Eric Leltz  RSS feed    

Sociale ongelijkheid

Zaterdag 05 december 2015

eric leltz

Het kabinet heeft onlangs een brandbrief ontvangen van de wethouders financiën uit ruim 200 gemeenten. Zij maken zich zorgen over de bezuinigingen van het rijk. Gemeenten komen in de problemen met de uitvoering van regelingen zoals de WMO, jeugdzorg en de participatiewet. De wethouders hebben lang tekorten met reserves kunnen opvangen maar nu zijn de grenzen bereikt.

Waarschijnlijk zullen nog veel brandbrieven moeten worden verstuurd want er worden steeds meer taken en bevoegdheden overgeheveld naar gemeenten en helaas blijven de financiën hier ver bij achter.

Er zal dus anders moeten worden gewerkt .... en slimmer. Dan gaat het over ‘smart city's'. Aan de hand van 'big data' is veel te voorspellen. Denk aan filevorming, griepgolven en bewegingen van de massa. Hier kunnen gemeenten veel meer mee doen. Hoe meer een gemeente weet hoe beter er maatwerk kan worden geleverd. En hoe meer maatwerk, hoe meer transparantie nodig is. En hoe meer transparantie, hoe minder inwoners bereid zijn om te betalen voor zaken waar ze niets aan hebben. Vergelijk het met verzekeringen die nu nog van gemiddelden uit gaan en waarbij de niet roker opdraait voor de kosten van de roker. Maar wat als jouw kosten en die van je drankzuchtige buurman inzichtelijk in kaart zijn gebracht?

Er gaat een nieuw soort solidariteit ontstaan. Solidariteit binnen groepen en niet per definitie tussen groepen. Groepen met een gelijke achtergrond gaan elkaar opzoeken en zo ontstaat een nieuwe verzuiling. Je ziet dit bij een broodfonds waar ZZP-ers samen hun verzekering regelen. Naast het zelfstandig ondernemerschap is vertrouwen in elkaar, transparantie en solidariteit een verbindend element. Ook bij het opwekken van duurzame energie vinden mensen elkaar op deze wijze.

De uitdaging voor een gemeente is om er voor te zorgen dat iedere inwoner mee kan doen. En dat niet alleen selecte groepen, bijvoorbeeld groepen die goed thuis zijn in social media of zelfredzaam zijn, profiteren van elkaar. Dit leidt namelijk tot sociale ongelijkheid. Of zal het zo'n vaart niet lopen?Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken