Eric Leltz  RSS feed    

Duurzaam bouwen en wonen in Apeldoorn

Vrijdag 27 juni 2008

Af en toe organiseert het landelijk bureau van GroenLinks een studiedag. En vandaag bracht zo’n studiedag mij in Apeldoorn. Het ging over “Duurzaam bouwen en wonen”. Nog niet zolang geleden heeft mijn eigen fractie daar een symposium over georganiseerd. We begonnen in het stadhuis met een paar korte inleidingen. Maar het grootste deel van de dag brachten we op locatie door. Zo gingen we naar een wijk met zonnepanelen, naar de rioolzuivering waar de energie uit rioolslib wordt gebruikt voor de verwarming van 2500 nabij gelegen woningen en naar duurzaam bedrijventerrein Ecofactorij. We bezochten de locaties met de whisper, een zeer energiezuinige en schone bus die vanaf volgend jaar in Apeldoorn gaat rijden als stadsbus. Apeldoorn werkt met een (GroenLinks) wethouder serieus aan duurzaamheid. Zo wil de stad in 2020 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken zijn er vele projecten opgestart. Deze projecten staan ook keurig verzameld in een boekje vol praktijkvoorbeelden. Men is er duidelijk trots op. En terecht. Vandaag bezochten we dus drie van deze projecten. Bij alle projecten werd me wel duidelijk dat je er ook echt in moet geloven en een lange adem moet hebben want anders haak je al snel af. Immers hoe dan ook loop je eerst tegen belemmeringen aan. En tegenstanders van dit soort projecten kunnen dit natuurlijk gemakkelijk aangrijpen. Bij de woonwijk met zonnepanelen werken veel bedrijven samen om lokaal energie op te wekken. Lastig punt is dat om de investering rendabel te maken de huren omhoog moeten. In Apeldoorn was dit ongeveer 22 euro. Maar de huurder krijgt dit bedrag via lagere energiekosten weer terug. Alleen is dit niet altijd eenvoudig duidelijk te maken aan de huurder. Het hielp dat het voorschotbedrag aan de energiemaatschappij meteen omlaag kon. Hiermee werd het voordeel direct zichtbaar gemaakt. Bij het bedrijventerrein gaat het ook om samenwerken en om een trekker die er in gelooft. Veel energie wordt lokaal opgewekt door middel van warmtepompen. Hierdoor wordt ongeveer 5% van de energie bespaard. Dit komt omdat er weinig energie hoeft te worden verplaatst over grote afstanden en er daardoor geen omzettingen plaatsvinden. En juist bij deze omzettingen gaat veel energie verloren. Dus is de investering ook eerder rendabel. Volgend jaar wordt er ook energie opgewekt door middel van windmolens. De bedrijven op de Ecofactorij moeten de grond kopen van de gemeente maar door duurzaam te investeren kunnen ze punten verdienen waarmee ze korting krijgen op de aankoopprijs. Omdat de verrekening eenmalig is en na een jaar de balans wordt opgemaakt investeren bedrijven snel in duurzaamheid is de gedachte hierachter.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken