Eric Leltz  RSS feed    

Motie van treurnis

Maandag 27 juni 2011

eric leltz

Afgelopen donderdag is in de raadsvergadering een motie van treurnis ingediend tegen wethouder Hullegie. Met deze motie geeft de gemeenteraad aan dat zij de gebrekkige informatievoorziening over de penibele situatie bij Permar betreurt.
Een motie van treurnis komt niet zo vaak voor in de Edese politiek. De motie haalde het uiteindelijk niet maar opvallend was wel dat de wethouder weinig steun kreeg in de raad, ook van de fracties die niet hebben ingestemd. Zij gaven in hun toelichting aan niet tevreden te zijn maar een motie van treurnis nog een brug te ver te vinden. Is dit zeker voor Edese begrippen al opvallend omdat het college meestal de rijen gesloten houdt, nog opvallender was dat in de wandelgangen er helemaal geen steun was voor de wethouder en men haar liet vallen.

Het zou mij niet verbazen als er deze zomer een stevig coaching traject voor de wethouder in petto ligt. Als dan in het najaar geen zichtbare verbetering is opgetreden, wordt ingegrepen. Het college staat al onder spanning door de kille relatie tussen PvdA en VVD over verschil van inzicht over sociale woningbouw en het belang van een woonvisie bij het grondbeleid. Dat kan nog redelijk onder de pet worden gehouden maar dit kan zij er dan niet bij hebben. Het college doet er verstandig aan om snel orde op zaken te stellen bij Permar omdat dit anders als een molensteen om haar nek blijft hangen. Er wordt nu ook een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de interne cultuur, de financiën en de toekomst van Permar. Dit ondermeer naar aanleiding van de anonieme brief eerder dit jaar.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Transitium Groep. Hier is oud CDA wethouder van Soest als partner aan verbonden. De commissaris van het dagelijks bestuur van Permar, van den Brandt, is overigens ook voorzitter van de plaatselijke CDA afdeling en de directeur van Permar, Spiegelenberg,  was PvdA wethouder toen van Soest ook wethouder was. Dit "old boys netwerk" zou wethouder Hullegie wel eens kunnen gaan opbreken omdat de bevindingen uit het onderzoek mogelijk niet als objectief worden gezien.     

ReactiesJan Kijlstra
Permar

Hullegie kan niks gebeuren, daar zorgt de gekozen onderzoeker (Transitium Groep) wel voor.

Net als bij het vorige onderzoek, naar Spiegelenberg.

Er komt een inhoudelijk onschadelijk rapport, er wordt wat gegromd, en dat was het dan weer.


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken