Eric Leltz  RSS feed    

Rattenval

Vrijdag 07 februari 2014

eric leltz

Op 6 februari besprak de raad een voorstel om aan Cinemec een lager rentepercentage toe te kennen en de leenperiode te verlengen op de in 2010 aan haar toegekende lening. Het geld dat dan niet hoeft worden uitgegeven aan rente kan worden ingezet voor de aflossing. Dit is voor Ede dus een verslechtering van de voorwaarden maar nu is er wel een kans dat de gemeente tenminste nog iets terugziet van de rente en het leenbedrag. Want Cinemec heeft de laatste jaren geen rente meer betaald. De betalingsachterstand loopt tegen de €400.000.

We zitten in een rattenval. Het voorstel niet toekennen betekent dat we ons geld zeker kwijt zijn. Dan gaat Cinemec namelijk failliet. Dat maakt het (psychologisch) aantrekkelijk om mee te gaan met het voorstel. Maar feitelijk mag het verleden bij de besluitvorming helemaal geen rol spelen en is het enige criterium "hoe reëel is het dat we met het nieuwe voorstel Cinemec redden en we nog iets van ons geld terug zien?". Want als die kans gering is kun je beter nu je verlies nemen in plaats van door te modderen. Om dit te kunnen beoordelen heeft de fractie van GroenLinks/PE inzicht nodig in:

  • Het toekomstig verdienmodel van Cinemec
  • De juridische implicaties van de beoogde afspraken
  • De afspraken met de huisbankier van Cinemec de Rabobank

Het verdienmodel moet voldoende inkomsten genereren om de lasten te kunnen opbrengen. Tot op heden is dat niet zo dus zien we graag een plan van aanpak.

Bij de juridische implicaties gaat het niet alleen of dit wel mogelijk is maar ook of er geen sprake is van staatssteun. Hier moet ook de financiële relatie tussen de Taxongroep en de Taxongroep 2 worden onderzocht. Beide ondernemingen zijn op hetzelfde adres in Ede ingeschreven. Officieel verstrekt Ede de lening aan de Taxongroep waar Cinemec onderdeel van uit maakt. Maar waar de Taxongroep geen rente aan Ede overmaakt, tekent de Taxongroep 2 intentieverklaringen in Nijmegen en Utrecht om bioscoop complexen te bouwen.

De afspraken met de Rabobank zijn van belang omdat we dan weten hoeveel geld er naar de bank gaat en of het wel mogelijk is dat Cinemec de rente van de lening, verstrekt door Ede, kan betalen. Want dat was tot op heden niet zo. De Rabobank stond vooraan om haar rente te ontvangen en Ede kon met een achtergestelde lening hopen dat er nog wat geld voor haar overbleef. De laatste jaren bleek dit dus ijdele hoop.

Achteraf, met de ogen van nu, kunnen we constateren dat het verstrekken van de lening in 2010 (zie mijn blog van 13 februari 2010) een volstrekt verkeerde beslissing van de raad was. Voeg daarbij het negatief ambtelijk advies dat door het college is genegeerd en boven water kwam na een onderzoek van de rekenkamercommissie, en het is duidelijk dat het college ons in de nesten heeft gewerkt.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken