Eric Leltz  RSS feed    

Een papieren werkelijkheid

Donderdag 16 juni 2011

eric leltz

Eind deze maand bespreekt de gemeenteraad de perspectiefnota. Een dergelijke nota dient zoals de naam al aangeeft ‘perspectief’ te bieden. Zicht op waar Ede op termijn wil staan en wat wenselijk, haalbaar en betaalbaar is. Op dat gebied schiet deze perspectiefnota te kort. Voor GroenLinks/PE zijn de sociale en groene elementen van onze samenleving belangrijk. Deze twee gaan goed samen zoals beschreven in onze notitie "Groen werkt". Het past niet in dat beeld om de sociale woningbouw te verminderen en de duurdere woningen voorrang te geven. Het past ook niet om alle ruimte te geven aan de bouw van kantoren. Natuurlijk, als de economie mee zit komt hier geld vandaan waar we mooie dingen van kunnen doen. Maar de economie zit niet mee. Op papier creëer je dan wel inkomsten maar het is zeer de vraag of dit ooit werkelijkheid wordt. Als je niet oppast, bouw je voor leegstand en dan ben je nog verder van huis. Hiermee creëer je een papieren werkelijkheid waarmee de echte risico’s van

  • een project als de Veluwse poort,
  • van het gebrek aan betaalbare woningen en
  • van de afbraak van de sociale sector door dit kabinet,

niet kunnen worden opvangen. Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken