Eric Leltz  RSS feed    

Een oproep tot respect

Woensdag 26 maart 2008

Op 10 maart jongstleden ondertekende een aantal organisaties de “oproep tot respect” van de Raad van Kerken. Namens Groenlinks/PE heb ik toen mijn handtekening gezet. Er is destijds ook afgesproken dat het niet alleen bij de symbolische handtekening moet blijven maar dat er op zeer korte termijn een bijeenkomst wordt belegd waar we zullen bespreken hoe we de handtekening concreet kunnen omzetten in daden. Vanavond was het zo ver. In het gebouw van de Turkse vereniging werden we aller hartelijks en met allerlei lekkernijen ontvangen. Er waren gelukkig heel veel organisaties aanwezig. Want dat is natuurlijk wel een punt. De handtekening zetten is snel gedaan maar vervolgens ook betrokken blijven bij het vormgeven van de doelstelling is een ander verhaal. En dat vorm geven is nog niet zo eenvoudig. Want hoe doe je dat? En wat ga je dan doen? En wie gaat dit doen? Allemaal relevante vragen. Uit een snelle inventarisatie bij de aanwezigen bleek dat er al veel wordt gedaan maar dat er nog niet veel samenhang is tussen die activiteiten. Aan de andere kant is er wel een gezamenlijke uitgangspunt: de handtekeningen onder het manifest. Dat bindt ons. Vanuit die positie kunnen we kijken naar wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dit moeten we vervolgens snel zichtbaar maken. We hebben een eerste afspraak gemaakt en namens de politiek zal ik hier zitting innemen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken