Eric Leltz  RSS feed    

Waterafvoer in de componistenwijk

Donderdag 19 juni 2008

Vroeg in de avond was ik in de componistenwijk. Daar wordt de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van straten en trottoirs. Hierbij is een waterdoorlatend wegdek aangebracht zodat regenwater niet wordt afgevoerd via het riool maar rechtstreeks de grond in gaat. Maar dan moeten de weg en het trottoir het water wel gemakkelijk afvoeren want anders krijg je snel wateroverlast. Dat dit goed is gelukt bleek wel uit een demonstratie van de brandweer. Zij spoten als het ware een flinke regenbui op straat en je zag dat het water goed werd afgevoerd via de speciale straatstenen. Goed werk dus. Maar de straat is maar een deel van het oppervlak waar de regen op valt. Ook op de daken komt regen. En daarom is aan de bewoners gevraagd om mee te werken aan de afvoer van het regenwater. De meeste bewoners doen mee en zo wordt dus ook het regenwater van de daken keurig afgevoerd naar de straat of naar een regenton. Zo wordt het riool dus alleen gebruikt voor het zogehete zwarte water en wordt het grijze water niet onnodig afgevoerd naar de waterzuivering. Dit past in de gedachte om het regenwater zo snel mogelijk af te voeren op de plaats waar het ook valt. Daarna ben ik direct doorgegaan naar het gebouw van de Turkse vereniging. Daar had ik een overleg met de werkgroep “samen op weg” van de raad van kerken. We zijn bezig om een avond te beleggen waar de edenaren elkaar kunnen ontmoeten. Je zou het haast vergeten maar deze werkgroep is ontstaan naar aanleiding van het verschijnen van de film van Wilders in april. Er was toen erg veel behoefte om een signaal af te geven dat velen zich verbonden voelen met elkaar. De film is vergeten maar het signaal is gebleven. Eind oktober komen we met een programma waar het thema "verbinding" centraal staat.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken