Eric Leltz  RSS feed    

Meineed

Donderdag 17 januari 2013

anker in Zierikzee

Is een ambtseed belangrijker dan een verklaring onder ede? Ik moest hier aan denken door een krantenartikel. Hierin stond een rechtszaak beschreven waarbij een jongen terecht stond voor het beledigen en bedreigen van een politieagent. Twee agenten hadden onder ambtseed verklaard dat de jongen had geroepen de agenten dood te schoppen. Als getuige was een vriend van de jongen opgeroepen die onder ede ontkende dat zijn vriend die uitspraak had gedaan. De officier reageerde hierop door te vragen of de jongen zich realiseerde dat hij twee agenten tegensprak en zich dus mogelijk schuldig maakte aan meineed. Dat besefte de vriend maar hij bleef bij zijn standpunt.

Wel curieus van de rechter. Trapt hij niet in zijn eigen (psychologische) val? Wat je namelijk het eerste hoort blijft hangen als anker. Wat je daarna hoort moet dit beeld weerleggen. En dat is lastig want dan moet je met onweerlegbare feiten komen. En in een welles/nietes kwestie als deze zaak is dat welhaast onmogelijk. Is voor de rechter het ambtseed van een politieagent soms meer waard dan een verklaring onder ede van een burger? Want de vraag of de agenten wel beseften dat ze mogelijk meineed plegen werd niet gesteld. Terwijl het ook daar goed kan zijn dat collega's elkaar dekken. Zoals vrienden soms ook wel eens doen. En, wat vindt u?Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken