hij voelde zich aan zijn lot overgelaten: “Er is gewoon niets te doen in de wijk”. Hij heeft behoefte aan een plek waar hij met zijn vrienden in alle rust samen kan zijn. De straatcoaches worden door hem niet serieus genomen want zij zijn veel te jong en laten zich ook nauwelijks zien. Wie zich weer wel laat zien is de politie. Maar dit komt op hem juist heel intimiderend over. Hij zou hier best over in gesprek willen met de politie. Hoewel het natuurlijk maar de mening van één jongere is denk ik wel dat dit gevoel algemener leeft. En de jongen zou wel eens de informele leider van de groep kunnen zijn. En dan is hij een mooi aanknopingspunt om de kijk van de jongeren op hun omgeving en andersom te veranderen. Dus wat mij betreft moet dat gesprek er zo snel mogelijk komen. Ik zal de verantwoordelijken in de gemeente hierop aanspreken.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken