Eric Leltz  RSS feed    

Zorgkosten

Vrijdag 25 januari 2013

zorgkosten

Het Centraal Plan Bureau (CPB) gooide onlangs de knuppel in het hoederhok van de solidariteit. Om de zorgkosten te verlagen stelde ze voor om mensen met een lager inkomen minder premie te laten betalen maar dan moeten ze wel genoegen nemen met een kleiner zorgpakket en dus met minder zorg. Mensen met hogere inkomens zouden, nog steeds volgens het CPB, niet meer bereid zijn om mee te betalen aan een collectieve regeling.

Dit is symptoombestrijding. Het gevolg van dit voorstel is namelijk niet dat de zorgkosten omlaag gaan. Er zullen namelijk nog steeds kosten worden gemaakt. Alleen is het gevolg dat een deel van die kosten, namelijk dat deel dat niet in het uitgeklede zorgpakket zit, niet meer uit de premies hoeft te worden betaald maar dat de mensen dit zelf moeten betalen.

Deze vorm van klassenzorg is dus niet het antwoord op stijgende zorgkosten. Dat is het aanpakken van de directe oorzaken van de stijging van de zorgkosten wel. Dan gaat het bijvoorbeeld over marktwerking, over specialisten die niet in loondienst een wel erg hoog salaris ontvangen, over verspilling omdat managementlagen niet goed met elkaar samenwerken en over het ontbreken van transparantie waardoor het afleggen van verantwoording een enorme wissel op de organisatie trekt. Investeer wel in preventieve maatregelen als het verbeteren van arbeidsomstandigheden zowel fysiek als in hoe mensen worden aangestuurd, het verbeteren van leefomstandigheden en het verkleinen van de armoede. Want dat lager opgeleiden meer zorgkosten maken heeft ook te maken met hun leef-, woon- en werkomstandigheden. Dit is natuurlijk nooit een excuus voor degene die zich de ene dag vol propt en zich de andere dag meldt bij de fysiotherapie. Daar past alleen gedragsverandering.  

Maar het voorstel van het CPB zou het failliet zijn van de samenleving waar ik in wil leven. Als we niet meer solidair zijn met elkaar valt de samenleving in vele losse delen uit een en daar worden we allemaal slechter van. Ook de "rijken" omdat hoe zichtbaarder de verschillen en hoe onverschilliger we tegenover elkaar staan, hoe groter de spanning in de samenleving. Niet doen dus.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken